LBM reports

LBM alias Department of Building Materials became part of BKM in 1996.

Table of LBM reports

Size Number Title Author(s) Year
0,5 MB  TR-345 Beskrivelse af engelske fatique-resultater fra forsøg med Khaya 4-lags laminat Lauge Fuglsang Nielsen 1995
0,4 MB TR-344 Vejledning i brug af PC til kontinuerlig aflæsning af vægt Kenneth Strømdahl 1995
2,9 MB TR-343 Moisture physical properties of bricks.
An investigation of Falkenløwe, Stralsund and Hartmann bricks
Poul Klenz Larsen 1995
2,2 MB TR-342 Bestemmelse af kritisk vandindhold og vandindhold ved kapillarmætning og vacuumvandmætning for tre norske stenprøver Kenneth Strømdahl 1995
6,1 MB TR-341 Puds med teglgrus til Christiansborg Slotskirke Claus Brix 1995
0,8 MB TR-340 Kuglearmerede og porøse materialer under volumetriske påvirkninger Lauge Fuglsang Nielsen 1995
1,0 MB TR-338 Vejledning i brug af Instron 6025 til enhanced metal test med speciel reference til sinusformede lastpåvirkninger Søren Beck Jensen 1995
1,0 MB TR-337 Styrkesortering af træ i Danmark.
Uddrag af en markedsundersøgelse
Preben Hoffmeyer
Niels Morsing
1995
11,0 MB TR-335 Styrkesortering giver mervärde.
Del 2 - Tilgængelig teknik
Preben Hoffmeyer 1995
1,6 MB TR-334 Fugttransport i højstyrkebeton med revner som følge af autogent svind Birgitte Friis Dela 1995
0,9 MB TR-331 Måling af cementpastas hydratiseringsvarme ved isotermkalometri Susanne Helleskov Jybæk 1994
7,5 MB TR-328 Formslibmidler og beton - et forstudie
En analyse af problemer omkring anvendelse af formslipmidler i betonindustrien
Jacob Hougaard Hansen 1995
1,2 MB TR-327 Byggeriets bæredygtighedscertifikat.
Et værktøj for økologisk bæredygtigt byggeri
Christian Liversidge Duer 1994
1,5 MB TR-326 Viscoelastic material properties determined from experimental vibration analysis of systems Lauge Fuglsang Nielsen 1995
3,6 MB TR-325 Creep and time to failure of laminated veneer lumber made of sitka spruce Martin Vestergaard
Preben Hoffmeyer
Ulla Gjøl Jacobsen
1994
1,9 MB TR-323 Svind i porebeton Henry Høffding Knutsson (SBI)
Anders Nielsen
Lauge Fuglsang Nielsen
1995
0,1 MB TR-322 Måling af letklinkers sorptionsisotermer Kurt Kielsgaard Hansen 1994
5,8 MB TR-319 Bestemmelse af resonansfrekvens vha. Brüel & Kjær frekvensgenerator og signalanalysator Ernst Jan de Place Hansen 1994
2,3 MB TR-317 Brugervejledning til billedbehandlingsprogrammet Pippin Ernst Jan de Place Hansen
Paw Mullit
1994
2,3 MB TR-316 Pore size and shrinkage of porous material as related to moisture sorption Lauge Fuglsang Nielsen 1994
3,4 MB TR-315 Vejledning i brug af gammastrålings-fugtmåleudstyr med to kilder Thomas Frandsen
Henrik Søgaard Jensen
1994
5,1 MB TR-314 Skeppsholmsbron.
The condition of timber from foundation no. 3
Preben Hoffmeyer 1994
3,5 MB TR-313 Styresystem i klimatelt for dynamisk påvirkning af træbjælker Paw Mullit 1995
1,0 MB TR-312 Beskrivelse af programmer til styring af termostateret vandkar i LBMs sorptionsopstilling Paw Mullit 1994
0,8 MB TR-311 Brugervejledning til Interpol.
