TEgning: Christensen & Co Arkitekter A/S

Nyt beton- og materialelaboratorium åbner 2020

DTU Byg opgraderer løbende sin eksperimentelle infrastruktur. Her kan du læse mere om de kommende laboratoriebygninger.

Forskning i byggematerialer er vigtig for såvel bygge- og anlægssektoren som for brugerne af den infrastruktur og de bygninger, vi bevæger os i til daglig.

Derfor er DTU Byg i gang med at opgradere sin eksperimentelle infrastruktur.

Det sker både for at imødekomme den store efterspørgsel på nyuddannede bygningsingeniører og for fortsat at kunne forske og innovere inden for byggematerialer.

På nuværende tidspunkt er opførelsen eller planlægningen af disse nye bygninger i gang på DTU’s campus i Kgs. Lyngby:

 Forside til pjecen "Fremtidens byggematerialer afprøves på DTU". I pjecen "Fremtidens byggematerialer afprøves på DTU" kan du læse mere om, hvordan de nye laboratoriebygninger skal bruges.