Organisation

Institut for Byggeri og Anlæg er organiseret i seks faglige sektioner, tre centre og Fælles Service.

Ledelse

Den daglige ledelse varetages af institutdirektøren, en vicedirektør, en uddannelsesleder og sektionslederne.

 

Sektioner og centre

Sektionerne og centrene er ansvarlige for den forskningsmæssige udvikling inden for egne specialer. DTU Byg har seks sektioner, som er opdelt efter faglige fokusområder:

 • Design og processer
 • Energi og installationer
 • Indeklima
 • Materialer og holdbarhed
 • Geoteknik og geologi
 • Konstruktioner og sikkerhed

Koordination af projekter på tværs af institutter og samarbejde med parter uden for DTU kan finde sted i forsknings- og innovationscentre. DTU Byg er involveret i tre forskningscentre:

 • Internationalt Center for Indeklima og Energi (ICIEE)
 • Center for Advanced Structural and Material Testing (CASMat)
 • Arctic DTU - er organisatorisk forankret på DTU Byg og har til opgave at fremme DTU's arktiske aktiviteter 

Fælles service

Driften af instituttet varetages af Fælles Service som dækker over den samlede administration. Fælles service er opdelt i fem teams:

 • Forskning- og Ledelsessekretariat
 • Formidling
 • Testsupport og Bygningsdrift
 • IT
 • Uddannelse