Brandpåvirkede betonkonstruktioner

Kursets formål er at give deltagerne en indføring i metoder for beregning af brandpåvirkede betonkonstruktioners bæreevne, herunder hensigtsmæssige konstruktions‐ og armeringsudformninger, brug af brandforsøg og vurdering af en brandskadet betonkonstruktions restbæreevne. Kurset tager bl.a. udgangspunkt i DS/EN 1992-1-2 og den kommende revision af denne. Sidstnævnte i særdeleshed i forhold til en ny og simplificeret beregningsmetode for bjælker, søjler, vægge og plader.

Tilmeld dig her.

Tidspunkt

man 13 dec 21
9:00 - 17:00

Kontaktperson

Hvor

NIRAS, Sortemosevej 19, DK-3460 Allerød