Forskning på DTU Byg

Forskningsemner defineret ved DTU Byg

Nedenstående er de forskningsemner (hovedindsatsområder), sektionerne ved DTU Byg har defineret. Emnerne bliver undersøgt gennem forsknings- og ph.d.-projekter ved instituttet. 

Sektion for Konstruktioner og Sikkerhed

Laster og sikkerhed, Konstruktionsdesign, Konstruktionsanalyse, Konstruktionsdynamik, Konstruktioner i Arktis

Sektion for Design og Processer

Bygnings- og anlægsdesign, Bygge- og anlægsteknik, BIM og digitalisering, Byggeprocesser og udførelse, Arktisk byggeteknik

Sektion for Energi og Installationer

Bygningsenergi, Bygningsinstallationer, Sol og bygninger, Smart cities, Bygningsenergi/installationer i Arktis

Sektion for Indeklima

Luftkvalitet, Luftstrømning og ventilation, Termisk komfort, Akustik, Lys, Indeklima i Arktis

Sektion for Geoteknik og Geologi

Geoteknik, Geologi, Belægningsteknik, Bygningsbrandteknik, Bjergartsmekanik, Permafrost og fundering i Arktis

Sektion for Materialer og Holdbarhed

Materialers egenskaber og optimering, Karakterisering og modellering, Bygningsfysik og fugt, Bygningsmaterialer i arktisk sammenhæng, Nedbrydningsmekanismer og reparationsmetoder, Genbrug og opgradering

Center for Indeklima og Energi, ICIEE

Indeklimaets betydning for komfort, sundhed og præstationer, Ventilation, Hospitals ventilation, Termisk komfort, Indeklima og luftkvalitet i flyvekabiner

Arctic DTU

Bygninger og energisystemer i Arktis, Kortlægning og overvågning af klimaforandringer, Anlæg og naturforhold i kolde egne, Arktisk miljøteknologi, Oceanografi i Arktis, Planlægning, bæredygtighed og infrastruktur, Bæredygtig udnyttelse af arktiske ressourcer

 

DTU Byg bidrager til Arctic DTU's aktiviteter og driver centrets sekretariat