Nedknust beton til genbrugstilslag. Foto Louise Green Pedersen, DTU Byg.

Skrøner om genbrug af gammel beton skal fakta-tjekkes

torsdag 07 feb 19
|

Kontakt

Kontakt

Lisbeth M. Ottosen
Professor, sektionsleder for Materialer og Holdbarhed
DTU Sustain
45 25 22 60

Udendørsmøbler af genbrugsbeton

Foruden beton med genbrugstilslag til byggeri, vil der også blive udviklet betonrecepter til udendørs møbler. Dette arbejde vil foregå i et samarbejde med møbeldesignerne Genskab og designstudiet Formsproget, som udvikler møbler af bæredygtige genbrugsmaterialer. De to virksomheder har til huse på en tidligere betonvarefabrik i Roskilde, hvor nogle af de nye møbler med genbrugsbeton også vil blive opstillet. Grundlaget for samarbejdet blev lagt, da forskerne og designerne blev ført sammen gennem det nyetablerede DTU Link.

DTU tester sammen med industripartnere, hvordan beton fra nedrivninger kan genbruges i ny beton. Der er brug for faktuel viden at basere grøn udvikling på.

Når vi har tømt et glas eller en flaske, så ryger glasset i glascontaineren og bliver brugt til at lave nyt glas. Kan man med fordel gøre det samme med beton? Altså bruge gammel beton som råstof i de 8 millioner ton ny beton, som produceres herhjemme hvert år. Det er DTU Byg og aktører i betonaffaldsbranchen gået sammen for at opklare.

I dag genbruges knust beton mest som ubundne bærelag i veje, men spørgsmålet er, om det med fordel også kan bruges som erstatning for grus og sten (såkaldt tilslag) i ny beton. Beton udgør 25% af alt bygge- og anlægsaffald i Danmark, hvilket svarer til mindst 2 mio. ton betonaffald hvert år. Samtidig henter vi 5-6 mio. ton sten og grus op fra den danske undergrund for at lave ny beton.

For professor Lisbeth M. Ottosen giver det klokkeklar mening at se gammel beton som en værdifuld ressource:

 ”Genbrug af beton som tilslag betydet meget i forhold til at sikre en cirkulær materialestrøm i byggeriet pga. de store mængder. Genbrugstanken aktualiseres af, at naturlige danske tilslag bliver en knap ressource inden for relativt få år med den nuværende udvindingshastighed, som en fremskrivning udført af NIRAS for Danske Regioner har vist,” siger DTU Byg-professoren.

Lisbeth M. Ottosen ser eksperimentelt baseret viden som helt afgørende for, at branchen kan basere næste skridt i den grønne omstilling på fakta og ikke på myter og gætterier.

”I debatten i branchen fremkommer det synspunkt jævnligt, at der skal bruges mere cement, når man bruger genbrugstilslag, det vil sige knust beton, som tilsætning. En række eksperimentelle studenterprojektet har imidlertid vist, at det ikke nødvendigvis er tilfældet. Så nu går vi all in og får det dokumenteret i laboratoriet og gør den viden tilgængelig for alle,” siger Lisbeth Ottosen.

Grundlag for ny business

"Genbrug af beton som tilslag betydet meget i forhold til at sikre en cirkulær materialestrøm i byggeriet."
Professor Lisbeth M. Ottosen

Virksomheden Norrecco A/S  er en af deltagerne i projektet og er blandt de største aktører inden for ressourcehåndtering  af bygge- og anlægsaffald herhjemme. For CEO i Norrecco, Karsten Ludvigsen, er ny viden på området vigtig for virksomheden og branchen både i forhold til at følge op på en vigtig miljødagsorden og for at bane vejen for nye forretningsmuligheder:

”Hos NORRECCO er vi glade for at kunne bidrage til at gøre dette projekt muligt og dermed sammen tage endnu skridt i bestræbelserne mod cirkulære løsninger i byggeriet. Såvel analyser af sporbarhed og levetid, som undersøgelser af, hvordan man bedst anvender de helt små fraktioner af betonaffaldet, sandet, er værdifuld viden for os i forhold til at udvikle mulige fremtidige business-cases.” 

Løsning tilpasset danske forhold

Ph.d.-projektet udføres af Louise Green Pedersen, DTU Byg, som allerede er godt inde i området fra et speciale på DTU om genanvendelse af nedknust betontilslag som erstatning for naturlige tilslag.

”Vi har behov for at rykke på nye tekniske løsninger for at komme videre i den cirkulære omstilling. Hvordan får vi egentlig den største og bedste udnyttelse af vores materialer?,” spørger Louise Green Pedersen.

Hun vil i projektet tage udgangspunkt i danske forhold for at finde en løsning, som passer til netop danske behov. Projektet kombinerer eksperimentelle resultater og livscyklusvurdering. Livscyklusvurderingen kortlægger, under hvilke aktuelle kontekst i Danmark det giver mest bæredygtighed at anvende genbrugstilslag i ny beton i forhold til den nuværende anvendelse som vejfyld.

”Holland er i allerede i gang, som nogle af de eneste, men de har en helt anden råstofsituation end i Danmark, så hvordan vil en god dansk model se ud? Det vil vi komme med et bud på. I praksis er man begyndt at genbruge stenfraktioner af nedknust beton, men hvad med resten? Vi har brug for mere viden om ikke mindst sandfraktionen, da 40-60 procent er sand, når man knuser ned,” fortæller Louise Green Pedersen.

Som led i projektet vil hun derfor også udvikle en konkret guide til, hvordan en blanderecept for beton med genbrugstilslag kan sammensættes med udgangspunkt i krav til den nye beton.

Laboratoriearbejdet på projektet kommer til at foregå i DTU Bygs laboratorier, blandt andet i et splinternyt storskala betonlaboratorium, som indvies på DTU til næste år. 

Ph.d.-projekt om genbrugstilslag i ny beton

Ph.d.-projektet kombinerer eksperimentelle resultater og livscyklusvurdering. Livscyklusvurderingen kortlægger, under hvilke forhold det giver mest bæredygtighed at anvende genbrugstilslag i ny beton i forhold til den nuværende anvendelse som vejfyld. Projektet vil endvidere dokumentere det aktive vand/cement-forhold for en række aktuelle kvaliteter og fraktioner af tilslag, så blanderecepter med genbrugstilslag fremover kan bestemmes ud fra krav til den nye betons egenskaber. Foruden beton med genbrugstilslag til byggeri, vil der også blive udviklet betonrecepter til udendørs møbler.

 

Projektdeltagere

DTU Byg, Norrecco, Dansk Beton og Musiconcrete (Genskab og Formsproget). Prof. Lisbeth M. Ottosen (DTU Byg) er hovedvejleder og medvejledere er prof. Morten Birkved (SDU) og prof. Mette R. Geiker (NTNU).

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.