Civilingeniør

Uddannelsen til civilingeniør giver en stærk faglighed og er fleksibel i valg af kurser. Studiet er opdelt i to dele. Første del (bachelor) tager 3 år, mens anden del (kandidat) tager 2 år. Inden for civilingeniørstudiet udbyder DTU Byg kurser til disse uddannelser:

Efter bachelorgraden er opnået, kan kandidatgraden tages på DTU eller på andre universiteter. En stor del af DTU’s kandidatstuderende er derfor udlændinge, og det giver et internationalt miljø på studiet.

Det er også muligt for diplomingeniører at tage en kandidatuddannelse inden for Byggeteknologi eller Bygningsdesign (Architectural Engineering).

DTU bidrager desuden til kandidatuddannelserne i Olie og GasteknologiBæredygtig Energi og Geofysik og Rumteknologi.