Webinar: Udbud 2 om bygnings- og materialepas, webinar om digitalisering og interoperabilitet

BIM og data for bygnings- og materialepas
Desktop-studier og facilitering af og inddragelse i forhold til testprocesser i aktivitet 3 i relation til dataudveksling , BIM og digitalisering. De foreslåede løsninger vil både kunne bruges indledningsvis på et konceptuelt niveau i planlægningsprocesser og i kombination med BIM-modeller. Delresultat præsenteres ved og gennem dialog med branchen i forhold til materiale- og bygningspas og BIM samt generelt formater et webinar. Datasikkerhed, ejerskab, fortrolighed og virksomheders ret til at holde viden i firma adresseres.

Analyser i forhold til digitalisering

Præsentation af forskellige potentielle koncepter for lagring, udveksling og deling af digitale data. Gennemgang af de udvalgte bygnings- og materialepas datastrukturer og interfaces. Det er arbejdsgruppens målsætning at prioritere og sikre opbakning til håndtering af bygnings- og materialepas gennem digitale åbne protokoller, som både respekterer ISO/CEN-standard såvel som internetstandarder.

 

Det er gratis at deltage. 

Webinar og fysisk møde
Det er muligt at deltage online eller ved fysisk fremmøde på DTU i Lyngby, bygning 101, R3.079, møderum S08

Tilmeld dig her

Leder: Jan Karlshøj, DTU Byg

Tidspunkt

man 19 okt 20
13:00 - 15:00

Arrangør

DTU Byg

Hvor

Webinar og fysisk møde på DTU Byg Lyngby bygning 118, stueetagen