Illustration fra artiklen "The influence of vehicular obstacles on longitudinal ventilation control in tunnel fires"

Trafikblokeringer påvirker brandsikkerhed i tunneller

fredag 17 feb 17
|

Kontakt

Anne Simone Dederichs
Lektor
DTU Byg
31 65 61 63

Editor-in-Chief's Featured Arcticle

Chefredaktøren på det anerkendte tidsskrift Fire Safety Journal udvælger i hvert nummer en artikel, som fremhæves særligt – en såkaldt Editor-in-Chief's Featured Article.

I januar faldt valget på artiklen “The influence of vehicular obstacles on longitudinal ventilation control in tunnel fires”, der handler om ventilationskontrol i forbindelse med brande i tunneller. Forfatterne bag er alle nuværende eller tidligere ansatte på DTU Byg.

Artiklen kan læses gratis på Fire Safety Journals hjemmeside det næste halve år.

Trafikblokeringer spiller en stor rolle ved brandbekæmpelse i tunneller, viser ny forskning. Køretøjer, der blokerer en tunnel, er med til at forringe effekten af den ventilation, der skal indkapsle røgen i en bestemt del af tunnelen og dermed inddæmme røgudviklingen.

En måde at øge brandsikkerheden i tunneller er ved at bruge vandret ventilationskontrol, der sørger for at blæse røgen i én retning. Formålet er at holde en del af tunnelen fri for røg og bruge denne til evakuering.

Denne metode til at bekæmpe røgudvikling i forbindelse med tunnelbrande har været afprøvet i flere typer forsøg, både i stor og lille skala. Der er imidlertid ikke mange forsøg, der tager trafikblokeringer med i ligningen.

Trafikblokeringer giver forringet kontrol af røgudviklingen

Det gør tre forskere op med i artiklen “The influence of vehicular obstacles on longitudinal ventilation control in tunnel fires”, der for nylig blev publiceret i det anerkendte tidsskrift Fire Safety Journal.
Hovedkonklusionen er, at blokeringer forårsaget af køretøjer kan gøre røgudviklingen værre i de dele af tunnellen, der er blokeret af køretøjerne. Det skyldes, at luftgennemstrømningen fra den vandrette ventilation, der skal skubbe røgen i en bestemt retning for at lette evakueringen, bliver blokeret af køretøjerne.

Resultaterne af forsøget bekræftede de hypoteser, som forskerne allerede havde om sammenhængen.

”Vi havde forventet, at køretøjernes tilstedeværende ville have en relevans for røgens strømning i tunnelen. Projektet har derfor været med til at bekræfte vigtig viden om sikkerheden i tunneller,” siger Anne Dederichs, lektor ved DTU Byg og medforfatter til artiklen.

Køretøjer hindrer ventilation i at virke optimalt

Forskerne bag artiklen har lavet et forsøg i en modeltunnel i målestok 1:30 for at teste, hvilken indflydelse blokeringer forårsaget af køretøjer har på røgudviklingen.

Forsøget tog udgangspunkt i en situation, hvor røgudviklingen bliver styret ved hjælp af vandret ventilationskontrol. Til at simulere røgudviklingen brugte forskerne en flydende blanding af helium og luft.

Forsøget viste, at blokeringer forårsaget af køretøjer reducerer højden i den del af tunnelen, der er blokeret. Dermed bliver effekten af den vandrette ventilation, der skal blæse røgen væk fra denne del af tunnelen, forringet. Det har den konsekvens, at røgen hurtigere fylder denne del af tunnelen sammenlignet med forsøg, hvor der ingen trafikblokering var.

Om forfatterne bag artiklen

Wilson Ulises Rojas Alva er hovedforfatter på artiklen “The influence of vehicular obstacles on longitudinal ventilation control in tunnel fires”. I 2016 arbejdede han som videnskabelig assistent på DTU Byg og vandt prisen ITA COSUF Award, der går til en ung forsker eller fagperson, som har udmærket sig inden for sikkerhedsarbejde i undergrundsfaciliteter.

Det var netop Wilson Ulises Rojas Alvas arbejde med vandret ventilation i tunneller, der sikrede ham prisen i 2016, og nu arbejder han videre med dette forskningsområde som ph.d.-studerende ved University of Edinburgh, hvor han arbejder med brandsikkerhed i rumfartøjer.

Foruden Wilson Ulises Rojas Alvas er artiklen skrevet af Grunde Jomaas, lektor ved DTU Byg, og Anne Dederichs, lektor ved DTU Byg, vejleder og initiativtager til projektet.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.
https://www.byg.dtu.dk/om-dtu-byg/nyheder/Nyhed?id=%7B855CABEF-D31A-43AC-9C3E-227C875B831D%7D
21 SEPTEMBER 2020