Forskningsbaseret rådgivning

Udviklingsområder

Instituttet har defineret en række udviklingsområder for at øge aktiviteterne inden for innovation og forskningsbaseret rådgivning. Udviklingsområderne fokuserer på de store udfordringer, som samfundet i øjeblikket står over for - med bæredygtig udvikling som det overordnede tema. Udviklingsområderne er organiseret som tværfaglige aktiviteter i instituttet med det formål at forbedre den tværfaglige forskningsindsats, undervising og – gennem inddragelse af eksterne samarbejdspartnere i industrien og den offentlige sektor – at fremme innovation og forskningsbaseret rådgivning på nøgleområder.

Udviklingsområderne er dynamiske aktiviteter, som bygger på instituttets organisatoriske struktur, men med en begrænset levetid, typisk 5-10 år.  Udviklingsområder udgør sammen med Center for Arktisk Teknologi, ARTEK, ved DTU Byg, en dedikeret tværfaglig indsats på tværs af instituttets sektioner. Instituttets Innovationsforum koordinerer forvaltningen af instituttets og sektionerne med forvaltningen af udviklingsområderne og ARTEK.

For øjeblikket er følgende udviklingsområder etableret:

Som et led i undervisningen ved DTU Byg gennemføres specialkurer og eksamensprojekter ofte i samarbejde med industrielle samarbejdspartnere i byggesektoren. Desuden tilbyder instituttet kompetencegivende efteruddannelse blandt andet masteruddannelsen i Brandsikkerhed.

Instituttets udfører også en række forskningsbaserede rådgivningsopgaver for ministerier, styrelser og den øvrige offentlige forvaltning såsom kommuner, regioner og internationale institutioner og organisationer. Opgaverne aftales og fastsættes i kontrakter, som sikrer klarhed over ansvarsfordeling og forpligtelser. Ydermere deltager institutters forskere i en række komiteer og udvalg for normativt og præ-normativt arbejde.

Nystartede virksomheder
I de seneste år er to virksomheder etableret med forskning og IPR med udgangspunkt i DTU Byg: DampTech A/S og Abeo A/S.

Efter-og videreuddannelse
DTU Byg tilbyder i øjeblikket efteruddannelse gennem dets egen Masteruddannelse Master i Brandsikkerhed. Desuden gennem kurser udbudt af Dansk Konstruktions-og Betoninstitut og Byggecentrum.

Kontakt

Niels-Jørgen Aagaard
Institutdirektør
DTU Byg
45 25 18 77

Kontakt

Henrik Stang
Vicedirektør, professor, konstitueret sektionsleder
DTU Byg
45 25 17 35