Foto: DTU

Workshop om feltaktiviteter og logistiksamarbejde i Arktis

Arctic DTU afholder logistikworkshop med fokus på vidensdeling om feltaktiviteter og logistiksamarbejde i Arktis.

Formålet med workshoppen er at fremme samarbejdet om feltaktiviteter og logistik i Arktis på tværs af forskningsinstitutioner og myndigheder i Danmark og Grønland. 

Til workshoppen kan du møde repræsentanter fra en række forskningsinstitutioner og myndigheder, der fortæller om kommende feltaktiviteter og projekter. Du kan også høre om mulighederne for logistisk støtte til forskningsprojekter i Arktis. Desuden vil der være rig mulighed for at koordinere samarbejde på tværs af institutionerne og tale med nuværende og potentielle samarbejdspartnere.

Hvis du ønsker at holde et oplæg om din institutions kommende feltaktiviteter, bedes du kontakte Hanne Thomasen. Bemærk, at der som udgangspunkt kun er plads til ét oplæg per institution, der dog meget gerne må medtage flere aktiviteter. Koordiner derfor gerne med dine kolleger, hvis I er flere fra samme institution, der deltager.

Yderligere information og tilmelding findes på denne side.

Tidspunkt

ons 14 nov 18
10:00 - 15:00

Arrangør

Arctic DTU

Kontaktperson

Hvor

DTU’s Mødecenter - Mødelokale 1,
Bygning 101,
Anker Engelunds Vej 1, 2800 Kgs. Lyngby