LFV reports

LfV alias Thermal Insulation Laboratory became part of IBE in 1996.

Table of LfV reports

Size Number Author(s) Title Year
2,5 MB 283  Peter Fritzel Bedre afstandsprofiler til lavenergiruder  1995 
2,5 MB  282  Svend Svendsen
Mogens R. Byberg 
Terrændækskonstruktioners varme- og fugtmæssige forhold  1995 
1,7 MB 281  Jerry Møller Jensen
Hans Lund
Design Reference Year (DRY)
Et nyt dansk refrenceår 
1995
3,3 MB  280  Peter Fritzel
Karoline Geneser
Annette Taudorf
Niels Kristian Vejen 
Solhus med minimalt transmissions- og ventilationstab  1995 
4,2 MB 279  Finn Kristiansen  Måling på et større solvarmeanlæg BO-90 med tagrumssolfanger og luft til vand varmeveksler  1995 
4,3 MB  278  Simon Furbo  Undersøgelse af solvarmeanlægget Solkit fra Schweiz  1995 
2,7 MB 277  Bjarne Svendsen
Peter Fagerlund Carlsson 
Solvarmeanlæg til brugsvand- og rumopvarmning
Glostrup Boligselskab afd. 8 
1995 
3,3 MB  276  Simon Furbo  Varmtvandsbeholdere til solvarmeanlæg  1995 
7,4 MB 275  Lise Boye-Hansen
Simon Furbo 
Solvarmeanlæg med tømning  1995 
3,3 MB 274  Hans Lund  The Design Reference Year
users manual 
1995 
4,5 MB  273
Programs
Jens Rahbek
Svend Svendsen 
Solsim
Simuleringsprogram for solvarmeanlæg 
1995 
6,3 Mb  272  Peter Fagerlund Carlsson  Temperaturstratificering i varmelagre  1995 
3,3 MB 270  Simon Furbo  Test of the solar boiler system from Thermo Dynamics Ltd  1994 
3,4 MB  269  Niels Kristian Vejen
Gitte Blaagaard 
Solvæg som energidiode  1994 
4,0 MB 268  Karsten Duer Dansk-Schweizisk samarbejde vedrørende effektiviteten af solfangere med små volumenstrømme 1994 
20,6 MB  267  Søren Østergaard Jensen  MF-demonstration project at Wewer's brickyard in Helsinge 1994
4,5 MB  266  Karsten Ingerslev Jensen Aerogelruder  1994 
4,1 MB  265  Lise Boye-Hansen  Dagslysvægge  1994 
9,5 MB 264  Finn Kristiansen
Søren Østergaard Jensen 
Forøgelse af solvarmeanlægs ydelse  1994 
10,6 MB  263  Kaj Lynggaard Isaksen  Solvægshus med integreret varmeanlæg
Målinger og beregninger 
1994 
4,0 MB 261  Simon Furbo
Klaus Ellehauge
Undersøgelse af solvarmeanlæg fra Zen BV  1994 
5,0 MB  260  Simon Furbo
Klaus Ellehauge 
Undersøgelse af solvarmeanlæg fra Thermo Dynamics Ltd. 1994
6,8 MB 259 Kim Tursø-Finnich Dobbeltsidig solfanger med monolitisk silica aerogel
Vurdering af fuldskala prototype 
1994 
4,0 MB  258 Bjarne Svendsen
Niels Kristian Vejen 
Projekt Solhus
Ulkær 15-35, Rødovre
1993 
4,7 MB 257 Peter Fritzel Glastilbygninger
En vurdering af passiv solvarmeudnyttelse 
1994 
5,8 MB 256  Lise Boye-Hansen Forvarmebeholder til Solvarmeanlæg  1993 
4,7 MB 255  Klaus Ellehauge Målinger på solvarmeanlæg til kombineret brugsvands- og rumopvarmning
5 markedsførte solvarmeanlæg installeret hos anlægsejerne
1993 
10,3 MB 254  Ole Olesen Sæsonsol
Manual til version 3.0 
1993 
4,0 Mb 253 Kirsten Isaksen Profilsystem til solvægge  1993 
4,7 MB  252  Peter Fagerlund Carlsson  Større low flow solvarmeanlæg 1993 
1,6 MB 251  Kirsten Engelund Thomsen
Bjarne Saxhof
Jørgen M. Schultz 
Two Danish task 13 low-energy houses designs and parametric studies  1994 
3,4 MB  250  Bjarne Saxhof  Lavenergikonstruktioner
Implementering af erfaringer 
1993 
4,0 MB 249  Jørgen M. Schultz  Naturlig ventilation med varmegenvinding  1993 
3,1 MB 247  Søren Østergaard Jensen  Results from measurements on two insulated solar walls  1993 
4,6 MB 246 Kirsten Engelund Thomsen
Jørgen M. Schultz
Lise Boye-Hansen
Varmesystemer til lavenergihuse
En energi- og komfortmæssig sammenligning 
1994 
4,0 Mb 244  Bjarne Saxhof
Kim B. Wittchen 
Varmeanlæg til velisolerede bygninger
Dimensioneringsprincipper 
1993 
2,7 MB 243  H. Madsen
Jørgen M. Schultz 
Short time determination of the heat dynamics of buildings  1993 
