Danish Building Academy

Et fortsat konkurrencedygtigt dansk byggeri har brug for civilingeniører, som forstår omverdenen, ser muligheder og potentialer og udvikler nye løsninger i en stræben mod at skabe en bæredygtig verden med høj livskvalitet.

Baggrunden for udviklingsområdet Danish Building Academy er et ønske om at skabe en platform, der styrker innovationen mellem virksomheder, undervisning og forskning.

Formålet med området er at skabe holistisk tænkende ingeniører, som kan samarbejde og arbejde med andre specialister.

Målet er at kvalificere de studerende til praksis og samtidig knytte tættere bånd mellem universitetet og aftagere gennem aktive og levende innovative samarbejder.

Tværfaglig og samarbejdende tilgang

Danish Building Academy er en tværfaglig aktivitet med deltagelse af forskere fra Bygs sektioner, centre og øvrige udviklingsområder samt samarbejdspartnere fra øvrig DTU-institutter. På sigt vil det desuden være naturligt at invitere andre relevante universiteter og arkitektskoler til at deltage i områdets aktiviteter.

Området har såvel interne som eksterne stakeholdere, som kommer fra hele byggesektoren eksempelvis rådgivere, entreprenører, producenter, bygherrer, organisationer, fonde mm.

DTU Blue Dot – fra teori til praksis

Under udviklingsområdet Danish Building Academy ligger projektet Solar Decathlon, som er en del af DTU’s Blue Dot-koncept.

Blue Dot arbejder på tværs af semestre, studieplaner og studieretninger for at skabe projekter, der rummer fortællinger om omstillingen til et bæredygtigt samfund.

Se mere om Blue Dot her.

Kontakt

Christian Neyra Rønne
Lektor
DTU Byg
45 25 18 24