Strategi 2025

Mission

DTU Byg udvikler og nyttiggører naturvidenskabelig og teknisk viden til gavn for samfundet gennem bæredygtig udvikling af byggeri og det byggede miljø.Som en del af et stærkt universitet leverer instituttet forskning, uddannelse, innovation og forskningsbaseret rådgivning af højeste kvalitet inden for byggeri og anlæg.

Vision

DTU Byg vil være kendt og respekteret som et af Europas førende forsknings- og uddannelsesmiljøer inden for bygge- og anlægsteknik. DTU Byg ønsker at være et internationalt center for forskning inden for bygge- og anlægsteknik og en foretrukken leverandør af ingeniører samt at vise det byggede miljøs og bygge- og anlægssektorens store betydning for samfundet.

DTU Byg vil være et digitalt orienteret institut forankret i en campus med optimale læringsfaciliteter og eksperimentelle faciliteter, som bidrager til fremtidens digitalt understøttede bygge- og anlægssektor og byggede miljøer.

Vi baserer DTU Bygs vision på innovative, troværdige og engagerede medarbejdere, og vi vil være kendt og respekteret for at kommunikere og levere brugbare bidrag til udviklingen af bygge- og anlægssektoren –for eksempel ved at udfordre bygge- og anlægsmetoder med nytænkning og nye tekniske muligheder.

Tre strategiske forskningstemaer

DTU Byg vil i sin forskning fokusere på tre strategiske temaer, der går på tværs af instituttets klassiske discipliner:

Download hele DTU Byg Strategi 2025 her

Årsplan

Til opfølgning og forankring af instituttets strategi benytter DTU Byg en rullende årsplan. Som led i årsplanen udarbejdes følgende planlægningsdokumenter:

  • Udviklingsmål og Virkemidler (UMV 2019-2022) er konkretisering af instituttets strategiske mål og delmål samt midlerne til at nå disse mål. UMV'en opdateres hvert år og har et fireårigt perspektiv.

  • Etårig handlingsplan og budget

  • Årsrapport i forhold til handlingsplan og budget. Godkendt af DTU's direktion og udarbejdet i samarbejde med instituttets medarbejdere.  

https://www.byg.dtu.dk/Om-DTU-Byg/Strategi-2025
9 AUGUST 2020