2,9 MB  242  Jørgen M. Schultz  Insulating shutters with granular silica aerogel  1993 
2,7 MB 241  Peter Fritzel
Olaf B. Jørgensen 
Uventilerede solvægge i ældre boligblok
Fuldskalaforsøg 
1993 
3,7 MB  239  Olaf Bruun Jørgensen  Udvikling af solvægge til nybyggeri  1992 
2,7 MB 238 Simon Furbo  Optimal udformning af low-flow solvarmeanlæg  1992 
4,7 MB  237  Jørgen M. Schultz  Ramme-/Karmkonstruktioner til højisolerende vinduer  1992 
5,7 MB 236 Lars Dyreborg Christoffersen  Solvægge i Danmark
Statusrapport vedr. forskning, udvikling og demonstration 
1992 
0,9 MB 235  Thomas Lund Madsen
Bjarne W. Olesen
K. Reid 
New methods for evaluation of thermal environment in automotive vehicles  1986 
0,4 MB 234  Thomas Lund Madsen  De indvendige overfladefarvers betydning for energiforbruget  1990 
0,9 MB  233  Thomas Lund Madsen
T. P. Schmidt
Uno Helk 
How important is the location of the room thermostate  1990 
0,4 MB  232  Thomas Lund Madsen  Termostatens betydning for energiforbrug og komfort  1990 
0,5 Mb  231  Thomas Lund Madsen  Measurement and control of thermal comfort in passive solar systems  1987 
3,2 MB  230  Simon Furbo  Small low-flow solar heating systems  1992 
7,4 MB  229  Erwin Petersen
Kirsten Engelund Thomsen 
Analyse af varmeakkumuleringsevne for boliger  1992 
4,3 MB 227  Jan Michael Thomsen GEOmesh
En automatisk netgenerator for 3D kartesiske net 
1991 
7,5 MB  226  Jørgen M. Schultz  Effektiv brugsvandsopvarmning  1991 
5,4 MB 225 Kirsten Engelund Thomsen  Kuldebroers indflydelse på bygningers varmetab  1991 
5,6 MB  224  Simon Furbo  Ydelser og erfaringer fra 9 små low flow solvarmeanlæg til brugsvandsopvarmning  1992 
7,6 MB 223  Klaus Ellehauge  Solvarmeanlæg til kombineret brugsvands- og rumopvarmning
Udvikling af konkurrencedygtige anlæg
1991
4,3 MB  221  Simon Furbo
Peter Fagerlund Carlsson 
Små low flow solvarmeanlægs ydelser  1991 
10,3 MB 220  Karsten Ingerslev Jensen  Vinduer og solvægge med monolitisk silica aerogel  1991 
9,1 MB 219  Vagn Ussing  Forsøgsborehulslager og ombygning af damvarmelager til gruslager  1991 
11,7 MB 218  Søren Østergaard Jensen  Luft-til-vand varmevekslere til tagrumssolfangere  1991 
11,3 MB  217  Vagn Korsgaard
Carsten Rode Pedersen 
Hygrodiode anvendt som dampbremse til flade tage med koldt eller varmt dæk 1991
6,6 MB 216  Peter Fagerlund Carlsson  Solvarmeanlæg med standard varmtvandsbeholder som varmelager  1990
4,7 MB  215  Finn H. Kristiansen
Svend Svendsen 
Udvikling af tagsolfangere  1990 
10,7 MB 214  Carsten Rode Pedersen  Combined heat and moisture transfer in building constructions  1990 
9,2 MB 213  Søren Østergaard Jensen  Results from tests on a multi-function solar energy panel  1990 
10,4 MB 212  Olaf Bruun Jørgensen
Claus Schmidt
Energirenovering af ældre boligblok med hovedvægt på udnyttelse af transparent isoleringsmateriale  1990 
5,3 MB 211  Søren Østergaard Jensen  Tagrumsolfanger
Målinger på et eksperimenthus 
1990 
2,4 MB  210  Vagn Korsgaard EFP 86
Energibesparelser i kirker 
1990 
2,6 MB 209  Peter Berg  Højtydende solvarmeanlæg med små volumenstrømme
Teoretiske undersøgelser
1990 
3,1 MB 208  Olaf Bruun Jørgensen  Silica-aerogelruder i den danske boligmasse
En vurdering af energibesparelsespotentialet 
1989 
11,6 MB  207 Ove Mørck
Peder Vejsig Pedersen
Jørgen Andersen
Jørgen Erik Christensen 
IEA-projektet Smakkebo  1989 
5,8 MB  206  Peder Vejsig Pedersen  Qualification testing of solar collectors  1989 
5,7 MB  205 Simon Furbo  Højtydende solvarmeanlæg med små volumenstrømme
Eksperimentelle undersøgelser 
1989 
4,7 MB  204  Karsten Ingerslev Jensen Højisolerende transparent dæklag  1989 
4,7 MB  203 Ole Olesen  Survey of the existing building stock to assess the passive solar potential  1989 
3,5 MB  202  Jørgen M. Schultz  Isolerende skodder  1989 
