Foto: Nina Marie Sigvardsen, DTU Byg

Træaske som cementerstatning giver mindre CO2-udledning

tirsdag 13 dec 16
|

Kontakt

Lisbeth M. Ottosen
Professor, sektionsleder for Materialer og Holdbarhed
DTU Byg
45 25 22 60

Kontakt

Nina Marie Sigvardsen
Ph.d.-studerende
DTU Byg
45 25 17 57
Forskere på DTU Byg vil undersøge muligheden for at erstatte dele af cementen i betonproduktion med træaske. Det vil give både miljømæssige og økonomiske fordele – og give nye muligheder for at udvikle byggematerialernes kvalitet.

Beton er en af sværvægterne, når det kommer til CO2-udledning. Produktionen af cement anslås i dag at udgøre fem procent af den menneskeskabte, globale CO2-udledning*.

En prognose fra Teknologisk Institut forudser, at behovet for cement vil være fordoblet i 2050 i forhold til behovet i 2010. Hvis cementproduktionen fortsætter på samme vilkår som nu, vil det forøgede cementbehov derfor give en massiv stigning i CO2-udledningen.

Restaffald med stort potentiale

Hos DTU Byg arbejder professor Lisbeth M. Ottosen sammen med videnskabelig assistent Nina Marie Sigvardsen på at erstatte en del af cementen i betonproduktionen med træaske. De første eksperimenter har vist, at der er stor forskel på træasker fra forskellige værker, og dermed også deres egnethed som cementerstatning. Et eksempel på en parameter, som har afgørende betydning, er, om asken er befugtet på anlægget eller ej. Sidstnævnte ser umiddelbart ud til at være bedst egnet i beton.

"Vi ser os selv som ambassadører for byggematerialernes kvalitet. Det vil sige, at der både skal være noget at hente for miljøet og for kvaliteten af byggematerialerne, når vi søger at udvikle noget nyt. Begge forhold bliver opfyldt, hvis vi erstatter en del af cementen i vores beton med træaske."
Lisbeth M. Ottosen

Træaske kategoriseres i dag som restaffald uden yderligere anvendelsesmuligheder. Der er imidlertid potentiale i træasken, da den kan bruges som erstatning for cement i betonproduktion og dermed medvirke til at sænke CO2-udledningen ved produktion af beton.

”Det er vigtigt at understrege, at vi ikke er ude på at lave en ny form for losseplads i vores beton. Vi ser os selv som ambassadører for byggematerialernes kvalitet. Det vil sige, at der både skal være noget at hente for miljøet og for kvaliteten af byggematerialerne, når vi søger at udvikle noget nyt. Begge forhold bliver opfyldt, hvis vi erstatter en del af cementen i vores beton med træaske,” siger Lisbeth M. Ottosen.

Genanvendelse giver økonomiske gevinster

At erstatte en del af cementen i betonproduktion vil ikke bare give miljømæssige besparelser. Hvis kraftværkerne slipper for at deponere træasken og i stedet kan sende den videre til genanvendelse i produktionen af ny beton, vil de derfor blive sparet for en betydelig udgift.

Det betyder, at både industrien og miljøet kan få stor gavn af det genanvendelsespotentiale, der er i træaskerne. Det kræver imidlertid mere forskning, som arbejder målrettet på at erstatte en del af cementen med træaske. 

”Hvis vi for alvor skal udnytte det potentiale, der ligger i at erstatte dele af cementen i beton med træaske, er det nødvendigt at blive klogere på, hvordan asken præcist skal behandles, både på kraftværkerne og når den efterfølgende skal blandes i cementen. Det kræver et øget samarbejde med industrien, så vi sikrer, at vi tilrettelægger genanvendelsesprocessen bedst muligt,” siger Lisbeth M. Ottosen.

*Indledningen er ændret 21/12, da den tidligere indeholdt en ukorrekt angivelse af CO2-udledning ved cementproduktion. Resten af teksten er uændret siden publiceringsdato.

Relaterede Videoer  

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

video thumbnail image

Vis flere

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.