Laks. Foto Lars Folmer Hansen

Opgang af laks i Skjern Å og Varde Å kortlagt

tirsdag 24 jan 17
|
af Line Reeh

Kontakt

Niels Jepsen
Seniorforsker
DTU Aqua
35 88 31 31

Danske laks

Laksen hører, ligesom regnbueørred og havørred, til familien af laksefisk. Laksen er udbredt i de åer, elve og floder, der udmunder i Atlanterhavet og i Østersøen. I Danmark forekommer laksen kun i jyske vandløb. Undersøgelser har vist, at der er oprindelige vestjyske laksebestande i Skjern Å, Varde Å, Storå og Ribe Å.

Om laksens biologi på fiskepleje.dk

Det går fremad for de danske laks, men en stor opgang af laks i Varde Å og Skjern Å er stadig afhængig af udsætninger.

DTU Aqua undersøger hvert år gydebestanden af laks i udvalgte vandløb. I 2016 blev Skjern Å- og Varde Å-systemerne undersøgt og resultatet er nu offentliggjort på DTU Aquas fiskepleje.dk.

Varde Å

For Varde Å-systemet viser undersøgelsen, at lakseopgangen er steget i takt med habitatforbedringer og fjernelse af opstemninger. Bestanden er i dag er omkring fire gange større end i 2012 og cirka dobbelt så stor som i 2014.

Den totale opgang af laks i 2016 blev beregnet til 3.389 laks. Bestanden bestod af 35 % vildlaks, som ikke stammer fra udsætning. Det betyder, at produktionspotentialet for vilde smolt i vandsystemet endnu ikke er fuldt udnyttet .

Skjern Å

For Skjern Å viste undersøgelsen en opgang på 3.434 fisk i 2016. Det er flere end i 2013, men færre end i 2011. Næsten halvdelen af de laks, som blev fanget i undersøgelsen, stammede fra udsætninger. Det er et tegn på, at heller ikke Skjern Å-systemet endnu opfylder sit fulde potentiale, hvad angår produktion af vilde smolt. 

En del af laksene i undersøgelsen i Skjern A havde sælbid, garnskader og halebid, og der var nogle med såkaldte springskader, dvs. skader, som stammer fra laksens spring ind i en opstemning, som den forsøger at passere. Desuden blev der registreret fisk med skader, der formentlig stammer fra krogning ved lystfiskeri.

Læs mere om undersøgelserne på fiskepleje.dk:

3.400 laks vandrede op i Skjern Å i 2016
En stor opgang af laks i Varde Å er stadig afhængig af udsætninger

 

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.
https://www.byg.dtu.dk/om-dtu-byg/nyheder/Nyhed?id=%7B3D5EFA27-4661-4CD4-8D91-BC1C2571845F%7D
7 JUNI 2020