3,7 MB 201 Kirsten Engelund Thomsen
Jørgen M. Schultz 
Optimal vinduesudformning
En varmeteknisk undersøgelse 
1989 
         
11,1 MB  199  Peder Vejsig Pedersen Tagintegreret solfanger til varmt brugsvand
Nordisk demonstrationsanlæg i Ballerup 
1989 
6,6 Mb  198  Birgitthe Bolet
Niels Henrik Rasmussen
Vagn Korsgaard
Energibesparende loft i skøjtehaller
Kondenshæmmende refleksskærm 
1988 
11,6 MB 197  Birgitthe Bolet
Niels Henrik Rasmussen
Vagn Korsgaard
Ressourcebesparende kassettebyggesystem til lavenergihuse 1988 
13,2 MB  194  Svend Erik Mikkelsen  Projektering af større solfangeranlæg
Systemudformninger og diagrammer til beregning af ydelse og tab
1988 
7,8 MB 193  Casper Paludan-Müller
Olaf Bruun Jørgensen 
Solvægge i den eksisterende boligmasse  1988 
2,4 MB  192  Kim Wittchen  Friskluftforsyning i tætte, velisolerede huse  1988
4,8 MB 191  Simon Furbo Små konkurrencedygtige solvarmeanlæg til brugsvandsopvarmning  1988 
10,8 MB  190  Peter Berg Simulering af termiske forhold i solvarmeanlæg med sæsonvarmelagring 1988 
3,2 MB 189  Nick Bjørn Andersen Solvarmeanlæg til rumopvarmning og varmt brugsvand
Demonstrationsanlægget i Ejby 
1988 
7,2 MB  188  Simon Furbo Fordele ved små volumenstrømme i solvarmeanlæg
Måling på 3 små brugsvandsanlæg 
1987 
4,2 MB 187  Casper Paludan-Müller Konvektionsdreven hydrofil solfanger 1987
4,2 Mb  186  Casper Paludan-Müller  To forslag til udformning af solvægge
En undersøgelse baseret på indendørs målinger 
1987 
6,5 MB  185 Jørgen Erik Christensen  EDB-Programmer til beregning af passiv solvarme  1987 
3,1 MB  184  Simon Furbo  Smeltevarmelagre baseret på salthydrater placeret i plastslanger  1987 
2,7 MB  182  Jens Nørgaard
Thomas Lund Madsen 
Forøgelse af eksisterende radiators varmeafgivelse  1987 
6,0 MB  181  Jens Nørgaard
Thomas Lund Madsen
Kirkevarmeanlæg
Varmeforbrug og indeklima ved diskontinuert opvarmning af store rum 
1987 
2,6 MB  180  Jens Nørgaard
Thomas Lund Madsen 
Termostatens betydning for komfort og energiforbrug  1987 
3,5 MB 178  Michael Møllgaard
Søren Østergaard Jensen
Solvarme i nybyggeri  1987 
0,7 MB 177  Jørgen Erik Christensen  EBD-progammer for energi og indeklima  1987 
10,0 MB 176  Ove C. Mørck  Simulation model validation using test cell data  1986 
19,5 MB  175  Ove C. Mørck
Michael J. Holtz 
Performance data sources  1986
2,0 MB 174  Bo Andersen
Stig Eidorff
Lars Hallgreen
Hans Lund
Erik Pedersen
Stig Rosenørn
Ove Valbjørn 
Danish test reference year
Meteorological data for HVAC and energy 
1986 
9,1 MB 173  Søren Østergaard Jensen  Konstruktion af solfangere
en håndbog/idébog 
1986 
3,9 MB  172 Søren Østergaard Jensen Selvcirkulerende solvarmeanlæg i Lyngby
Resultater og erfaringer fra et års målinger 
1986 
2,0 MB  171  Vagn Korsgaard
T. Forowicz
Modelling of thermal processes in indoor icerinks  1986 
5,7 MB 170  Ove C. Mørck  Modelling and simulation of solar heating systems  1985 
4,7 MB  169  Nick Bjørn Andersen  Hydrofil solfanger
Prøvning af prototype 
1985 
3,1 MB  168 Lars Olsen Solvarmeanlæg med bygningsintegrerede varmelagre  1984 
14,1 MB 167  Lars Olsen Solvægge målt og beregnet  1985 
3,9 MB 166  Otto Dyrnum  Varmelagring ved hjælp af en kemisk varmepumpe med vandig saltopløsning som absorptionsmiddel 1984 
5,1 MB  165  Jørgen Erik Christensen  Blast
Edb-program til beregning af passiv solvarme 
1984 
3,1 MB 164  Søren Østergaard Jensen  Varmeovergang i små Solvarmelagre 1984 
3,4 MB  163  Ole Balslev-Olesen
Nick Bjørn Andersen
Et solvarmeanlæg til rumopvarmning og varmt brugsvand
Målinger på systemprøvestand 
1984 
23,2 MB 162  Simon Furbo Varmelagring til solvarmeanlæg  1984 
0,4 MB  161  Thomas Lund Madsen Why do even low air velocities cause thermal discomfort  1984 
2,5 MB  160  Thomas Lund Madsen