PC-program til interpolation i datafiler
Paw Mullit 1994
5,8 MB TR-310 Indirect methods for determination of dry matter density and basic density of pulp wood Lisbeth Garbrecht Thygesen 1994
1,1 MB TR-309 Fugtoptagelse i tegl Kirsten Isaksen
Kurt Kielsgaard Hansen
1994
2,2 MB TR-307 Kvalitetskontrol af sandsten til Christiansborgs Slotskirkes hovedgesims Finn Thøgersen
Anker Nielsen
1994
0,4 MB TR-303 Vejledning i brug af Instron 6025 til trykprøvning Bodil Børgesen 1994
1,0 MB TR-298 Koplyse v. 3.0
Program til analyse af måleresultater opsamlet i KOP-udstyr
Paw Mullit 1994
2,5 MB TR-297 Det genandvendte hus
Energianalyse af produktionen
Lilian Rasch
Ebbe Holleris Petersen
Anders Nielsen
1994
1,3 MB TR-296 Static and dynamic fatigue of finger joints Preben Hoffmeyer
Finn Thøgersen
1993
0,4 MB TR-295 Instron 6025 prøvningsmaskine
En kort brugervejledning
Martin Uhre Pedersen 1993
2,3 MB TR-294 Træs udmattelse
Prdiktion af træbjælkers levetid og reststyrke
Lauge Fuglsang Nielsen 1993
2,2 MB TR-293 Undersøgelser på nogle alkaliskadede broer i Århus Kommune 1993 Anders Nielsen 1993
1,5 MB TR-291 Byggematerialet lerjord Finn Thøgersen 1993
0,9 MB TR-290 Kalibrering af fugtmålerondeller Finn Thøgersen
Kurt Kielsgaard Hansen
Ulla Gjøl Jacobsen
1993
2,5 MB TR-288 The computer program Poresize
User instructions
Lubica Wessman
Jens Villadsen
Kurt Kielsgaard Hansen
1993
6,7 MB TR-284 Autogen deformation og RF-ændring
Selvudtørring og selvudtørringssvind
Bilag
Ole Mejlhede Jensen 1993
5,7 MB TR-283 Estimation of transfer coefficients in models for coupled heat and moisture transfer in porous media Morten Hjorslev Hansen 1993
3,5 MB TR-282 Rotronic Hygroskop DT fugtmåleudstyr
Kalibrering og afprøvning
Ole Mejlhede Jensen 1993
3,5 MB TR-281 Blanderecept og blandeprocedure Ole Mejlhede Jensen 1993
2,3 MB TR-280 Simulering af udtørringsforløb i hvælvinger i Christiansborg Slotskirke Jette Brunnstrøm Jensen
Kurt Kielsgaard Hansen
1993
0,6 MB TR-279 Dampdiffusitet som funktion af relativ fugtighed
Behandling af kopresultater
Jette Brunnstrøm Jensen
Kurt Kielsgaard Hansen
1993
0,6 MB TR-278 Strength of porous materials with special reference to mdensified systems Lauge Fuglsang Nielsen 1993
6,6 MB TR-277 Pore structure in cement based materials
Appendices
Jens Villadsen 1992
1,9 MB TR-275 Silikatbygningsmaterialer Anders Nielsen 1993
1,0 MB TR-272 Kemisk svind
Udførelse af forsøg, bearbejdning af resultater
Jette Brunnstrøm Jensen 1992
0,1 MB TR-271 Kapillarsugning af sigtet bakkesand Kurt Kielsgaard Hansen 1992
0,6 MB TR-270 Materialet gran Preben Hoffmeyer 1992
4,5 MB TR-269 Genbrug af alkalireaktiv beton i aggressivt miljø
Appendix
Finn R. Godtfredsen
Finn Thøgersen
1992
1,3 MB TR-268 Fugttransportkoefficienter for cementbundne materialer Finn Thøgersen 1992
9,0 MB TR-266  Flyveaskes puzzolane reaktion Jette Bruunstrøm Jensen 1992
0,8 MB TR-264 Stifffness of fibre composites
a simple approach
Lauge Fuglsang Nielsen 1992
0,7 MB TR-263 Power-Law creep of wood
moisture variation aspects
Lauge Fuglsang Nielsen 1992
0,5 MB TR-262 Power-Law creep of wood
composite and dynamic aspects
Lauge Fuglsang Nielsen 1992
4,6 MB TR-261 Dilatometer
kalibrering og afprøvning
Ole Mejlhede Jensen 1992
2,1 MB TR-259 Fejlkorrektion ved kopmålinger Carsten Bredahl Nielsen 1992
1,5 MB TR-258 Brugervejledning til Skanfrys Caarsten Bredahl Nielsen 1992
0,1 MB TR-256 Kapillarsugning af Leca Coated Kurt Kielsgaard Hansen 1992
2,1 MB TR-255 Vurdering af regler for visuel styrkesortering af konstruktionstræ Preben Hoffmeyer
Ulla Gjøl Jacobsen
Claus Nyvang Kristensen
Jesper Rørbech Marstrand
1992
0,8 MB TR-253 Examination of two types of German sandstone Anders Nielsen
Kaj L. Isaksen
Kirsten Isaksen
Annemette Rasmussen
1992
0,8 MB TR-252 Anvendelse af ikke-destruktive måleteknikker i træindustrien Peter Nielsen 1991
1,6 MB TR-251 Fingerskarringers styrke Peter Nielsen 1991
0,5 MB TR-249 Betons krybning og stivhed.
