Uddannelse

DTU Byg tilbyder bygningsrelevant viden gennem alt fra enkeltkurser, diplom- og civilgrader til kompetencegivende masteruddannelser. DTU Byg uddanner diplomingeniører (3,5 år), civilingeniører (5 år) og tilbyder en overbygningsuddannelse til civilingeniører (2 år) efter endt diplomingeniørstudium.

Diplomingeniør

Uddannelsen til diplomingeniør er en anvendelsesorienteret uddannelse med indbygget erhvervserfaring. DTU Byg bidrager væsentligt til diplomingeniøruddannelserne i:

DTU Byg bidrager desuden til diplomuddannelsen i Byggeri og Infrastruktur.

Civilingeniør

Uddannelsen til civilingeniør giver en stærk faglighed og er fleksibel i valg af kurser. Studiet er opdelt i to dele. Første del (bachelor) tager 3 år, mens anden del (kandidat) tager 2 år. Inden for civilingeniørstudiet udbyder DTU Byg kurser til disse uddannelser:

Efter bachelorgraden er opnået, kan kandidatgraden tages på DTU eller på andre universiteter. En stor del af DTU’s kandidatstuderende er derfor udlændinge, og det giver et internationalt miljø på studiet.

Det er også muligt for diplomingeniører at tage en kandidatuddannelse inden for Byggeteknologi eller Bygningsdesign (Architectural Engineering).

DTU bidrager desuden til kandidatuddannelserne i Bæredygtig EnergiOlie og Gasteknologi og Geofysik og Rumteknologi.

Efteruddannelse

DTU Byg udbyder masteruddannelse i Brandsikkerhed og efteruddannelseskurser for konstruktionsingeniører. Læs mere om efteruddannelsesmulighederne her.

Kontakt

Professor Per Goltermann er uddannelsesleder for DTU Byg og er ansvarlig for uddannelsesaktiviteter på instituttet, der går på tværs af de enkelte uddannelser.

For yderligere information om uddannelserne, kan du kontakte studievejledningen på DTU.

Kontakt

Per Goltermann
Professor
DTU Byg
45 25 16 84

Kontakt

Lotte Bjerregaard Jensen
Lektor
DTU Byg
45 25 16 82

Kontakt

Jens Henrik Nielsen
Lektor
DTU Byg
45 25 51 27

Kontakt

Christian Neyra Rønne
Lektor
DTU Byg
45 25 18 24

Kontakt

Gunvor Marie Kirkelund
Lektor
DTU Byg
45 25 17 30

Kontakt

Pernille Erland Jensen
Lektor
DTU Byg
45 25 22 55