Bjarne W. Olesen
N. K. Kristensen 
Comparison between operative and equivalent temperature under typical indoor conditions  1984 
4,1 MB 158  Ivan Katic
Simon Furbo
Billig solfanger/lager unit til brugsvandsopvarmnig  1984 
2,2 MB 157  Thomas Lund Madsen
Per Drengsgaard
Ein Vorschlag zur Kennzeichnung von Steppdecken
Neue Methode zur Bewertung von Wärmedämm- und Komforteigenschaften
1984 
2,8 MB  156  Thomas Lund Madsen Measurement of thermal comfort and discomfort  1984 
5,9 MB  155  Klaus Ellehauge
Niels Mejlhede Jensen
Kombineret solvarme- /varmepumpeanlæg i Næstved  1984 
7,2 MB 154  Kurt Kielsgaard Hansen
Preben Nordgaard Hansen
Vagn Ussing 
Seasonal heat storage in underground warm water stores
Dimensioning and planning of a full size store 
1984 
1,9 MB  153  Sten Melson
Ole Balslev-Olesen
Solvarmeanlæg med stort udbytte
Systemanalyse 
1984 
4,0 MB 152  Niels Henrik Rasmussen
Bjarne Saxhof
6 Lavenergihuse i Hjortekær
Effektiviteter og tomgangstab for varme- og brugsvandsanlæg 
1984 
13,4 MB 150  Bjarne Saxhof (ed.)  Aktuel energiforskning 
Laboratoriet for Varmeisolering 1959-1984
1984 
5,9 MB 149  Otto Dyrnum  Prøvning af kemisk varmepumpelager  1984 
4,6 MB 148  Søren Østergaard Jensen 
Simon Furbo
Lagertyper og lagerstørrelser i solvarmeanlæg til brugsvandsopvarmning  1984 
7,6 MB  147  Casper Paludan-Müller  Unit for local storage of solar gain  1984 
4,6 MB 146  Sten Melson  Solvarmeanlæg til varmt brugsvand i Gl. Holte
En vurdering efter et års målinger 
1984 
7,9 MB  145  Niels Mejlhede Jensen  Birkerød Solhus
Målinger og beregninger 
1983 
6,5 Mb 144  Mogens R. Byberg
Kirsten Engelund Poulsen
Niels Henrik Rasmussen
Henning Sparre Solfeldt 
Insulated shutters  1983 
14,8 MB  143  Ove Jørgensen  IEA solar heating and cooling programme task VIII
Passive and hybrid solar low energy buildings
Analysis model survey 
1983
9,1 MB 142  Lars Olsen
Casper Paludan-Müller 
Transparent insulation for thermal storage walls  1983 
5,5 MB 141  Poul Erik Kristensen A solar water and space heating for Northern Europe 1983
4,6 MB 140  Poul Erik Kristensen  A solar water heating system for Northern Europe 1983 
3,8 MB  138  Klaus Ellehauge
Søren Østergaard Jensen
Perspektiver vedrørende solvarme nu og i fremtiden  1984 
1,2 MB  137 Kurt Kielsgaard Hansen
Preben Nordgaard Hansen
Vagn Ussing
Perspektiver vedrørende damvarmelagre i fremtidens energisystem 1984
4,9 MB 136 Klaus Ellehauge
Ole Balslev Olesen
Nick Bjørn Andersen
Solar pilot test facilty
Final report
1983
4,7 MB 135 Marko Umberger Performance prediction of direct gain passive solar buildings for Danish climate conditions 1983
5,6 MB 134  Kurt Kielsgaard Hansen
Preben Nordgaard Hansen
Vagn Ussing
Seasonal heat storage in underground warm water stores
Construction and testing of a 500 m3 store
1984
16,9 MB 133 Peder Vejsig Pedersen
Svend Erik Mikkelsen
Solfangeres driftsskkerhed og holdbarhed 1983
2,8 MB 132 Sven Pedersen
Simon Furbo
Preben Nordgaard Hansen
Vagn Ussing
Økonomisk solbidrag til opvarmning af brugsvand 1982
3,4 MB 131 Mogens G. Byberg
Kirsten Engelund Poulsen
Energi- og komfortmålinger i Rockwool International A/S lavenergikontorhus 1983
3,7 MB 130 Bjarne Saxhof
Kirsten Engelund Poulsen
Foundations for energy conservation houses
A thermal analysis based on examples from five low-energy houses in Hjortekær, Denmark
1982
4,3 MB 129 Bjarne Saxhof External insulation shutters in energy conservation houses
Descriptions and experiences from three low-energy houses in Hjortekær, Denmark
1982
3,3 MB 128 Niels Henrik Rasmussen
Bjarne Saxhof
Experimental low-energy house at the Technical University of Denmark
Description of a system for simultaneous testing of heating systems for conservation houses under actual climate conditions
