IFH reports

IfH alias Department of House Building became part of IBE in 1996.

Table of IfH reports

Size Number Author Title Year
0,4 MB R-204 Henning Larsen Forsøg med letbetondækelementer
Momentbæreevne
1993
2,5 MB R-202 Jesper Engelmark
Søren Koch
Skitesforslag: Solhus med minimalt transmissions- og ventilationstab
Villa Sol
1995
1,7 MB R-201 Kristian Hertz CAD i byggesektoren ved DtH
Planer og status ultimo 1990
1990
17,3 MB R-200 Søren Koch New York Crystal Palace 1990
2,6 MB R-199 Johs. F. Munch-Petersen Fugtmåledybler
Bilag med måleresultater
1990
2,8 MB R-198 Johs. F. Munch-Petersen Fugtmåledybler
Hovedrapport
1990
5,3 MB R-194 Kristian Hertz
Johs. F. Munch-Petersen
Bedre fonte og keyboards til t3 1989
2,6 MB R-193 Kristian Hertz Problemer og muligheder i en bygningsprojektering med CAD 1988
1,7 MB R-192 Henning Larsen Indre moment i nogle charnier'er 1988
3,0 MB R-191 Henning Larsen Bæreevneforsøg med otte letbeton-dækelementer 1988
1,6 MB R-190 Kristian Hertz Stress distribution factors
2nd ed.
1988
4,9 MB R-189 Klavs Feilberg Hansen Regulære skivekonstruktioner 1988
0,5 MB R-188 Kristian Hertz An intoduction to fire safety design 1988
5,0 MB R-187 Søren Koch The New York Crystal Palace 1987
4,5 MB R-186 Kristian Hertz Metoder til planlægning af CAD-systemer til bygningsprojektering 1988
3,5 MB R-185 Johs. F. Munch-Petersen Store, afbildningstro printerkopier af skærmbilleder på QL-datamaten 1988
1,2 MB R-183 Kristian Hertz CAD i byggesektoren ved DTH
Planer og status oktober 1987
1987
3,0 MB R-182 Johs. F. Munch-Petersen Ensidet variansanalyse på QL 1987
6,2 MB R-181 Johs. F. Munch-Petersen Lineær regression på QL
II. programudskrift
1986
2,6 MB R-180 Johs. F. Munch-Petersen Lineær regression på QL
I. vejledning
1986
3,3 MB R-179 Johs. F. Munch Petersen Rutiner på QL-datamaten
Downloadkarakterer på QL
1986
3,7 MB R-178 Johs. F. Munch Petersen Rutiner på QL-datamaten
Brugerdefinerede karakterer på QL
1986
5,4 MB R-177 Johs. F. Munch Petersen Rumgitter på QL
Introduktion til grafik på QL-datamaten
1986
1,2 MB R-176 Torben Jacobsen Fire safety science 1986
3,6 MB R-174 Kristian Hertz Analyses of prestressed concrete structures exposed to fire 1985
2,0 MB R-173 Niels-Jørgen Aagaard Jensen Hovedmomentforløb i ortotrope træbaserede plader 1988
18,9 MB R-172
Appendices
Niels-Jørgen Aagaard Jensen Trækonstruktioner og materialeøkonomi i husbygning 1988
1,8 MB R-171 Niels-Jørgen Aagaard Jensen Reference list on tree structures and economy of resources in nature 1988
0,9 MB R-169 Kristian Hertz Desigh philosophy for fire exposed concrete structures 1985
0,7 MB R-168 Kristian Hertz Fire protection of historical buildings in Denmark
Fire protection of the monasteries of Mount Athos - a catlogue of ideas
1985
3,5 MB R-167 Johs. F. Munch-Petersen Components and joints in Danish housing 1986
0,5 MB R-166 Kristian Hertz Heat-induced explosion of dense concretes 1984
9,7 MB R-165 Henning Larsen Bæreevne af mørtelfuger mellem betonsøjleelementer 1983
1,0 MB R-164 Kristian Hertz Microwawe heating for fire material testing of concrete
An Experimental stury
1983
0,6 MB R-163 Kristian Hertz Equivalent time of fire exposure for concrete structures 1983
0,3 MB R-162 Kristian Hertz Eksplosion og reststyrke af varmepåvirket silikabeton 1982
3,0 MB R-161 Helle Søeberg
Finn Olaf Jørgensen
Risteværkskonstruktioner opbygget af sammensatte træbjælker 1982
1,3 MB R-160 Kristian Hertz Design of fire exposed concrete structures 1981
1,3 MB R-159 Kristian Hertz Simple temperature calculations of fire exposed concrete constructions 1981
7,1 MB R-157 Frits Gravesen Formprincipper 1981
2,3 MB R-153 J. Lindgaard Pedersen
Knud Erik Skouby
Byggesektorøkonomi
Økonomiske teorier om tekniske ændringer anvendt på byggeri
1981
3,5 MB R-152
Appendices
Knud Erik Skouby Virksomhedsøkonomi
Byggefirmaets teknologiske og økonomiske udvikling
1981
10,6 MB R-151 Ulrik Jørgensen/Lars Schou Petersen Kompetenceopbygning i indutrialiseringsprocessen 1983
10,9 MB R-150 Søren Koch Arkitektens rolle 1981
5,7 MB R-149 Johs. F. Munch-Petersen Politiske og teknologiske initiativer 1980
