Foto: Mikkel Adsbøl

Studieprofil og karrieremuligheder

Studiopbygningen

Som studerende ved DTU Byg har du gode muligheder for at præge dit studie. Din studieplan indeholder en række basis-kurser, som er obligatoriske, og som sikrer dig en bred basisviden. Studieplanen giver også mulighed for fordybelse og specialisering, specielt for civilingeniørerne og i mindre grad for diplomingeniørerne, og som sammen med andre tilvalgskurser giver dig viden til at deltage i de retningsspecifikke kurser, der giver dig en ekstra videnmæssig ballast inden for din uddannelse. Du kan læse mere om opbygningen af studieplanen og sammensætning af kurser for diplomingeniører og civilingeniører på DTU's hjemmeside.

Undervisningen

DTU Bygs kurser og projekter er alle fagligt og teoretisk baseret, hvor civilingeniøruddannelserne stiler imod en stor teoretisk viden, mens diplomingeniøruddannelserne er mere anvendelsesorienteret. En del af undervisningen byder desuden på laboratoriearbejde, test af materialer i instituttets forsøgsfaciliteter eller arbejde i felten.

Se alle kurser, som pt. udbydes hos DTU Byg, i DTU's kursusbase.

Forsøgsfaciliteter

Du kan udføre eksperimenterende forsøg i forbindelse med kurser og projekter, da instituttet råder over en række forsøgsfaciliteter i bygningerne 208, 402, 117, 118, 119, 121 og 127.

I de to store forsøgshaller i Bygning 119 findes bl.a. udstyr til test af byggematerialer som beton, træ og stål, prøvning af kæmpestore konstruktionselementer, opstillinger til brandforsøg, indeklimaforsøg og specialopstillinger til specifikke projekter. Herudover er der faciliteter til blanding, støbning og skæring af beton, og laboratorier til geotekniske undersøgelser.

I Bygning 118 findes to laboratorier samt en mængde mindre specialopstillinger i kælderen under bygning 118. I bygning 121 laves der brandforsøg, i 208 er de arktiske laboratorier, og i 402 har instituttet et stort indeklimalaboratorium. DTU Byg har desuden to store DesignLab, der rummer studenter-værkstedsfaciliteter og test-opstillinger til uovervåget eksperimentering 24/7. Du har her frihed til at bygge, lege og eksperimentere, når du har tid, og når der er plads i laboratorierne. Endelig råder instituttet over et stort udendørs forsøgsareal, der bl.a. benyttes til test af solvarmeanlæg, udeklimaets indflydelse på indeklimaet - med forskellige former for isolering og opvarmning, samt "real-time"- forsøg af vejrbestandigheden af f.eks. beton og tegl.

Specialkurser

Er du interesseret i et emne, der ikke umiddelbart er dækket af de udbudte kurser på instituttet, er der mulighed for at få oprettet specialkurser. Du skal kontakte en vejleder og præsenterer din idé – i nogle tilfælde kan du også gennemføre et kursus i samarbejde med en virksomhed.

Karrieremuligheder

Uddannelsen til bygningsingeniør kvalificerer dig til en bred vifte af jobs, hvad enten du bliver diplom- eller civilingeniør. DTU Bygs ingeniører er efterspurgte såvel nationalt som internationalt.

Diplomingeniør

Uddannelsen som diplomingeniør er erhvervsrettet, tværfaglig og anvendelsesorienteret. Det betyder, at du lærer at løse konkrete problemer fra virkelighedens verden – ligesom du har et semester med praktik. Efter endt uddannelse kan du som diplomingeniør gå direkte ud i erhvervslivet, hvor du typisk vil finde job i produktions-, entreprenør- og servicevirksomheder.

Civilingeniør

Som uddannet civilingeniør har du gennemgået en forskningsbaseret uddannelse, og karrieremulighederne er mange og varierede. Som det er tilfældet med en diplomingeniør-uddannelse, kan du få job i mange virksomheder, men med det større teoretiske fundament får mange job i rådgivende ingeniørfirmaer.

Ph.d.-uddannelse

Efter endt uddannelse kan du fortsætte med at uddanne dig på højt niveau. En ph.d.-uddannelse kan blive begyndelsen på en forskerkarriere, hvor du kan få job som forsker og/eller underviser eksempelvis ved universiteter. Desuden giver uddannelsen dig mulighed for ansættelse i udviklingsafdelinger hos materialeproducenter eller som rådgivende ingeniør inden for dit specialiseringsområde.

Læs mere om DTU Bygs ph.d.-skole her.