Foto: Schulmann.tv

Forskere vil vide mere om årsager til brand i vindmøller

onsdag 09 nov 16
|

Kontakt

Anne Simone Dederichs
Lektor
DTU Byg
31 65 61 63
Når der opstår brand i en vindmølle, udvikler branden sig hurtigt og voldsomt. De voldsomme brande har både sikkerhedsmæssige, økonomiske og miljømæssige omkostninger. En række forskere vil undersøge årsagerne til vindmøllebrande i et nyt forskningsprojekt under ledelse af blandt andet DTU Byg.

I løbet af de seneste år har Europa oplevet nogle voldsomme brande i vindmøller. I 2013 blev fire medarbejdere dræbt i en brandulykke i en vindmøllepark i Holland; to af dem omkom, fordi de blev fanget på toppen af vindmøllen under en pludseligt opstået brand.

I august i år udbrød der brand i en stor vindmølle i den tyske by Isselburg. Branden fortsatte i flere timer, fordi beredskabet ikke har mulighed til at slukke branden på sådanne anlæg.

Brande i vindmøller, både på land og til havs, har store omkostninger, både menneskeligt, økonomisk og miljømæssigt. Derfor er en række internationale forskere gået sammen om at undersøge årsagerne til brand i vindmøller og gøre brandsikkerheden bedre.

”I løbet af de seneste år har vi set nogle meget voldsomme brande i vindmøller i europæiske lande, som i de værste tilfælde har kostet menneskeliv. Ud over de menneskelige konsekvenser har brandene store økonomiske og miljømæssige konsekvenser, da brandene kan sprede sig. For at sikre os bedre mod brande i fremtiden, er vi nødt til at blive klogere på, hvordan og hvorfor brandene opstår. Det skal det nye forskningsprojekt hjælpe med,” siger Anne Dederichs, lektor ved DTU Byg og seniorforsker på SP Technical Research Institute of Sweden, som deltager i det nye forskningsprojekt om brandsikkerhed i vindmøller.

Både aktiv og passiv brandbeskyttelse skal inddrages

Inden for brandsikkerhed taler man om to forskellige typer af sikkerhedsforanstaltninger: Aktiv brandbeskyttelse og passiv brandbeskyttelse.

Aktiv brandbeskyttelse består af en række forhold, der skal hjælpe med at opdage tegn på brand, advare personale og redningsarbejdere og aktivere et brandslukningssystem.

Passiv brandbeskyttelse handler om at opnå sikkerhed gennem design. Det inkluderer blandt andet materialevalg, rumopdeling og andre forhold, der kan mindske antændingen og spredningen af en brand.
Begge typer af sikkerhedsforanstaltninger spiller en stor rolle i brandsikkerheden i vindmøller. På nuværende tidspunkt findes der dog ikke meget forskning om, hvordan brande i vindmøller opstår og spreder sig. Det vil det nye forskningsprojekt forsøge at råde bod på ved at inddrage forskellige metoder inden for såvel aktiv som passiv brandbeskyttelse for at øge brandsikkerheden i vindmøllerne.

På en workshop i september mødtes en række internationale forskere med industrirepræsentanter og andre interessenter for at drøfte, hvordan brandsikkerheden i vindmøller kan blive bedre. Workshoppen fungerede som kick-off-møde for forskningsprojektet, der foruden DTU ledes af SP Technical Research Institute of Sweden og Imperial College, London.


Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.
https://www.byg.dtu.dk/om-dtu-byg/nyheder/Nyhed?id=%7B5067C8A3-5852-413E-92CE-82240B208E84%7D
21 SEPTEMBER 2020