Bæredygtige lette beton-konstruktioner

Området omfatter udvikling af såvel kendte teknologier såsom sandwich elementer og de nye super-lette konstruktioner. En stor del af den samlede CO2-udledning stammer fra byggeriet. Som universitet er vi forpligtet til at tænke nyt og tage et medansvar for at finde nye veje til at reducere udledningen og bygge mere miljøvenligt. Superlette konstruktioner reducerer CO2-udledningen sammenlignet med traditionelle betonkonstruktioner.

Stærk betonkerne kombineret med let fyld giver stabilitet

Teknologien bag superlette konstruktioner er udviklet af professor Kristian Hertz, DTU Byg, og patenteret af DTU. Den tager udgangspunkt i at lægge en stærk betonkerne ofte i en buet form, dér hvor den største belastninger ønskes, og fylde resten af strukturen ud med et lettere betonmateriale, der stabiliserer og beskytter den stærke betonkerne mod stød og brand samt optimere strukturen med hensyn til akustik- og indeklimaforhold mv.

De første superlette elementer: SL-dæk er allerede implementeret i den første bygning og står for at blive masseproduceret. SL-dækket er brede elementer med fleksible former, lange spænd mv. samt ekstrem stor brandmodstandsevne, høj akustisk isolering og dæmpning. Et spin-off selskab Abeo A/S er etableret for at støtte udbredelsen af teknologien.

Se mere om udviklingsområdet Bæredygtige lette betonkonstruktioner her.

Mere information om Abeo kan findes her.

Kontakt

Kristian Dahl Hertz
Professor
DTU Byg
45 25 19 50