Foto: Ghent Universitet

Øget fokus på brandsikkerhed skal forbedre statistikkerne

mandag 04 apr 16
|
Antallet af brandrelaterede dødsfald i Danmark har været stagnerende siden 1980'erne. Dødeligheden kan kun mindskes, hvis brandsikkerhed bliver en langt mere integreret del af vores byggeproces. Det er udgangspunktet for et øget fokus på brandsikkerhed på DTU Byg og et gæsteprofessorat til en belgisk professor i numeriske simuleringer.

Antallet af brandrelaterede dødsfald i Danmark har været mere eller mindre uændret siden 1980'erne: Omkring 80 om året. I samme periode har der været talrige ændringer i bygningsreglementerne, uden at det har resulteret i en forbedring af statistikken.

Brandsikkerhed er et komplekst forskningsfelt, hvor mange forskellige elementer og betingelser spiller sammen. Det ved Grunde Jomaas, lektor ved DTU Byg, bedre end de fleste. Han er lektor i brandsikkerhed og studieleder for videreuddannelsen Master i Brandsikkerhed, der er blevet udbudt siden 1999.

"Brandsikkerhed bør være en langt mere integreret del af processen, når vi laver byggeri og infrastruktur. Vi er nødt til at have en meget bedre forståelse af røg- og branddynamik for at forbedre statistikken for brandrelaterede dødsfald. En måde at gøre dette på er gennem metoden fire dynamics simulation, hvor numeriske simuleringer bruges til at modellere, hvordan en brand kan udvikle sig, og hvad konsekvenserne kan være, "siger Grunde Jomaas.

For at få en bedre forståelse af røg- og branddynamik har DTU Byg inviteret professor Bart Merci fra Gent Universitet i Belgien til DTU på et gæsteprofessorat. Bart Mercis ophold på DTU er sponseret af Otto Mønsteds Fond.

Røgens dynamik er afgørende for brandsikkerhed

Eksempel på et resultat af en numerisk simulering. Foto: Ghent Universitet

Eksempel på et resultat af
en brandsimulering.
Foto: Ghent Universitet


Professor Bart Merci er professor i forbrænding, brand og brandsikkerhed på Ghent Universitet. Efter at have afsluttet sin ph.d. fokuserede han sin forskning på numeriske simuleringer. Hans speciale er numerisk fluid mekanik (computational fluid dynamics), som kan bruges til at forbedre præcisionen og nøjagtigheden af brandmodellering og dermed gøre den mere brugbar

Især røgdynamik er et vigtigt forskningsområde for Bart Merci. Røg er den største dødsårsag, når der opstår brande i bygninger. Derfor er det afgørende at forstå røgens dynamik.

"Vi har brug for at kende røgens strømning, så vi kan designe et ventilationssystem, der kan få røgen til at strømme på en bestemt måde for beskytte folk bedst muligt, sørge for at flugtveje holdes fri og sikre, at brandvæsenet kan komme lettest muligt ind i bygningen," forklarer Bart Merci.

Vi kender alle proceduren, når en brand skal slukkes: Brandfolkene trækker deres slanger ud og bruger en stor mængde vand til at slukke flammerne. Men kombinationen af vand, ild og røg kan faktisk skabe problemer.

"Hvis vand og røg kommer i kontakt med hinanden, vil røgen køle ned. Røgen kan herefter lægge sig lavt og blive farlig for mennesker. Derfor er vi også nødt til at undersøge, hvordan røgen interagerer med vand," siger Bart Merci, der hermed understreger det komplekse samspil, der udgør brandsikkerhed.

Ud over at lave brandsimuleringer foretager Bart Merci også praktiske eksperimenter i et brandlaboratorium, der er en spin-off-facilitet fra Ghent Universitet. Her kan Bart Merci og hans forskerteam bruge faciliteterne til at lave forsøg, der kan støtte den videnskabelige forskning såvel som bruges i uddannelsen inden for brandsikkerhed.

Simuleringer kan bruges af industrien

Grunde Jomaas er glad for muligheden for at samarbejde med Bart Merci om at skabe bedre forskning i brandsikkerhed på DTU.

"Bart Merci er verdensførende inden for udvikling og brug af simuleringer af branddynamik. Hans gæsteprofessorat er af stor værdi, ikke kun for DTU, men også for bygnings- og infrastrukturindustrien, der vil kunne drage nytte af dette forskningsområde i fremtiden, "siger Grunde Jomaas.

I løbet af sit gæsteprofessorat vil Bart Merci undervise på et kursus i branddynamik, være medvejleder på studenterprojekter og deltage i forskellige andre aktiviteter. Desuden vil han give sit besyv til udviklingen af en ny studielinje i brandsikkerhed på DTU’s kandidatuddannelse i Byggeteknologi.

Brandsikkerhed i parkeringskældre

Som en del af sit gæsteprofessorat vil Bart Merci holde et foredrag om brandsikkerhed i parkeringskældre.

Under foredraget vil Bart Merci fremhæve de vigtigste resultater fra de seneste forskningsprojekter og knytte dem til byggeteknologiske aspekter af brandsikkerhed, som DTU beskæftiger sig med.

Det faglige niveau i foredraget er rettet mod ingeniører, der ikke nødvendigvis har arbejdet med brandsikkerhed før.

Foredraget er en CED Talk (Civil Engineering Distinguished Talk) og finder sted den 13. april kl. 15.00-16.30 på DTU Lyngby, bygning 127, auditorium 012.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

DHRTC processes

Vis flere

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.
https://www.byg.dtu.dk/om-dtu-byg/nyheder/Nyhed?id=%7B33E43BC7-A9EE-4D80-B91F-4A5AC39777C3%7D
21 SEPTEMBER 2020