1982
2,6 MB 127 Mogens G. Byberg Do conservation houses require sophisticated technical installations 1982
5,3 MB 126 Simon Furbo
Jan-Erik Larsen
Prøvemetoder for mindre varmelagre og erfaringer fra prøvningerne 1982
9,1 MB 125 Ove Jørgensen IEA Solar Heating and Cooling Programme task 1
Investigation of the performance of solar heating and cooling systems
1982
2,7 MB 124 Niels Mejlhede Jensen Solopvarmning gennem vinduer
En kort projekteringsvejledning for almindelige huse
1982
4,6 MB 123 Klaus Ellehauge Solar systems for domestic hot water
The development of an efficient solar system for domestic hot water
1982
3,6 MB  122  Ove Jørgensen
Hans Lund
Preben Nordgaard Hansen
Kurt Kielsgaard Hansen
Svend Svendsen
Peder Vejsig Pedersen 
Statusrapport over solenergiforskningssamarbejdet under det internationale energiagentur (IEA)  1982 
1,8 MB  121  Bjarne Saxhof
Allan Aasbjerg Nielsen 
Insulation and airtightness of six low-energy houses at Hjortekær  1982 
4,5 MB  120 Mogens Byberg
Bjarne Saxhof 
6 Lavenergihuse i Hjortekær
Konstruktioner, arbejdsudførelse og erfaringer 
1982 
5,2 MB  119  Ove Jørgensen Common solar simulation and validation in Europe 1982 
5,6 MB  118  Kurt Kielsgaard Hansen  Luftsolfangere og varmelagring i jord  1982 
0,9 MB  117  Niels Mejlhede Jensen Varmtvandsforbrug i boliger 1982
4,6 MB 116  Simon Furbo  Heat storage units using a salt hydrate as storage medium based on the extra water principle  1982 
1,6 MB 115 Peter L. Christensen  Kemiske varmelagre
Teori og praksis 
1981 
2,4 Mb  114  Klaus Ellehauge
Leif Sønderskov Jørgensen
Mads Lange
Svend Erik Mikkelsen
Carsten Nielsen 
Solvarmeanlæg til varmt brugsvand
En udredning baseret på et års målinger på to anlæg
1981 
1,0 MB  113  Anker Nielsen  Enfamiliehuse med glasbeklædte uderum
En analyse af energiforbrug 
1981 
8,3 MB  112  Svend Erik Mikkelsen
Leif Sønderskov Jørgensen 
Solvarmeanlæg til rumopvarmning
En udredning baseret på to års målinger på anlæg i Greve og Gentofte 
1981 
2,6 MB 111  Niels Henrik  Rasmussen En analyse af energibesparelser i etageejendom fra 1940
Foranstaltningernes energi- og pengeøkonomiske konsekvenser 
1981 
1,5 MB  110  Ole Balslev Olesen
Carsten Nielsen
Solvarmeprøvestand
Resultater fra det første projekt på prøvestanden 
1981 
6,3 MB 109 Svend Svendsen  Solfangeres effektivitet
Målt og beregnet
1981
0,6 MB 108 Simon Furbo Heat storage with an incongruently melting salt hydrate as storage medium based on the extra water principle 1980
7,7 MB 107 Svend Svendsen Effektivitetsprøvning af solfangere 1980
6,6 MB 106 Henrik Lawaetz Solindfald og solvarmeanlæg målt og beregnet 1980
0,8 MB 105 Anker Nielsen Vinduets betydning for enfamiliehuses energiforbrug 1980
1,4 MB 104 Klaus Ellehauge
Leif Sønderskov Jørgensen
Mads Lange
Svend Erik Mikkelsen
Carsten Nielsen
To solvarmeanlæg til varmt brugsvand
En beskrivelse og vurdering efter 4 måneders drift af anlæggene
1980
1,6 MB 103 Anker Nielsen Beregning af rumopdelte bygningers energiforbrug
Metoderne EFB2 og EFB3
1980
4,0 MB 102 Leif Sønderskov Jørgensen
Svend Erik Mikkelsen
Poul Erik Kristensen
Solvarmeanlæg i Greve
Målinger på anlæg til rumopvarmning og varmt brugsvand
1980
2,4 MB 101  Peder Vejsig Pedersen  Solfangeres driftssikkerhed og holdbarhed
Udstyr og procedurer til indendørs prøvning
1980 
1,1 MB  100  Thomas Lund Madsen  Definition and measurement of local thermal discomfort parameters  1980 
0,4 MB 099  Jørn Huusom
Thomas Lund Madsen 
The Thermal indoor climate in six low-energy houses 1980 
0,5 MB  098  Jørn Huusom
Thomas Lund Madsen
The Importance of the room thermostat for the indoor climate and the energy consumption in buildings  1980 
3,8 MB 097 Simon Furbo  Prøvning af varmelagerunits til solvarmeanlæg  1980 
