Lavtemperaturfjernvarme kan spare over 100 mia. kroner årligt i Europa

fredag 17 sep 21
|
af Jeskir

Kontakt

Svend Svendsen
Professor
DTU Byg
45 25 18 54

Kontakt

Michele Tunzi
Lektor
DTU Construct
45 25 50 19

Forskere på DTU har medvirket i udarbejdelsen af en ny international håndbog med vejledning i, hvordan man bedst sænker temperaturerne i fjernvarmesystemer. Håndbogens forfattere har beregnet, at lavtemperaturfjernvarme fra 2050 kan give årlige energibesparelser til en samlet værdi af 14 mia. euro, svarende til over 100 mia. kroner. En række forsøg og erfaringer med at sænke temperaturerne i danske fjernvarmesystemer indgår som en central del af grundlaget for den nye håndbog.

Udover at spare energi er lavere systemtemperaturer en forudsætning for at kunne øge andelen af vedvarende energikilder i fjernvarmesystemerne på en omkostningseffektiv måde.

Den nye håndbog med titlen Low-Temperature District Heating Implementation Guidebook dokumenterer, at eksisterende bygninger komfortabelt kan opvarmes med fremløbstemperaturer fra fjernvarmecentralen i området 50-60 °C størstedelen af året, og at returtemperaturer kan være i området 25-35 °C, hvis varmeanlægget er velreguleret.

På baggrund af at europæiske fjernvarmesystemer forventes samlet at levere ca. 950 TWh i 2050, kan fordelen ved fuldstændig implementerinmg af lavtemperaturfjernvarme opgøres til 14 milliarder euro årligt.

Når Europa frem mod 2050 efter planen skal overgå til fossilfri varmeforsyning, forventes fjernvarme (”district heating”) at levere halvdelen af det samlede energiforbrug til opvarmning af bygninger. (Illustration fra den nye håndbog).

Når Europa frem mod 2050 efter planen skal overgå til fossilfri varmeforsyning, forventes fjernvarme (”district heating”) at levere halvdelen af det samlede energiforbrug til opvarmning af bygninger. (Illustration fra den nye håndbog).

Den nye håndbog indeholder en række casestudier, hvor lave temperaturer er blevet implementeret. Desuden beskriver bogen 5 grupper af netværkskonfigurationer i 14 varianter til implementering af lave temperaturer. Endelig rummer den oplysninger om distributionsomkostninger og hvilke forhold, der bør overvejes, når man skal vælge en forretningsmodel for lavtemperaturfjernvarme.

Den nye håndbog er udarbejdet gennem tre år af energiforskere fra en række lande. Arbejdet er udført indenfor rammerne af Det Internationale Energiagenturs arbejdsgruppe vedr. fjernvarme og køling. Indholdet er baseret på mere end 250 videnskabelige publikationer og 165 forskellige konkrete tiltag til at implementere lavere temperaturer i bygninger og fjernvarmenet. Fra Danmark har DTU bidraget til arbejdet med professor, ph.d. Svend Svendsen, ph.d. Dorte Skaarup Østergaard, forsker, ph.d. Michele Tunzi og ph.d.-studerende Theofanis Benakopoulos. Direktør, ph.d. Oddgeir Gudmundsson fra Danfoss har også bidraget til bogen med danske erfaringer med fjernvarmeteknologi, støttet af midler fra Energistyrelsen.

Den nye håndbog kan downloades gratis fra https://publica.fraunhofer.de/eprints/urn_nbn_de_0011-n-6402040.pdf

En række forsøg og erfaringer med at sænke temperaturerne i danske fjernvarmesystemer indgår som en central del af grundlaget for en ny international håndbog om lavtemperaturfjernvarme. Bogens forside viser et foto af fremløbs- og returtemperaturer i Marstal Fjernvarmeværk, som får over halvdelen af sin energi fra et solvarmeanlæg. (Illustration: Maryna Miliushchanka. Foto: Sven Werner).

En række forsøg og erfaringer med at sænke temperaturerne i danske fjernvarmesystemer indgår som en central del af grundlaget for en ny international håndbog om lavtemperaturfjernvarme. Bogens forside viser et foto af fremløbs- og returtemperaturer i Marstal Fjernvarmeværk, som får over halvdelen af sin energi fra et solvarmeanlæg. (Illustration: Maryna Miliushchanka. Foto: Sven Werner).

Den nye håndbog bygger på casestudier fra store dele af Europa. (Illustration: Fraunhofer IEE. Grundkort: Eurostat).

Den nye håndbog bygger på casestudier fra store dele af Europa. (Illustration: Fraunhofer IEE. Grundkort: Eurostat).

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.