Uddannelse

DTU Byg studerende samarbejder

Uddannelse

 

DTU Byg tilbyder bygningsrelevant viden gennem alt fra enkeltkurser, diplom- og civilgrader til kompetencegivende masteruddannelser. DTU Byg uddanner diplomingeniører (3,5 år), civilingeniører (5 år) og tilbyder en overbygningsuddannelse til civilingeniører (2 år) efter endt diplomingeniørstudium.   

Kontakt

Professor Per Goltermann er uddannelsesleder for DTU Byg og er ansvarlig for uddannelsesaktiviteter på instituttet, der går på tværs af de enkelte uddannelser.

For yderligere information om uddannelserne, kan du kontakte studievejledningen på DTU.