Professor Arsen Krikor Melikov

Udendørs pauser mindsker spredning af corona-virus

mandag 24 aug 20
|

Kontakt

Arsen Krikor Melikov
Professor
DTU Sustain
45 25 40 13
DTU-professor Arsen Melikov anbefaler, at alle hyppigt holder udendørs pauser fra indendørs arbejde, undervisning og lign. Kombineret med effektiv ventilation og de øvrige, kendte forholdsregler, vil udendørs pauser mindske smittespredningen.

Sammen med internationale forskerkolleger har professor Arsen Melikov fra DTU regnet på, hvad det vil betyde for spredningen af corona-smitte, hvis alle eleverne i en skoleklasse går udenfor i pauserne. Beregningerne viser, at jo længere og hyppigere udendørs pauser, des mere mindskes smitterisikoen. Forskerne påpeger, at det samme vil gælde på arbejdspladser, i børneinstitutioner, og – ikke mindst – ved møder, konferencer etc.

Alle skal forlade lokalet

"Derfor er det vigtigt, at alle går ud i pauserne, så man er sikker på, at der ikke er nogen smittede tilbage i lokalet"
Professor Arsen Krikor Melikov, DTU

Arsen Melikov forklarer, at når en smittet person kommer ind i et lokale, vil koncentrationen af luftbårne smittekim stige og efter nogen tid nå et konstant niveau, der afhænger af ventilationen i lokalet. Selvom man åbner vinduerne og lufter ud, vil der være en vis koncentration af smittekim, så længe den smittede er i lokalet. Men når den smittede forlader lokalet, vil koncentrationen af smittekim falde, i takt med at luften bliver udskiftet gennem ventilationssystemet eller de åbne vinduer.

”Derfor er det vigtigt, at alle går ud i pauserne, så man er sikker på, at der ikke er nogen smittede tilbage i lokalet”, indskærper professoren.

Samtidig pointerer han, at udendørs pauser ikke gør det overflødigt at sørge for maksimal tilførsel af frisk luft, samt at man fortsat skal overholde alle de øvrige retningslinjer for at begrænse risikoen for smittespredning.

Resultaterne af Arsen Melikov, Zhengtao Ai og Detelin Markovs beregninger er netop publiceret i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Science of the Total Environment. Det bagvedliggende forskningsprojekt er finansieret af Rambøll Fonden og National Natural Science Foundation of China.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.