Når der er en mistanke om, at der ligger en forbrydelse bag en brand, rykker Rigspolitiets brandefterforskere ind. Foto: Nationalt Kriminalteknisk Center

Politiets brandeksperter efteruddanner sig på DTU

onsdag 11 feb 15
DTU Byg videreuddanner Rigspolitiets brandefterforskere, som træder til, når der er mistanke om, at branden skyldes en kriminel handling.

Når en brand er slukket, står man ikke kun tilbage med skader og tab, men også med det store spørgsmål: Hvorfor brændte det? Rigspolitiets brandefterforskere er specialister i at optrevle et hændelsesforløb og vurdere, om der muligvis ligger en forbrydelse bag. Et efteruddannelsesforløb på DTU og Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) skal blandt andet styrke deres evne til at beskrive de tekniske omstændigheder, der ligger til grund for vurderingerne, og dermed til at fremlægge sagerne i retten.

Opklaringsarbejdet efter en brand, hvor der er mistanke om noget kriminelt, udføres af eksperter fra Nationalt Kriminalteknisk Center (NKC) i samarbejde med DBI. Derefter følger i nogle tilfælde en retssag, hvor der typisk indkaldes tekniske eksperter, og her er det afgørende, at brandstedsefterforskernes fremlæggelse af sagen er veldokumenteret og velargumenteret, så dommen baseres på et solidt fagligt fundament, og en skyldig person ikke går fri, eller en uskyldig bliver dømt.

"Efteruddannelsen på DTU skal give efterforskerne videnskabeligt funderede metoder til at indsamle dokumentation og redskaber til at fremlægge beviser, som der ikke kan sås tvivl om."
Grunde Jomaas, lektor og studieleder, DTU Byg

”Efteruddannelsen på DTU skal give efterforskerne videnskabeligt funderede metoder til at indsamle dokumentation og redskaber til at fremlægge beviser, som der ikke kan sås tvivl om,” siger lektor og studieleder Grunde Jomaas fra DTU Byg, der har tilrettelagt uddannelsen i samarbejde med DBI og i tæt dialog med NKC.

Vicepolitiinspektør Lisbeth Jessen supplerer:

”NKC var i foråret i pressen udsat for massiv kritik, og kritikken ramte en åben dør, idet vi allerede var i gang med at afdække behovet for efter- og videreuddannelse for NKC ´s specialister på brand. Denne opgave løftes nu af DTU og DBI i et uddannelsesforløb, som supplerer vores dygtige brandefterforskeres praktiske viden med en større teoretisk indsigt, videnskabelige metoder og en bedre evne til at beskrive, hvordan de nåede frem til deres konklusion om brandårsagen.”

Teoretiske begreber og klar kommunikation

Uddannelsen består af fem moduler fordelt over 17 undervisningsdage plus en afsluttende, reflekterende projektopgave. I sidste modul drager holdet til Revinge i Sverige, hvor Myndigheten for Samhällsskydd og Beredskap har unikke undervisningsfaciliteter i form af containere, der er indrettet som almindelige boliger udelukkende med det formål at sætte ild til dem.

”De danske efterforskere har været i Revinge før, men næsten altid efter flere svenske hold. Til dette kursus får vi mulighed for at specialdesigne vores egne brande. Hele brandforløbet filmes, så kursisterne efterfølgende kan se, hvordan deres teorier stemmer overens med virkeligheden,” fortæller Grunde Jomaas.

Alle Rigspolitiets brandårsagsefterforskere skal igennem uddannelsen i løbet af 2015. Der arbejdes desuden på at udvikle specialmoduler, som kan indgå i den nye professionsbacheloruddannelse for politielever. Forskellige politikredse har også vist interesse for kurset, og Grunde Jomaas forestiller sig, at den på sigt kan være interessant for forsikringsbranchen og brandstedsundersøgere fra andre nordiske lande.

”DTU arbejder normalt med, hvordan man konstruerer og dimensionerer en brandsikker bygning. Her skal vi tænke omvendt: Hvordan kan man rekonstruere et brandforløb og analysere sig tilbage til, hvordan bygningen så ud, inden branden startede? Det har været virkelig spændende at arbejde på den måde sammen med de meget kompetente personer fra NKC og DBI,” siger Grunde Jomaas.

Specialkursus for brandstedundersøgere

Kurset strækker sig over tre måneder med i alt 17 hele undervisningsdage, og undervisere er DTU-forskere, medarbejdere fra Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut og eksterne eksperter fra både Danmark og udlandet.

  • Modul 1 – Branddynamik
  • Modul 2 – Bygningsbrandteknik
  • Modul 3 – Slukningsteori
  • Modul 4 – Tekniske installationer
  • Modul 5 – Brandstedsundersøgelser
  • Afsluttende projektopgave

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.
https://www.byg.dtu.dk/om-dtu-byg/nyheder/Nyhed?id=%7B6D6AF8C0-6FAC-4DFE-BF3E-ED1DDA584B71%7D
21 SEPTEMBER 2020