En rationel prediktionsmetode
Lauge Fuglsang Nielsen 1991
4,6 MB TR-248 Dokumentation til programsystemet Isoterm Ralf Olesen
Kurt Kielsgaard Hansen
1991
1,4 MB TR-247 Prøveholder til måling af varmeudvikling på mikrokalorimeter Kurt Kielsgaard Hansen
Ole Mejlhede Jensen
1991
1,8 MB TR-245 Sorption, pore size distribution and shrinkage of porous materials Lauge Fuglsang Nielsen 1991
0,2 MB TR-244 Kapillarsugning af letklinkernødder udtaget fra terrængulvkonstruktion Kurt Kielsgaard Hansen 1992
10,6 MB TR-243 Salts in porous building materials Carsten Bredahl Nielsen 1991
0,8 MB TR-242 Brugervejledning til Omvkop Paw Mullit 1991
0,9 MB TR-241 Water vapour permeability. Additional test with magnesiumperchloride on polystyrene Kurt Kielsgaard Hansen 1991
1,3 MB TR-240 Kurt Kielsgaard Hansen Water vapour permeability
Test results for polystyrene and particle board
1991
0,5 MB TR-239 Lauge Fuglsang Nielsen Lifetime of wood as related to strength distribution 1991
0,6 MB TR-238 Lauge Fuglsang Nielsen Lifetime, residual strength and quality of wood 1991
0,3 MB TR-237 Jens Villadsen Mikrokalorimeter
Udstøbningsteknik for prøver af cementpasta
1991
1,3 MB TR-236 Anne Mette Nielsen
Kurt Kielsgaard Hansen
Vejledning i brug af gammastrålings fugtmåleudstyr 1991
0,8 MB TR-235 Svend Viktor Hansen Kviksølvporøsimetriundersøgelser (MIP) på eternitprøver 1991
2,3 MB TR-234 Kurt Kielsgaard Hansen
Jens Villadsen
Brugerdokumentation til ismængdeberegningsprogrammet is1988 1991
3,6 MB TR-232 Anne Mette Nielsen
Jens Villadsen
Kurt Kielsgaard Hansen
Vejledning til kviksølvporøsimeter 1991
1,3 MB TR-230 Jens Villadsen
Annegrete Dalsgaard Holland
Kurt Kielsgaard Hansen
Brugervejledning til mikrokalorimeter
Version KL3
1991
0,8 MB TR-228 Lauge Fuglsang Nielsen Strength of hardened cement paste.
On Balshin, Hasselmann, Bolomey, and Ryshkewitch descriptions
1990
2,9 MB TR-226 Carsten Bredahl Nielsen Trykkvalitet på papir af halmcellulose.
En objektiv metode baseret på digital billedbehandling
2,9
3,3 MB TR-225 Carsten Bredahl Nielsen Udtrækning af salte.
Odden Kirke
1991
5,9 MB TR-224 Anne Mette Nielsen
Jesper Sidelmann Markussen
Vejledning i brug af datalogger til temperaturmåling 1991
11,6 MB TR-221 Søren Erik Hedegaard Flyveaskebeton.
Proportionering og tæthed overfor indtrængning af kloridioner og vand
1990
1,4 MB TR-220 Lauge Fuglsang Nielsen Shrinkage, swelling and stiffness of composites.
Strain and stress caused by hygrothermal action and solidification or freezing of liquid impregnant
1990
1,9 MB TR-216 Lauge Fuglsang Nielsen Lifetime and fatigue of wood and other building materials subject to static and repeated loads 1990
7,7 MB TR-215 Hans Bruno Lund Fugtfysik
Kopmetoden - kritisk analyse og metodeudvikling
1990
5,5 MB TR-213 Kurt Kielsgaard Hansen
Hans Bruno Lund
Carsten Bredahl Nielsen
Gipsplader.
