Webinar: Udbud 2 om bygnings- og materialepas, webinar om operationalitet og implementering

Anvendelse og implementering af bygnings- og materialepas

Desktop studier og case studier (action research-metoden) og test af delelementer i virkelighedsnær kontekst af pasmodeller. Delresultat præsenteres ved og informeres af webinar med branche. Analyserne afdækker, hvilke data en evt. materialeliste kan indeholde, og hvilke konsekvenser og potentialer der vil være forbundet med dette, for såvel den enkelte virksomhed og virksomhedsansatte, som samfundet som helhed.

Analyser i forhold til implementering: feedback på materialepas/bygningspas i Danmark

Præsentation af den første feedback fra industrien, rådigivere og bygherrer i forbindelse med action research-programmet, hvor elementer fra pasmodeller implementeres. (Fordele og ulemper ved de forskellige pastyper, største udfordringer og største gevinster set fra hhv. industrien (producenter/leverendører/databanker), rådgivere (arkitekter, ingeniører, entreprenører), bygherrer (investorer, driftsherrer, offentlige og private bygningsejere og entreprenører).

Herefter er der mulighed for at give feedback i debat eller via survey.

Webinaret er gratis.

Tilmeld dig her

Leder: Kristoffer Negendahl

Tidspunkt

tor 08 okt 20
9:00 - 10:00

Arrangør

DTU Byg

Hvor

Webinar: link tilsendes de tilmedlte inden webinarets begyndelse.