Værksteder

Alle beregninger og teoretiske overvejelser over materialer, konstruktioner og bygningsinstallationers virkemåde hviler i sidste ende på eksperimenter.

DTU Byg råder over flere værksteds- og forsøgsfaciliteter; lige fra store forsøgshaller til afprøvning af fuldskala bygningskonstruktioner over mindre laboratorier med elektronmikroskoper til materialeundersøgelser. På instituttet findes også udendørs prøvestande med afprøvning af solfangere mv.  

Faciliteterne understøtter forskning og undervisning i sektionerne og på de enkelte uddannelser og anvendes desuden til eksperimentelle studenter- og ph.d.-projekter.  

DTU Byg er i øjeblikket ved at opgradere flere af sine laboratorier. Læs mere om de nye laboratorier her. 

Afprøvning af bærende konstruktioner og materialer

Faciliteten er placeret i forsøgshallerne i bygning 119, opført omkring to spændeplaner (450 henholdsvis 150 m2). Bygningen har en indvendig frihøjde på 8 m og er udstyret med to 10 tons løbekraner. Bygningen huser tillige værksteder, betonstøberi og klimastyrede lagringsfaciliteter.  

Spændeplanerne består af en 1 m tyk, hårdt stålarmeret betonplade med fikseringspunkter i et 1x1 m net, som kan tilgås fra over- og underside. Til spændeplanerne hører et modulært mekano-system til opbygning af dedikerede prøvestande med tilhørende belastningsudstyr. Hertil kommer måleinstrumenter for måling af kræfter og deformationer samt styringscomputere og dataopsamlingsudstyr. Endvidere findes der et antal avancerede universalprøvemaskiner, der integrerer alle elementer i en prøvestand. Disse er hver især dedikerede til særlige undersøgelsestyper, fx søjleprøvning og udmattelsesprøvning. 

Porestruktur og fugtmekaniske egenskaber af bygningsmaterialer

Faciliteten omfatter apparater og instrumenter til udførelse af et sæt af komplementerende prøvningsmetoder til bestemmelse af porestruktur og fugtmekaniske egenskaber af porøse bygningsmaterialer. Faciliteterne er placeret i flere laboratorier, der alle befinder sig i bygning 118. Af apparater kan nævnes: Røntgen-udstyr, suction-udstyr, KOP-udstyr, klimakamre og mikrokalorimeter.

Hygrotermisk afprøvning af bygningskomponenter

Faciliteten består i et antal prøvningsapparater til undersøgelse af bygningskomponenters varme- og fugttekniske forhold. Apparaterne er placeret i vesthallen i bygning 119, udendørs på forsøgsarealerne nord for bygning 119, samt i mindre omfang i andre laboratorier i DTU Bygs bygninger (118 og 119).  

Faciliteten består af alt fra enkelte apparater til brug i laboratoriet til udendørs placerede forsøgsbygninger. 

Solar Heating Research Platform (SHRP)

Faciliteten består i et antal indendørs prøvningsapparater og udendørs teststande til undersøgelse af solfangere, solvarmelagre og solvarmeanlæg. Apparaterne er placeret i vesthallen i bygn. 119, udendørs på forsøgsarealerne nord for bygning 119, samt i mindre omfang i andre laboratorier på DTU Bygs arealer (bygning 119 og i en hal på forsøgsarealet).  

Kontakt

Kristian Riskær Povlsen
Afdelingsleder - Forsøgshal og Værksteder
DTU Byg
45 25 19 20