Skoleelev laver målinger ved Masseeksperimentet 2021

Dårligt indeklima påvirker skoleelevers trivsel

mandag 28 mar 22
|

Kontakt

Jørn Toftum
Professor
DTU Sustain
45 25 40 28
Resultaterne af det store Masseeksperiment 2021 på danske skoler viser, at CO2-niveauet i klasselokalerne ikke har ændret sig siden 2009. 

Masseeksperimentet er den første undersøgelse, der i stor skala viser, at den dårlige luftkvalitet i klasselokalerne påvirker både elevernes trivsel og koncentrationsevne.

Luften i klasselokalerne i danske skoler har en lige så høj CO2-koncentration, som da den blev målt for 13 år siden. Dengang som nu overskrides grænseværdien i over halvdelen af lokalerne. Samtidig påvises det nu for første gang i kæmpestor skala på tværs af skolerne, at frisk luft forbedrer elevernes trivsel.  

Undersøgelsen er gennemført af 709 klasser fordelt på 234 grundskoler og ungdomsuddannelser over hele Danmark. Der kom mere end 20.000 svar på en trivselsundersøgelse og en koncentrationstest. Eleverne indsamlede data i november og december 2021 i deres egne klasselokaler. Resultaterne blev efterfølgende analyseret af forskere fra DTU:

"Det er velkendt, at indeklimaet i en stor del af de danske skoler stadig ikke lever op til anbefalingerne. Men nu har vi fået meget tydelig dokumentation for, at der er gode gevinster at hente ved at forbedre luftkvaliteten. Eleverne er bedre tilpas og koncentrerer sig bedre om arbejdet. Det er vigtig viden, når der skal rettes op på indeklimaet."
Professor Jørn Toftum fra DTU

”Vi synes det er ærgerligt, at skolernes indeklima har ændret sig så lidt på trods af de tiltag og den opmærksomhed, det har fået siden seneste undersøgelse i 2014,” siger professor Jørn Toftum fra DTU. 

Færre gener med udluftning og ophold udendørs

Eleverne gennemførte undersøgelsen ved at måle på CO2-niveauet og en række af klasselokalets øvrige indeklimafaktorer over to dage med en uges mellemrum. Den ene dag gjorde eleverne, som de plejer i frikvarteret, den anden dag luftede de ud og gik udenfor i pausen. Samtidig svarede eleverne begge dage på en anonym trivselsundersøgelse samt udførte en test for koncentration.

Besvarelserne viser, at eleverne oplever signifikant færre indeklimasymptomer som øjenirritation, hovedpine og træthed samt signifikant bedre koncentration og lyst til skolearbejde med god udluftning og ophold udendørs. Resultatet af koncentrationstesten viste 6% færre fejl med udluftning og udendørs ophold. 

Hver deltagende skole kan nu få udleveret egne data efter ønske. Eleverne har desuden fået tilsendt en film om resultaterne og har fået udleveret et handlekatalog med forslag til, hvordan de selv, lærerne og skolen kan ændre adfærden for at forbedre indeklimaet. 

Resultaterne af Masseeksperiment 2021 skal senere publiceres videnskabeligt.

Undersøgelsen er arrangeret af det nationale naturfagscenter Astra, udviklet i samarbejde med DTU og finansieret af den filantropiske forening Realdania.

Masseeksperimentet 2021 viste, at:

  • 53% af klasserne overskred den anbefalede øvre grænse for CO2-koncentration på 1000 ppm. Dette er stort set samme resultat som ved tidligere Masseeksperimenter i 2009 og 2014 på trods af en række initiativer for at rette op på den mangelfulde ventilation. Lidt flere klasser end tidligere havde et ventilationsanlæg, men alligevel havde mere end halvdelen af klasserne igen målt en for høj CO2-koncentration.
  • Når eleverne forlod klasseværelset og luftede godt ud i frikvarteret, faldt andelen af klasser der målte mere end 1000 ppm CO2 fra 53% til 36%. Dette viser, at god udluftning forbedrer luftkvaliteten.
  • Ventilationsformen havde markant betydning for luftkvaliteten. Klasser med et ventilationsanlæg med både indblæsning og udsugning havde bedre luftkvalitet end klasser, hvor lærere eller elever manuelt må åbne vinduer for at lufte ud.
  • Mindre rumvolumen pr. elev resulterede i højere CO2-koncentration. Luftkvaliteten afhænger således af, hvor mange elever der er samlet i et klasseværelse.
  • Langt størstedelen af temperaturmålingerne lå i det anbefalede interval for vintersæsonen, mellem 20 og 24o C.
  • Elevernes oplevelse af klasseværelsets indeklima var bedre, når de havde været ude i frikvarteret og luftet godt ud. Særligt deres oplevelse af luftkvaliteten blev bedre.
  • Eleverne oplevede signifikant mindre øjenirritation, hovedpine og træthed og de oplevede signifikant bedre koncentration og lyst til skolearbejdet, når de havde været ude i frikvarteret og luftet godt ud.
  • Eleverne lavede 6% færre fejl i en koncentrationstest, når de havde været ude i frikvarteret og luftet godt ud. 

Læs mere om masseeksperimentet 

 

 

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.