Prøvehus tester nye principper for byggeri i Arktis

mandag 07 sep 20

Kontakt

Tove Lading
Lektor
DTU Byg
45 25 17 38

Kontakt

Niels-Jørgen Aagaard
Institutdirektør
DTU Byg
45 25 18 77

Om ABC-projektet

Prøvehuset indgår i forskningsprojektet Arctic Building and Construction, ABC-projektet, der skal tilvejebringe viden om byggeteknik, klimapåvirkning, brugeradfærd m.v. i en grønlandsk/arktisk kontekst.

Læs mere om ABC-projektet og Prøvehuset på www.abc-byg.gl

DTU åbner et prøvehus i Nuuk for at teste nye konstruktioner og se, om et overdækket uderum er attraktivt i boliger i Arktis.

Et prøvehus i Nuuk skal over de kommende to år levere svar på, om der er fremtid i at bygge huse med et inde/udeklima under samme tag, og om beboerne trives i det. Hvor huse i Arktis normalt opføres med klimaskærm og isolering i en samlet konstruktion, tester prøvehuset en konstruktion med en todelt klimaskærm. 

Den nye konstruktion består af et ydre lag i polycarbonat, der beskytter mod vind og nedbør, men tillader lys at trænge igennem, og et indre lag med varme-, fugt- og lydisolering i beboelsesrum. To steder i huset er polycarbonaten ført ud over et mellemzone-rum, som er et uopvarmet, naturligt tempereret rum, der kan bruges som udestue eller bryggers.

Største byggeforskningsprojekt i Grønland

Opførelsen af prøvehuset indgår i et større forskningsprojekt, Arctic Building and Construction (ABC-projektet), og tilsammen er de to projekter med et budget på 23. mio. kr. det hidtil største byggeforskningsprojekt i Grønland. Beløbet kommer fra en række private fonde, hvoraf de største bidrag er fra A.P. Møller, Knud Højgaards Fond og Kerrn-Jespersens Fond samt Selvstyret og kommuner i Grønland. Derudover har DTU bidraget med 6,5 mio. kr. 

”Prøvehuset skal afklare, om det er en fordel med en dobbelt klimaskærm i Arktis, og om mellemzonen er et attraktivt rum. Vi vil undersøge, om beboerne bruger rummet, og om det kan være et godt sted at arbejde, udføre reparationer eller håndtere fangst, eller om det muligvis bare er et rart rum at være i,” siger projektleder og lektor Tove Lading fra DTU Byg.

DTU Byg følger huset i to år, hvor det bebos af en familie. Mens huset er beboet, måler forskerne på fugt og temperatur i konstruktionen og i indeklimaet, både i boligen og i mellemzonen, og sammenholder det med data for vejret. Derudover interviewer forskerne testfamilien om deres oplevelse af at bo i huset, og hvad de synes om husets klima og funktionalitet.

Projektet skal inspirere til debat om byggeri i Arktis, og hvordan boliger i Arktis kan udvikles i forhold til funktionalitet og indeklima.

Arktisk forskningsprojekt

Ved siden af prøvehuset er der opført en testpavillon. Vægge og tag i testpavillonen består af elementer med seks forskellige konstruktioner, og rummet opvarmes og befugtes, som var det et beboelsesrum. Der måles på fugt og temperatur i konstruktionen med henblik på at få større viden om forskellige vægkonstruktioners robusthed overfor skiftende vejr.

Prøvehuset er et forsøg med et nyt bygningskoncept udviklet af Tegnestuen Vandkunsten og Rambøll som videreudvikling af et udstillingsprojekt fra Venedig-biennalen i 2012. DTU er bygherre på opførelse af prøvehuset i Nuuk og står for løbende evaluering og erfaringsopsamling. 

Læs midtvejsevaluering af idéfasen på huset

Prøvehuset overdrages efter en testperiode på to år til Kommuneqarfik Sermersooq. Resultaterne fra projektet indgår herefter i forskningsprojektet ABC – Arctic Building and Construction.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.