Foto: Ida Maria Gieysztor Bertelsen

Ph.d.-studerende ved ARTEK vinder formidlingspris

onsdag 11 nov 15
|

Kontakt

Ida Maria Gieysztor Bertelsen
Postdoc
DTU Byg
45 25 18 31

Fakta om Academicus Arcticus

Formidlingsprisen Academicus Arcticus uddeles hvert andet år på Arktisk Institut i København. Vinderartiklerne fra Academicus Arcticus 2015 bliver bragt i Tidsskriftet Grønland og avisen Sermitsiaq.
Ph.d.-studerende Ida Maria Gieysztor Bertelsen ved Center for Arktisk Teknologi (ARTEK) på DTU Byg har vundet formidlingsprisen Academicus Arcticus 2015. Vinderartiklen handler om at forvandle grønlandsk ler til mursten.

Fredag d. 6. november blev ph.d.-studerende Ida Maria Gieysztor Bertelsen en af tre vindere i formidlingskonkurrencen Academicus Arcticus. I artiklen ”Grønlandsk ler forvandles til smukke, røde mursten" beskriver Ida Maria Gieysztor Bertelsen arbejdet med sit kandidatspeciale, hvor feltarbejdet foregik i Grønland. Her undersøgte hun, om grønlandsk ler kan anvendes som råmateriale i mursten.

Ida Maria Gieysztor Bertelsen blev 1. oktober 2015 ansat som ph.d.-studerende ved Center for Arktisk Teknologi (ARTEK) på DTU Byg. Vinderartiklen er bygget på feltarbejdet, som indgik i Ida Maria Gieysztor Bertelsens kandidatspeciale.

Grønlandsk ler kan laves til mursten

Projektet viste, at det er muligt at lave holdbare mursten ud af den grønlandske lerjord, hvis de brændes ved over 1050 °C. Denne viden skaber grobund for at undersøge mulighederne for at producere mursten af lokale grønlandske materialer i stedet for at importere byggematerialer.

"En større brug af lokale ressourcer kan både være godt for miljøet og være en oplagt mulighed for at skabe større selvstændighed i den grønlandske byggesektor og få bygget huse af lokale og meget smukke materialer"
Ida Maria Gieysztor Bertelsen

”En øget befolkningstilvækst i de grønlandske byer sammen mange saneringsklare bygninger, har ført til en alvorlig boligmangel. I dag importeres størstedelen af de anvendte byggematerialer, men da Grønland er så rig på ressourcer som f.eks. ler og sand, vil det være oplagt at forsøge at benytte disse til en lokal produktion af byggematerialer,” skriver Ida Maria Gieysztor Bertelsen blandt andet i artiklen.

Fremtidsperspektiv i lokale byggematerialer

En stor udfordring ved at indføre mursten som byggemateriale i Grønland er, at det kræver et brud med den traditionelle byggeskik. De foretrukne byggematerialer er træ og beton, som skal importeres til Grønland. En anden stor udfordring er den store mængde energi, som skal bruges ved brændingen af murstenene.

Udfordringerne til trods mener Ida Maria Gieysztor Bertelsen, at der er fremtidsperspektiv i at se på brugen af mursten, ikke bare i Grønland, men også i andre arktiske egne.

”Projektet har ikke kun relevans for Grønland, men også for andre Arktiske egne, hvor det er nødvendigt at importere byggematerialer. Import af byggematerialer er hårdt for miljøet, særligt når materialerne skal importeres så langt som fra Europa til Grønland. Derfor vil en større brug af lokale ressourcer både være godt for miljøet og være en oplagt mulighed for at skabe større selvstændighed i den grønlandske byggesektor og få bygget huse af lokale og meget smukke materialer,” lyder vurderingen fra Ida Maria Gieysztor Bertelsen.

Vinderartiklerne fra Academicus Arcticus 2015 bliver bragt i Tidsskriftet Grønland og avisen Sermitsiaq. Artiklerne vil desuden blive offentliggjort på Arktisk Instituts hjemmeside.

Relaterede Videoer  

Vis flere

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.