4,2 MB  096  Svend Erik Mikkelsen
Leif Sønderskov Jørgensen
Poul Kristensen
Solvarmeanlæg i Gentofte
Målinger på anlæg til rumopvarmning og varmt brugsvand 
1980 
2,0 MB 095 Peder Vejsig Pedersen
Ove Jørgensen 
Validation of the SVS solar heating system simulation code  1979 
0,6 MB 094  Leif Sønderskov Jørgensen  Solvarme-fjernvarmeanlæg
Beregning af et centralt anlæg med og uden varmelager
1979
0,6 MB  093  Anker Nielsen  Beregning af energiforbrug i bygninger (EFB-1)
Brugervejleding for TI-59
1980 
1,8 MB 092 Anker Nielsen  Beregning af energiforbrug i bygninger (EFB-1)
En metode for brug af bordregnemaskiner
1980 
2,1 MB  091  Vagn Korsgaard (ed.)  Sæsonlagring af varme i store vandbassiner 1979 
0,7 MB  090  Peter L. Christensen  Litteraturundersøgelse og vurdering af kemiske varmelagre  1979 
0,9 Mb  089  Henrik Lawaetz  Kollektive solvarmeanlæg
En gennemgang og analyse af mulighederne 
1979 
1,1 MB 088  Henrik Lawaetz  Samfundsøkonomisk analyse af individuelle solvarmeanlæg  1979 
1,0 MB  087  Henrik Lawaetz
Simon Furbo
Energiforbrug til fremstilling af solvarmeanlæg  1981 
2,0 Mb  086  Carsten Nielsen
Svend Svendsen 
Klaus Ellehauge
Prøvning af solfangere 1979
0,8 MB 085  Leif Sønderskov Jørgensen  Kombineret solvarme- varmepumpeanlæg
Beregning af et anlæg til en mindre bebyggelse 
1979 
2,1 Mb 084  Allan Aasbjerg Nielsen
Mogens R. Byberg
Rolf G. Djurtoft
Bjarne Saxhof
6 Lavenergihuse i Hjortekær
Statusrapport 1 
1979 
0,3 MB 083  Mogens R. Byberg
Rolf G. Djurtoft
Bjarne Saxhof
6 Lavenergihuse i Hjortekær
Kort beskrivelse af husene 
1979 
0,4 MB  082  Thomas Lund Madsen
Bjarne Saxhof 
An unconventional method for reduction of the energy consumption for heating of buildings  1977 
0,2 MB  081  Anker Nielsen  A Method for calculating the energy consumption in buildings by means of a desk calculator  1979 
2,9 MB 080  Simon Furbo  Investigation of heat storages with salt hydrate as storage medium based on the extra water principle  1978 
0,4 MB 079  Thomas Lund Madsen  Limits for draught and assymetric radiation in relation to human thermal well-being 1978 
0,2 MB  078  Henrik Lawaetz Solvarmesystem med varmepumpe  1978 
0,1 MB 077  Anker Nielsen  Hvad betyder en grads overtemperatur
En beregning af det forøgede varmebehov ved højere indetemperatur 
1978 
0,2 MB  076  Anker Nielsen Solvarmeanlægs dimensionering
En analyse af klimaets betydning 
1978 
0,5 MB 075  Anker Nielsen  Isolering og vedvarende energi
En analyse af klimaets betydning 
1978 
0,7 MB  073  Anker Nielsen  Beregning af bygningers energiforbrug  1978 
0,3 MB 072  Anker Nielsen EFB1 brugervejledning  1978 
0,9 MB 071  Leif Sønderskov Jørgensen
Henrik Lawaetz 
Dimensionering af solvarmeanlæg  1977 
2,6 MB  070  Simon Furbo
Svend Svendsen 
Heat storage in a solar heating system using salt hydrates  1977 
0,3 MB 069 Hans Lund Solind
Program til beregning af solindfald på facader, på tage og gennem vinduer
1977 
0,2 MB 068  Hans Lund  Data processing guidance and restrictions for the use of weather data for HVAC-calculations  1977 
0,3 MB 067  Hans Lund  Test reference year
Weather data for environmental engineering and energy consumption in buildings 
1975 
0,9 MB  066 Bo Andersen
Stig Eidorff
Hans Lund
Erik Pedersen
Stig Rosenørn
Ole Valbjørn
Meteorological data for design of building and installation:  a reference year  1977 
0,2 MB 065  Thomas Lund Madsen  Indeklimaet på vore sengestuer  1976 
0,9 MB 064  Torben V. Esbensen
Vagn Korsgaard 
Performance of the zero energy house in Denmark  1977 
0,3 MB 063 Henrik Lawaetz
Leif Sønderskov Jørgensen
Dimensionering af et solvarmesystem til et typehus  1977 
0,3 MB  062  Henrik Lawaetz  Eksempel på dimensionering af et solvarmesystem til varmt brugsvand  1977 
