35 frivillige DTU-studerende skal hjælpe forskerne ved DTU Byg med at udarbejde evakueringsplaner for unge, der har fået en tår over tørsten. Foto: Anne Dederichs

Forskere bliver klogere på evakuering af berusede unge

fredag 08 maj 15
|

Kontakt

Anne Simone Dederichs
Lektor
DTU Byg
31 65 61 63

Når sprutten går ind, går forstanden ud, hedder det i en populær talemåde. Men hvordan opfører berusede mennesker sig, hvis de skal evakueres i en katastrofesituation – eksempelvis under en brand? Det har forskerne ved DTU byg sat sig for at undersøge i et storstilet forskningsforsøg i samarbejde med TrygFonden.

”Hvor mange øl kan du drikke på en time? To øl, fire eller seks øl?” Ikke et spørgsmål du som DTU-studerende får stillet hver dag – og slet ikke når der er tale om gratis øl, der skal drikkes i videnskabens tjeneste.

"Reaktions- og balanceevnen påvirkes, når man er beruset, og målet med forsøget er at skaffe valide data til brug for udarbejdelsen af realistiske evakueringsplaner, der tager højde for, at folks reaktionsmønster og handlemåde er anderledes, når de har drukket alkohol"
Anne Dederichs

Det var ikke desto mindre tilfælde, da de to kandidatstuderende Marlene Westmose og Anne Madsen ved DTU Byg for nyligt gennemførte et teststudie med godt 35 frivillige DTU-studerende, som skal klarlægge, hvordan berusede unge mennesker opfører sig og reagerer i farefulde situationer. Eksempelvis i tilfælde af brand.

Forsøget er det andet i en række og er en del af deres speciale, og de to studerende søger svar på spørgsmål som: Reagerer vi hurtigt og logisk i farfulde situationer, når vi har drukket alkohol, og hvor meget påvirker alkoholindtag vores ganghastighed, reaktionstid og balanceevne.

Scenariet var en natklub fuld af glade og berusede unge mennesker, og lokaliteten var Oticon Salen. Frivillige studerende var indforskrevet og høj musik var sammen med øl på bordene og drikkeviser med til at underbygge det realistiske set-up og den gode stemning.

Forsøget er gennemført i samarbejde med vejleder Janne Gress Sørensen, ingeniør ved Rambøll, og lektor Anne Dederichs, som er leder af DTU Bygs efteruddannelse i brandsikkerhed.

Unge omkommet i dødsbrande
Ifølge Janne Gress Sørensen findes der i dag ingen videnskabelige data på området, og det på trods af at der de senere år har været indtil flere dødsbrande i natklubber. Senest døde over 200 unge mennesker i en diskoteksbrand i Brasilien og tidligere er flere unge mennesker omkommet i brande i natklubber og diskoteker i Rusland, Sverige og USA.

”Reaktions- og balanceevnen påvirkes, når man er beruset, og målet med forsøget er at skaffe valide data til brug for udarbejdelsen af realistiske evakueringsplaner, der tager højde for, at folks reaktionsmønster og handlemåde er anderledes, når de har drukket alkohol. Det kan forhåbentlig være med til at redde endnu flere mennesker i en krisesituation”, siger Anne Dederichs.

For at sammenligne reaktionsmønstrene ved henholdsvis ædru og berusede mennesker, blev de studerende udsat for en række øvelser, hvor de fik tester deres ganghastighed, reaktions- og balance evne.

Desuden fik de målt deres promille med et alkometer. Øvelserne blev i første omgang gennemført i ædru tilstand og fotograferet og derefter gentaget, efter at de studerende havde drukket to, fire eller seks genstande.

Undervejs i øvelserne blev seancen filmet med videokamera, og optagelserne skal nu granskes og analyseres og gøre forskerne klogere på i hvor høj grad alkoholindtag påvirker vores evne til at tænke klart og handle fornuftigt i katastrofesituationer.

Fakta om forsøget

Ganghastigheden blev målt ved at sende de studerende gennem en opstillet bane. Her blev deres ganghastighed og tæthed i forhold til hinanden målt ved hjælp af videokameraer. Reaktions- og balanceevnen blev målt gennem tre små forsøg: Flamingotesten, Up & Go testen og en reaktionstest foretaget på en computer.

Flamingotesten udføres ved at forsøgspersonen balancerer på et ben i et minut. Det noteres hvor mange gange personen må støtte på begge ben.

Up & Go testen undersøger både balance og reaktionstiden. Forsøgspersonen skal sidder på en stol. 2.45 m væk står en anden stol. Personen skal så hurtigt som muligt rejse sig op, løbe rundt om den anden stol og sætte sig ned igen. Tiden måles.

Reaktionstesten udføres på computer, hvor evnen til at reagere ved et farveskift på skærmen måles. Forsøget gentages fem gange.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.
https://www.byg.dtu.dk/om-dtu-byg/nyheder/Nyhed?id=%7BEC9239FF-5403-4106-AB31-D654CE838528%7D
21 SEPTEMBER 2020