Ph.d.-kurser


Faglige identitetskurser:
Kurser som omhandler fagets grundlag og skaber en fælles faglig identitet på skole- institut- eller sektionsniveau.

11617  Mekanisk modellering af bygningsmaterialer
11618  Introduktion til Konstitutive Teori og Kontinuum Fysik med Numeriske  Beregningsmetoder ved FEM

11629 Introduction to non-equilibrium thermodynamics for continuum mixtures

 

Fagligt fokuserede kurser: Kurser med et snævrere fokus på et fagligt emne.

11066    Bygningsrenovering og ombygning
11619    Kalkfysik
11626    Process- og datamodellering til det byggede miljø
11627    Numeriske beregningsmetoder I bygningsenergiteknik
11628    Varmelagring til solvarmeanlæg                       

 

Servicekurser (faglige færdigheder): Kurser som sigter mod at give den ph.d.-studerende en bestemt faglig færdighed, som typisk ligger udenfor den ph.d.-studerende eget fagområde.

11620 Ingeniørmæssig risiko og beslutningsanalyse

 

Generelle servicekurser (generiske færdigheder): Kurser der typisk ikke er naturligt forankrede ved DTU’s ph.d.-skoler og tilbydes af eller i samarbejde med centrale enheder og eksterne udbydere.

11621 Hvordan man skriver en videnskabelig rapport

https://www.byg.dtu.dk/Uddannelse/Byg_Phdskole/Ph-d-kurser
29 JANUAR 2020