0,3 MB  061  Henrik Lawaetz  Beregning af et solvarmesystem til Herfølge Torp  1977 
0,3 MB 060  Torben Vesti Esbensen
Henrik Lawaetz 
Teoretisk analyse af nulenergihusets varmebalance  1977 
0,5 MB  059  Vagn Korsgaard  Counterflow wall  1975 
1,4 MB 057  Henrik Lawaetz
Svend Svendsen
Termisk effektivitet af en solfanger
Beregnet og målt 
1977 
7,8 MB  055  Lars Ravn-Jensen  Vinduer og energi  1977 
0,8 MB 054 Simon Furbo  Ydeevnen af salthydrat og vandlagre  1977 
0,5 MB 053  Anker Nielsen  Målinger af fugttransport i træ med gamma måleudstyr  1977 
1,4 MB  052  Kristian Krægpøth  Explicit udbyttefunktion for solfangere
Udbytte af solfangere under danske klimaforhold
1977 
0,7 MB  050  Thomas Lund Madsen  Thermal comfort measurements  1977 
0,9 MB 049  Thomas Lund Madsen  Måling af termisk asymmetri  1977
0,4 MB  047  Thomas Lund Madsen  Thermal comfort in bed  1977 
2,4 MB 046 Hans Lund Program BA4 til beregning af rumtemperaturer og varme- og kølebehov
Brugervejledning 
1976 
3,2 MB  044  Hans Lund  Program BA4
For calculation of room temperatures and heating and cooling loads
1979 
0,2 MB  043  Vagn Korsgaard  Lavenergihuse med modstrømsvægge  1976 
0,4 MB 042  Henrik Lawaetz  Beregning af solindfald  1975 
0,4 MB 041  Anker Nielsen  Freewater intake of cellular concrete and bricks measured by gamma ray attenuation  1976 
1,1 MB 040  Henrik  Lawaetz  Beregning af et solvarmesystem  1975 
0,5 MB  039  Anker Nielsen  Drying of cellular concrete measured with gamma ray attenuation  1975 
0,3 MB 038  Vagn Korsgaard
Torben Vesti Esbensen 
Solar heating of buildings in  Denmark  1975 
1,2 MB  037  Torben Vesti Esbensen  Akkumuleringssystemer til nulenergihusets solvarmeanlæg  1975 
0,6 MB 036  Anker Nielsen Computer programme for Philips numerical solutions of equations of the diffusion type with diffusivity concentration dependent  1975 
0,8 MB 034  Anker Nielsen
Lars Bach 
Computer programme for non-stationary moisture variations  1975 
0,7 MB 033  Svend Svendsen  Solvarmesystemer
Definition og principper 
1974 
0,7 MB 032  Hans Lund  The Reference Year
A set of climatic data for environmental engineering 
1974 
3,8 MB 031A  Torben Esbensen
Vagn Korsgaard 
Dimensioning of the heat balance and the solar heating system in the zero energy house in Denmark 1976
0,4 MB 031  Torben Esbensen
Vagn Korsgaard 
Dimensioning of the heat balance and the solar heating system in the zero energy house in Denmark 1976
0,6 MB 030  Vagn Korsgaard
Thomas Lund Madsen 
New instruments for measuring thermal comfort  1973 
10,3 MB 029  Anker Nielsen  Fugtfordelinger i gasbeton under varme- og fugttransport 1974 
1,9 MB 028  Anker Nielsen  Gamma ray attenuation used for measuring the moisture content and homogeneity of porous concrete  1972 
0,5 MB  027  Anker Nielsen  Measurements of condensation in solid flat roofs of cellular concrete 1972 
0,5 MB 026  Anker Nielsen Measurements of drying-out on cellular concrete  1972 
6,5  MB  025  Asta Nicolajsen  Fugttransportkoefficienter for gasbeton  1973 
5,8 MB 024 Thomas Lund Madsen  Thermal environmental parameters and their measurement  1972 
0,5 MB  023  Vagn Korsgaard
Erwin Petersen 
A new method of calculating the thermal condition and refrigeration load of a room by periodic steady state conditions  1971 
0,5 MB 022  Vagn Korsgaard
Thomas Lund Madsen 
New instruments for measuring thermal comfort  1971 
1,1 MB 021  Thomas Lund Madsen  Er vores indeklima i orden?  1970 
0,3 MB 020  Mogens R. Byberg  Vinduers tæthed mod vind og regn  1970 
0,5 MB  019  Thomas Lund Madsen  Modified guarded hot plate apparatus for measuring thermal conductivity of moist materials  1969 
1,4 MB  016  Vagn Korsgaard  Laboratoriet for Varmeisolering 1959-1969  1969 
4,8 MB 015  P. Lund-Hansen Fugttransport i byggematerialer  1967 
