Foto: DTU Byg

Institut for Byggeri og Anlæg

Aktiviteterne på DTU Byg er organiseret i seks faglige sektioner, tre tværfaglige centre og tre udviklingsområder. Driften af instituttet varetages af tre teams: Sekretariatet, IT-afdelingen og Forsøgshal og Værksteder.

DTU Bygs mission er at bidrage til bæredygtig, social og kommerciel værdiskabelse i samfundet gennem forskning, uddannelse samt innovation og forskningsbaseret rådgivning inden for bygge- og anlægsteknik.

Uddannelse

DTU Byg bidrager til en række uddannelser på DTU. Uddannelserne ledes af studieledere og refererer til studienævnet.

Læs mere om uddannelserne på DTU Byg her.

   Forskning

   Den fagorienterede forskning ved DTU Byg er organiseret i seks sektioner og danner grundlag for instituttets øvrige aktiviteter inden for undervisning, innovation og forskningsbaseret rådgivning.

   Læs mere om instituttets sektioner og forskningsområder her.

   Forskningscentre

   Koordination af projekter på tværs af institutter og samarbejde med parter uden for DTU kan finde sted i forsknings- og innovationscentre. DTU Byg er involveret i tre forskningscentre:

   Forskeruddannelsen

   DTU Byg organiserer sine ph.d.-uddannelser i Ph.d.-skolen ved DTU Byg.

   Ph.d.-skolen organiserer instituttets forskeruddannelse og lægger især vægt på erhvervssamarbejde i form af erhvervs-ph.d. og forskerskole-ph.d.-projekter. 

   Innovation og forskningsbaseret rådgivning

   DTU Bygs mission og vision understøtter den overordnede mission og vision for DTU og sigter mod at udvikle og anvende natur-og teknisk videnskab til gavn for samfundet - især byggesektoren.

   Udviklingsområder

   DTU Byg har defineret en række tværfaglige udviklingsområder for at øge aktiviteterne inden for innovation og forskningsbaseret rådgivning. Udviklingsområderne fokuserer på de store udfordringer, som samfundet i øjeblikket står over for - med bæredygtig udvikling som det overordnede tema.

   De tre udviklingsområder er:

   Læs mere om innovation og forskningsbaseret rådgivning på DTU Byg her.

   Alle igangværende forsknings- og innovationsprojekter kan ses i ORBIT.

   Organisation

   DTU Byg har cirka 200 ansatte. Dette tal dækker over videnskabeligt personale, teknisk/administrativt personale samt ph.d.-studerende.

   Omsætning er ca. 140 Millioner kr./år (2013). Omsætningen består af en DTU-rammebevilling til dækning af undervisningen og den ”frie forskning”, og af eksterne midler fra forskningsfonde, private firmaer, ph.d.-projekter mm.. De eksterne midler udgør mere end 35% af omsætningen.

   DTU Bygs basisorganisation består af sektioner og afdelinger med ansvar for faglig udvikling, personale og ressourcer. Instituttets undervisning, forskning, innovationsaktiviteter og forskningsbaseret rådgivning organiseres i projekter, som ofte trækker ressourcer på tværs af linjeorganisationen.