Indre struktur og fugtmekaniske egenskaber
1990
0,5 MB TR-212 Ole Mejlhede Jensen Isotermkalorimetrisk kalibrering af Calvet Mikrokalorimeter 1990
0,6 MB TR-211 Lauge Fuglsang Nielsen Strength of hardened cement paste
On the relevance of Bolomey and Ryshkewitch descriptions
1990
1,6 MB TR-210 Ernst Jan de Place Hansen Tegls frostbestandighed og styrke 1990
1,6 MB TR-209 Morten Niemann Metodisk tilstandsregistrering, tegl og natursten 1990
1,2 MB TR-208 Lauge Fuglsang Nielsen Beton og lignende materialers stivhed
En ny rationel prediktionsmetode
1990
0,8 MB TR-206 Anders Nielsen Fugt i bygningsmaterialer 1990
1,4 MB TR-205 Kurt Kielsgaard Hansen
Jens Villadsen
Dirch Bager
Vurdering af porestruktur i hærdnet cementpasta med lavtemperaturkalorimetri 1989
1,8 MB TR-204 Ruth E. Sørensen Sprægning af betonfundament 1989
0,7 MB TR-202 Jens Villadsen Thermogravimetrisk analyse
Kalibrering og kørselsvejledning
1989
0,9 MB TR-198 Michael Jansson
Ruth Sørensen
Chloridudtrækning af beton 1989
0,4 MB TR-197 Lauge Fuglsang Nielsen Frostødelæggelse i porøse materialer 1989
0,7 MB TR-196 Lauge Fuglsang Nielsen Fatiguestyrken af beton og lignende viskoelastiske med ældning 1989
0,4 MB TR-194 Preben Hoffmeyer Electron beam damage during testing of wood in the SEM 1988
0,6 MB TR-193 Lauge Fuglsang Nielsen Cementpastas styrke i relation til kapillarporøsitet 1988
0,3 MB TR-188 Kurt Kielsgaard Hansen Resultat af fugttransportmålinger med kopmetoden for træfiberplade, tjærepap og Polyethylenfolie 1988
1,2 MB TR-187 Lauge Fuglsang Nielsen Strength and stiffness of prorous materials 1988
0,2 MB TR-186 Lauge Fuglsang Nielsen Godiers kugle og generalisering til mange kugler 1988
0,6 MB TR-185 Lauge Fuglsang Nielsen Træbjælkes krybning og levetid 1988
0,5 MB TR-184 Carsten Bredahl Nielsen Temperatur- og fugtbevægelser i murværk 1988
11,6 MB TR-183 Preben Hoffmeyer The role of grain angle, knots, tension wood, compression wood, and other anomalies on the mechanical properties of wood 1987
1,3 MB TR-180 Anvendelse af Koplog
Dataopsamlingsudstyr til kopudstyr
Gert Pl. West
Kurt Kielsgaard Hansen
1988
2,9 MB TR-179 Kopudstyr til måling af fugttransport Gert Pl. West
Kurt Kielsgaard Hansen
1988
0,4 MB TR-178 Morten Hjorslev Hansen
Kurt Kielsgaard Hansen
Sammenligning af simpel model for fugttransport og fugttransport beskrevet ved lineær diffusionsteori 1988
2,5 MB TR-177 Morten Hjorslev Hansen
Kurt Kielsgaard Hansen
Fugttransport beskrevet som endimensional lineær diffusion 1988
1,4 MB TR-175 Anders Nielsen
Merethe Hjorth Rasmussen
Chloridophobning i svømmebassinvægge af beton 1987
0,6 MB TR-174 Lauge Fuglsang Nielsen Stiffness and strength of porous materials 1987
0,5 MB TR-171 Lauge Fuglsang Nielsen Om træbjælkers levetid 1986
2,0 MB TR-170
Appendices
Lauge Fuglsang Nielsen Elastic fatigue of wood and other building materials 1987
0,5 MB TR-166 Lauge Fuglsang Nielsen Damage free drying of wood poles 1986
0,7 MB TR-165 Lauge Fuglsang Nielsen Stresses in wood caused by drying 1986
0,6 MB TR-164 Anders Nielsen Alkalikiselreaktioners tidsforløb 1986
1,4 MB TR-163 Kurt Kielsgaard Hansen Sorptionstermer
Program- og brugerdokumentation for programmerne DATAIND, SORPF, DESORPF og UDTEGN fra disketten SORPTION
1986
4,1 MB TR-162 Kurt Kielsgaard Hansen Sorption isotherms
A catalogue
1986
6,5 MB TR-107 Niels Haldor Bertelsen Beskrivelse af udstyr til måling af fugttransport 1982
7,7 MB  TR-083  Eigil V. Sørensen  Water vapor permeability of hardened cement paste  1980