1,5 MB R-148 Frits Gravesen Træk af byggeriets udvikling 1920-77 1980
4,2 MB R-147 Frits Gravesen Analyse af byggesystemer 1980
3,7 MB R-146 Frits Gravesen
Knud Erik Skouby
Etagebyggeriets indekshuse 1980
0,7 MB R-144 Kristian Hertz Microwawe heating for fire material testing of concrete
A Theoretical study
1981
3,9 MB R-143 Johs. F. Munch-Petersen Typical Danish building systems 1980
3,9 MB R-142 Johs. F. Munch-Petersen Typical Danish prefab floors, walls and facades 1980
2,5 MB R-141 Kristian Hertz Reference list on concrete constructions exposed to high temperatures 1980
9,2 MB R-140
Appendices
Kristian Hertz Betonkonstruktioners brandtekniske egenskaber 1980
18,1 MB R-139 Lauritz Rasmussen Bærende, højtisolerende, mineraluldbaserede sandwichelementer
Teori og forsøg
1980
6,4 MB R-138 Kristian Hertz Armeringsståls forankring ved høje temperaturer 1980
7,7 MB R-137 Sigurd Andersen Det Akkumulerede energiforbrug til fremstilling af boliger 1980
5,1 MB R-136
Appendices
Sigurd Andersen Isostatdæk
Konstruktioner, materialer, energi
1980
3,2 MB R-135 Sigurd Andersen Energiforbruget på byggepladsen 1980
8,2 MB R-134 Sigurd Andersen Det Akkumulerede energiforbrug til fremstilling af byggematerialer 1979
5,9 MB R-132 Egil Borchersen Mineraluldbaserede sandwichelementer
Hovedrapport
1979
6,9 MB R-129 Lauritz Rasmussen Mineraluldbaserede sandwichelementer
Bøjningsforsøg med korttidslast og langtidslast
1978
7,1 MB R-128 Lauritz Rasmussen Mineraluldbaserede sandwichelementer
Materialeprøvning af mineraluld
1978
2,8 MB R-127 Lauritz Rasmussen Mineraluldbaserede sandwichelementer
Materialeprøvning af krydsfiner
1978
4,6 MB R-126 Lauritz Rasmussen Mineraluldbaserede sandwichelementer
Vægelementer under brandpåvirkning
1978
4,9 MB R-125 Henning Larsen Sandwichelementer af beton og mineraluld
En teoretisk og eksperimentel undersøgelse
1978
2,4 MB R-124 Torben Jakobsen Brandteknisk dimensionering 1978
5,7 MB R-123 Bjarne Christian Jensen Some applications of plastic analysis to plain and reinforced concrete 1977
3,7 MB R-122 Lauritz Rasmussen Brandforsøg med 2 mineraluldbaserede sandwichdækelementer 1977
3,5 MB R-121 Bohdan Lewicki Structural joints in large panel buildings 1977
0,9 MB R-120 Bohdan Lewicki Housing in Poland and other CMEA countries and its financing 1977
6,8 MB R-119 Jens H. Haagentoft Momentstive rammehjørner
Efterspændte boltede samlinger udsat for åbnende momentpåvirkning
1977
2,0 MB R-118 Lauritz Rasmussen Mineraluldbaserede sandwichelementers luftlydisolation 1976
0,8 MB R-117 N.-O. Hilbert Hulrumsdiagrammer for tørblandinger af betonmaterialer 1976
6,9 MB R-116 N.-O. Hilbert
Cyrill Holtse
Fugttransport fra fugemørtel til betonelementer 1976
4,6 MB R-115 Jens H. Haagentoft Momentstive rammehjørner
Efterspændte boltede samlinger udsat for lukkende momentpåvirkning
1976
n/a R-114 n/a 0-energihuset - en model 1:1
Særtryk af Arkitektur DK 1-76
1976
0,9 MB R-113 Henning Larsen Projektering - beslutninger og bindinger 1976
2,4 MB R-112 Egil Borchersen
Lauritz Rasmussen
Bæreevneforsøg med sandwichelementer med mineraluldskerne og krydsfinerflanger 1976
6,2 MB R-111 Bjarne Chr. Jensen Nogle plasticitetsteoretiske beregninger af beton og jernbeton 1976
0,3 MB R-110 Henning Larsen Recent Danish facade joint design 1975
n/a R-109 Bjarne Chr. Jensen Lines of discontinuity for displacements in the theory of plasticity of plain and reinforced concrete 1977
0,5 MB R-108 Bjarne Chr. Jensen On the ultimate load of vertical, keyed shear joints in large panel buildings 1975
n/a R-107 Bjarne Chr. Jensen Koncentrerede belastninger på uarmerede betonprismer 1974
0,8 MB R-106 Bjarne Chr. Jensen Rigid jointed concrete frame 1974
6,6 MB R-105 Richard Jessen Die Weißenhof Siedlung 1974
1,4 MB R-104 N. O. Hilbert Undersøgelse af kelelementdæk 1973
2,0 MB R-103 Bjarne Chr. Jessen Forsøg med stribeformede belastninger på beton 1973
0,8 MB R-102 Bjarne Chr. Jensen 12 forsøg med momentpåvirket bøjlesamling i bjælker 1973
0,1 MB R-101 N. O. Hilbert Pilotforsøg med vacuumpakning af tørblandet cementmørtel 1972