Massive ydermure kan isoleres indvendigt uden fugt og skimmelsvamp

tirsdag 22 okt 19
|
af Signe Frøkiær

Kontakt

Evalueringsrapport

Læs hele rapporten her.
Ny forskning fra DTU Byg viser, at det godt kan lade sig gøre at isolere massive ydermure indvendigt, uden at der opstår skimmel- og fugtskader. Forsøgene peger på, at man både skal håndtere fugt, der kommer udefra og indefra, hvis man skal opnå en god løsning.

Hidtil har der været stor skepsis imod at isolere ældre etageejendomme indvendigt, fordi de traditionelle isoleringsmetoder har givet problemer med fugt og skimmelsvamp. Men nu giver et omfattende flerårigt forskningsprojekt fra DTU Byg nogle bud på, hvordan man kan lave effektiv indvendig efterisolering af massive ydermure. 

- Vores forskningsprojekt giver vigtig ny viden om, hvordan man kan efterisolere indvendigt. Etageejendomme fra før 1930 udgør 41 procent af Danmarks samlede etagebyggeri, så der er stort behov for effektive isoleringsløsninger, hvis vi skal spare energi og have en mere bæredygtig boligmasse i fremtiden, siger lektor Søren Peter Bjarløv.

Indvendig og udvendig fugt

Forsøgene viser, at både indvendig og udvendig fugt omkring massive facademure har stor betydning for, om der er risiko for skimmel- og fugtskader. 

- Der har indtil nu ikke været fokus på udefrakommende fugts betydning for indvendig isolering. Indtil for nylig har man haft den opfattelse, at det var utætte dampspærrer, der var det problematiske ved indvendig isolering. Men vores analyser tyder på, at det ikke er tilfældet, siger Søren Peter Bjarløv, som har stået for projektet som leder af forskningsgruppen. Gruppen har bl.a. haft deltagelse af de to ph.d.-studerende Nickolaj Feldt Jensen og Tommy Odgaard.  

Forsøg med seks typer isoleringsmateriale

Forskningsprojektet har kørt siden 2013 og har indbefattet forsøg i fuld skala med seks forskellige indvendige isoleringsmaterialer (se faktaboks). De forskellige isoleringstyper er blevet sat op på den indvendige side af 24 forsøgsmure, hvor fugt- og skimmelniveauet er blevet målt løbende over en fireårig periode. 

Projektet viser, at når man reducerer den udvendige fugtpåvirkning ved at imprægnere facademuren udvendigt, for eksempel med et klart imprægneringsprodukt eller maling, reducerer man risikoen for skimmel- og fugtskader. Samtidig skal man sørge for at holde det indvendige fugtniveau nede på et normalt niveau, det vil her sige indeklimaklasse 2.

- Slagregn kan trænge ind i muren og opfugte bagsiden af den indvendige isolering. Men hvis man imprægnerer muren udenpå, kan fugten ikke så let trænge ind, siger Søren Peter Bjarløv. 

Rene flader uden revner

Forskningsprojektet viser, at omhu i arbejdet med at opsætte isoleringen er helt afgørende. Udvendige overflader skal være uden revner og sprækker, så fugten ikke kan trænge ind, og de indvendige overflader skal renses grundigt for organisk materiale, før man sætter isoleringen op. Effektiv ventilation, som mindsker fugt fra indeklimaet, spiller også en vigtig rolle.

- Når man opsætter indvendig isolering, er det vigtigt at holde det indvendige fugtniveau på et normalt niveau. Hvis fugtniveauet er højt, bør det reduceres f.eks. ved hjælp af et ventilationsanlæg, forklarer Søren Peter Bjarløv.

 

På figuren ses de mange ydre og indre påvirkninger, man skal tage højde for, når man efterisolerer indvendigt på massive ydermure på ældre etageejendomme.

FAKTA OM FORSKNINGSPROJEKTET

  • Projektet har kørt siden 2013. DTU Bygs forskere har gennemført to forsøg i fuld skala i to 40 fods containere med kontrolleret indeklima.
  • I de to containere var der bygget 24 stk. 1x2 meter halvanden-sten-mure ind i siderne. Murene var forsynet med forskellige indvendige isoleringssystemer med forskellige egenskaber.
  • Projektet har undersøgt følgende materialer: Skumbeton, letbeton, kalciumsilikat, polyuretanplader med kanaler af kalciumsilikatmørtel samt kalkholdig isoleringspuds. Til sammenligning undersøgte man også en traditionel løsning med mineraluld, gipsplader og dampspærre
  • Forsøgets resultater tager ikke højde for individuelle lokale forhold. Der bør derfor foretages en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, før man anvender forskningsresultaterne i praksis. Desuden er der stadig nogle usikkerheder vedrørende effekten af forskellige typer imprægnering på forskellige stentyper, samt levetiden på de enkelte imprægneringsprodukter.
  • Forskningsprojektet er støttet økonomisk af Grundejernes Investeringsfond.

LÆS MERE

DTU Byg Analyse
Rapporten: Jensen N.F. og Bjarløv S.P. (2019) GI-slutrapport. Anvendelighed og robusthed af indvendig efterisolering
Forskningsprojektets hjemmeside

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.