Foto: DTU Byg

Afprøvning af bærende konstruktioner og materialer

DTU Byg har to testhaller, der bruges til afprøvning af bærende konstruktioner og materialer. Testhallerne er en del af Villum Center for Advanced Structural and Material Testing.

DTU Bygs Structural Lab indeholder blandt andet flere store spændeplaner, der gør det muligt at teste materialer og dele af store konstruktioner.

Testfaciliteterne i den ældste af de to haller, Bygning 119, er opført omkring to spændeplaner (450 henholdsvis 150 m2). Bygningen har en indvendig frihøjde på 8 meter og er udstyret med to 10 tons løbekraner. Bygningen huser tillige værksteder, betonstøberi og klimastyrede lagringsfaciliteter.  

Spændeplanerne består af en 1 meter tyk, hårdt stålarmeret betonplade med fikseringspunkter i et 1x1 meter net, som kan tilgås fra over- og underside. Til spændeplanerne hører et modulært mekano-system til opbygning af dedikerede prøvestande med tilhørende belastningsudstyr. Hertil kommer måleinstrumenter for måling af kræfter og deformationer samt styringscomputere og dataopsamlingsudstyr. 

Endvidere findes der et antal avancerede universalprøvemaskiner, der integrerer alle elementer i en prøvestand. Disse er hver især dedikerede til særlige undersøgelsestyper, fx søjleprøvning og udmattelsesprøvning.

Den nyeste tilføjelse til Structural Lab er Bygning 119A. Bygningen indeholder en ny hal på 420 m2, som ligger i forlængelse af hallen i Bygning 119. Hallen indeholder et lodret og vandret spændeplan og en række tekniske faciliteter: ny transformatorstation, nyt teknikrum til hydraulik og nyt køleanlæg.  

Del af center med fokus på avancerede test af strukturer og materialer

Structural Lab er en del af Villum Center for Advanced Structural and Material Testing, som DTU Byg driver i samarbejde med DTU Mekanik og DTU Vindenergi. Centeret er blevet til på baggrund af en donation fra Villum Fonden på 76 mio. kr. 

Villum Center for Advanced Structural and Material Testing har fokus på grundlæggende mekanisk forskning og udvikling af bæredygtige materialer, der i sidste ende skal gøre konstruktioner billigere og mere miljøvenlige.

Med Structural Lab bidrager DTU Byg til, at Villum Center for Advanced Structural and Material Testing er et af verdens førende steder indenfor eksperimentel multi-skala forskning inden for bygningskonstruktioner og materialer.

Læs mere om Villum Center for Advanced Structural and Material Testing.

Kontakt

Henrik Stang
Vicedirektør, professor, konstitueret sektionsleder
DTU Byg
45 25 17 35