Efteruddannelse

DTU tilbyder efter- og videreuddannelse på bygge- og anlægsområdet, bl.a. for ingeniører, men også for bygningskonstruktører, arkitekter og andre faggrupper.

Master i Brandsikkerhed er en akkrediteret, formelt kompetencegivende videreuddannelse, som du kan gennemføre over to år på deltid, dvs. ved siden af at du passer dit arbejde. Denne universitetsuddannelse giver 60 ECTS med fokus på brandsikkerhed og er dermed adgangsgivende til certificering som brandrådgiver i brandklasse 3, brandklasse 4 og tredjepartskontrol.

Du kan også tage enkeltmoduler på Master i Brandsikkerhed, fx modulet Bygningsbrandteknik, for at blive efteruddannet og parat til at opnå certificering som brandrådgiver i brandklasse 2. Dette modul kan med fordel suppleres med DTU’s certificeringsforberedende todageskursus.

Se også DTU’s øvrige efter- og videreuddannelsestilbud.

Kontakt

Lars Schiøtt Sørensen
Lektor
DTU Byg
45 25 19 55