Arktisk Byggeri & Anlæg

DTU Byg vil forske i byggeri og anlæg under arktiske forhold, herunder: robuste stand-alone-systemer til ø-drift, systemer med minimal indvirkning på et sensitivt eksternt miljø, bygge- og anlægstekniske løsninger under ekstreme forhold og konsekvenser af klimaforandringer på det byggede miljø i Arktis. 

Danmark har en særlig forpligtelse og mulighed for at bidrage til fremtiden for arktisk byggeri og anlæg, dels gennem Rigsfællesskabet og dels gennem koblingen til et europæisk og cirkumpolart universitetsmiljø, hvor teknisk forskning og uddannelse har høj prioritet.

Kontakt

Eva B. Møller
Professor
DTU Construct
45 25 14 03