Strategi 2025

DTU Byg udvikler og nyttiggør naturvidenskabelig og teknisk viden på bygge- og anlægsområdet til gavn for samfundet.

Vision

DTU Byg vil være kendt og respekteret som et af Europas førende forsknings- og uddannelsesmiljøer inden for bygge- og anlægsteknik. DTU Byg ønsker at være et internationalt center for forskning inden for bygge- og anlægsteknik og en foretrukken leverandør af ingeniører samt at vise det byggede miljøs og bygge- og anlægssektorens store betydning for samfundet.

DTU Byg vil være et digitalt orienteret institut forankret i en campus med optimale læringsfaciliteter og eksperimentelle faciliteter, som bidrager til fremtidens digitalt understøttede bygge- og anlægssektor og byggede miljøer.

Vi baserer DTU Bygs vision på innovative, troværdige og engagerede medarbejdere, og vi vil være kendt og respekteret for at kommunikere og levere brugbare bidrag til udviklingen af bygge- og anlægssektoren –for eksempel ved at udfordre bygge- og anlægsmetoder med nytænkning og nye tekniske muligheder.

Tre strategiske forskningstemaer

DTU Byg vil i sin forskning fokusere på tre strategiske temaer, der går på tværs af instituttets klassiske discipliner:

Download hele DTU Byg Strategi 2025