1,9 MB 014  Vagn Korsgaard
Thomas Lund Madsen
En mannequin til bestemmelse af indendørsklimaets termiske virkninger på mennesket  1697 
5,3 MB 013  Erwin Petersen  Solindfald gennem vinduer  1966 
2,6 MB 012  Vagn Korsgaard
Mogens Byberg 
Driving rain tests with cavity-filled brick walls  1965 
2,3 MB  011  Vagn Korsgaard
Thomas Lund Madsen 
A method of determining water vapour transmission through outer walls  1965 
1,5 MB 010  Vagn Korsgaard
Hans Lund 
En passiv elektrisk analogregnemaskine til rumklimaberegninger  1965 
1,9 MB 009  Vagn Korsgaard
Mogens Byberg 
El-modeller til beregning af flerdimensionale varmestrømme i bygningskonstruktioner  1965 
3,2 MB 008  Vagn Korsgaard
Thomas Lund Madsen 
Isoleringsevnen af nogle typiske ydervægge udsat for det naturlige klima 1964 
4,9 MB 007  Axel Rubinstein  Metode til bestemmelse af varmeledningstal  1963 
5,6 MB 006  Vagn Korsgaard
Jørgen S. R. Nielsen
Jens R. Jensen 
Krydsvarmeveksleres dynamik og regulering 1962
1,8 MB 005  Vagn Korsgaard
Thomas Lund Madsen 
Registrering af sol- og himmelstråling gennem vinduer  1962 
2,5 MB 004  Vagn Korsgaard  Solafskærmning af vinduer  1962
1,5 MB  003  Vagn Korsgaard  Den principielt rigtige opbygning af en ydervæg  1961 
0,9 MB 002  Vagn Korsgaard  Thermisch äquivalente Aussenwände  1961 
1,5 MB 001  Vagn Korsgaard  Varmeisolering  1960 
0,3 MB 94-20  Simon Furbo Test of Solkit solar collector  1994
1,4 MB 94-18  Hans Lund Solmålestationen 1994
4,0 MB 90-01  Vagn Korsgaard Højisoleret let vægelement med stor termisk kapacitet  1990
5,6 MB  89-02  Carsten Rode Pedersen  Koblet fugt- og varmetransport i bygningskonstruktioner
Fugtfysik 
1989 
0,5 MB  85-17  Svend Svendsen Performance of uncovered solar collector  1985 
4,8 MB 85-02  Kurt Kielsgaard Hansen
Preben Nordgaard Hansen
Vagn Ussing
Fortsatte målinger på 500 m3 varmelager 1985 
0,9 MB 84-34  Kurt Kielsgaard Hansen
Preben Nordgaard Hansen
Vagn Ussing
Temperaturlagdeling i forsøgsvarmelager 1984
1,8 MB 84-31  Kurt Kielsgaard Hansen Central solar heating plants with seasonal storage
Sensitivity analysis on selected tank storage systems
1984
1,3 MB 84-14  Preben Nordgaard Hansen
Miroslaw Dytczak
Nahed el-Mahalawy
Kurt Kielsgaard Hansen
Teknisk og økonomisk systemanalyse af solvarmecentraler med sæsonvarmelagring 1984
1,4 MB 83-06  Kurt Kielsgaard Hansen
Preben Nordgaard Hansen
Vagn Ussing
Store varmelagre
Forholdet mellem dambegrænsningsfladernes areal mod jord og dammens volumen for forskellige geometrier
1983
0,4 Mb 81-22  Kurt Kielsgaard Hansen En undersøgelse af placeringsmuligheder for et sæsonvarmelager 1981
0,3 MB P35  Kurt Kielsgaard Hansen
Preben Nordgaard Hansen
Vagn Ussing
Stratified operation of a 500 m3 test pit 1985 
0,2 MB P30  Kurt Kielsgaard Hansen
Preben Nordgaard Hansen
Vagn Ussing
Seasonal heat storage in underground warm water pit 1985 
0,3 MB P29  Kurt Kielsgaard Hansen
Preben Nordgaard Hansen
Vagn Ussing
Seasonal storage pit testing of 500 m3 store 1984
0,4 MB P25  Kurt Kielsgaard Hansen
Preben Nordgaard Hansen
Vagn Ussing
Seasonal heat storage in underground warm water pit  1983
1,1 MB P24 Kurt Kielsgaard Hansen
Preben Nordgaard Hansen
Vagn Ussing
Seasonal heat storage in underground warm water stores 1983
0,6 MB P23  Kurt Kielsgaard Hansen
Preben Nordgaard Hansen
Vagn Ussing
Varmetab fra termiske sæsonvarmelagre  1983
0,2 MB  P21  Kurt Kielsgaard Hansen
Preben Nordgaard Hansen
Seasonal heat storage in underground warm water stores 1983 
0,8 MB P20  Kurt Kielsgaard Hansen
Preben Nordgaard Hansen
Vagn Ussing
Heat storage in an uninsulated water pit 1983
0,4 MB  P19  Miroslaw Dytczak
Kurt Kielsgaard Hansen
Preben Nordgaard Hansen
Vagn Ussing
Hjortekær - a central solar heating plant with seasonal storage 1983