Business Reuse

Test skal dokumentere kvalitet i genbrugte byggekomponenter

tirsdag 13 apr 21

Kontakt

Lisbeth M. Ottosen
Professor, sektionsleder for Materialer og Holdbarhed
DTU Byg
45 25 22 60

Business reuse

Forskningsprojekt vil udvikle metoder til at teste kvaliteten af beton, stål og træ og dermed åbne for mere genbrug og nedbringelse af byggeriets klimabelastning.

Genbrug af byggekomponenter af beton, stål og træ kan give et markant bidrag til en bæredygtig udvikling i byggeriet og skabe grobund for nye virksomheder. I et nyt Grand Solution-forskningsprojekt, BusinessReuse forankret på DTU, vil et konsortium udvikle metoder til at teste og dokumentere kvaliteten af genbrugte byggekomponenter. Projektet støttes med 10.6 mio. kr. af Innovationsfonden og Realdania.

”Genbrug af byggekomponenter rummer et stort potentiale for at reducere CO2-udledningen og trækket på naturressourcer. I dag genanvendes 85 procent af byggekomponenter som nedbrudte materialer. Men ved at udvikle test, som kan beskrive og dokumentere byggekomponenters kvalitet kan vi åbne for direkte genbrug af hele bygningsdele og dermed bevare den værdi og energi, som allerede er anvendt til at fremstille komponenterne,” siger professor i bæredygtige byggematerialer Lisbeth M. Ottosen, som leder forskningsprojektet.

Test af byggematerialer

Konsortiet bag forskningsprojektet, som ud over DTU består af Dansk Standard, Gate 21, Center for Små og Mellemstore Virksomheder Aarhus Universitet, Lendager Group, Rambøll Danmark A/S og Adsbøll Renovering A/S, vil udvikle et klassificeringssystem for brugte bygningskomponenter.

"Ved at udvikle test, som kan beskrive og dokumentere byggekomponenters kvalitet, kan vi åbne for direkte genbrug af hele bygningsdele, og dermed bevare den værdi og energi, som allerede er anvendt til at fremstille komponenterne"
Lisbeth M. Ottosen

Klassificeringen skal baseres på standardiserede krav til, hvad komponenter af beton, træ og stål skal leve op til for at kunne genbruges i byggeri. Og i projektet skal parterne udvikle metoder til at teste komponenternes kvalitet efter de fastlagte kriterier. Forskerne vurderer blandt andet, at metoder til test af byggekomponenter kan baseres på ikke-destruktive undersøgelser med ultralyd og elektrisk strøm, som kan belyse komponenternes tekniske egenskaber, såsom styrke og eventuelt stadie for nedbrydning.

De nye standardiserede krav og testmetoder afprøves i forskningsprojektet i fuldskalaforsøg, som skal dokumentere metoderne og få data for, hvilken værdi de genanvendte byggekomponenter har, hvis de bliver vurderet i en livscyklusanalyse (LCA) eller en analyse af en bygnings levetidsomkostninger (LCC). Alle data, nye testmetoder og nyt klassificeringssystem skal indarbejdes i det almene tekniske fælleseje, som er hjørnestenen i byggeriets kvalitetssystem.

Ny industri for genanvendelse

Forskerne bag projektet vurderer, at udviklingen af nye testmetoder kan danne grundlag for en række nye virksomheder, som beskæftiger sig med genanvendelse af byggematerialer. Alene i Danmark anslås genanvendelse af bygningskomponenter og -materialer at ville udgøre en nettoværdi på 100-150 mio. euro i 2035.

De klassifikationssystemer og testmetoder, der udvikles i forskningsprojektet, vil indgå som dansk bidrag til udvikling af fælleseuropæiske standarder i den nye europæiske tekniske komité under CEN om cirkulær økonomi i byggeriet og anlæg, som ledes af Dansk Standard. Forskningsprojektet er på forkant i forhold til standarder for genbrug af byggematerialer og vil dermed kunne føre til eksport af dansk knowhow og skabe nye job og vækst.

Stærkt konsortium bag udvikling af test

Lendager Group der er førende på at bygge med genbrugte og genanvendte materialer, vil bygge med de testede genbrugte materialer i konkret byggerier samt implementere ikke destruktive testmetoder, NDT´er, og anvende dem i materiale kortlægninger i deres bygherrerådgivning.
Adsbøll Renovering A/S har strategisk fokus på genbrug og optimering i forhold til nedrivning, herunder at tilbyde bygningsejere en grønnere profil gennem øget genbrug.
Rambøll Danmark A/S ser anvendelse af NDT-teknikker som er et strategisk vigtigt område i arbejdet med at skabe bæredygtige løsninger for virksomhedens kunder.
DTU Byg har fokus på cirkulært byggeri og projektet indgår i DTU´s forskning, rådgivning og innovation som eliteuniversitet med stærke kompetencer i cirkulært byggeri og cirkulær økonomi.
Dansk Standard er udpeget af CEN til at lede og drive en ny europæisk teknisk komité for cirkulær økonomi i byggeriet (CØB), hvor fremtidens fælles standarder skal udvikles. Resultater fra BusinessReuse projektet kan indgå som dansk bidrag til udvikling af europæiske standarder, der kan fremme den cirkulære omstilling af byggeri og anlæg og forme fremtidens marked.
Gate 21 understøttes i deres kerneforretning i udvikling og test af grønne og cirkulære løsninger for byggebranchen gennem innovative offentlig-private partnerskaber.
Center for Små og Mellemstore Virksomheder, Aarhus Universitet har fokus på, hvordan SMV'er kan skabe og styre vækst og udvikling, herunder hvordan SMV'er bedst udnytter de forretningsmuligheder, der skabes af den grønne omstilling (sæt link ind www.smv.au.dk)
DTU Skylab deltager i projekt med blandt andet at engagere ingeniørstuderende i samarbejds- og udviklingsprojekter med virksomheder og afklare grundlag for nye startup-virksomheder i den grønne omstilling.

 

Branchen med på råd

Øget genbrug af materialer i byggeriet og brug af ikke destruktive test, gør det nødvendigt at afklare hvilke krav til dokumentation og funktion, der er nødvendige. Derfor indbydes byggeriets parter til at indgå i et advisory board, og vil løbende blive inddraget i arbejdet med at kortlægge både potentialer og barrierer, og opnå en fælles forståelse for krav til dokumentation.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.