IBE reports

IBE alias Department  of Buildings and Energy became part of DTU Byg in 2000.

Table of IBE reports

Size Number Author Title Year
2,4 MB R-043 Ole Holck
Svend Svendsen
Udvikling af solfanger til integrering i bygninger 2000
2,7 MB R-042 Henrik Monefeldt Tommerup
Jørgen Munch-Andersen (SBI)
Peter Kjær Esbensen
Udvikling af klimaskærmskonstruktioner 2000
7,4 MB R-041 Kristian Buch Salomonsen Potentiale og barrierer for biogasproduktion i Danmark ved omfattende økologisk jordbrug med fokus på dyrkningsjordens kulstofforhold 2000
7,2 MB R-040 Alfred J. Heller Demand modelling for central heating systems 2000
21 MB  R-039 Toke Rammer Nielsen
Ole Holck
Svend Svendsen 
Varmelagring i betonelementer  2000
4,0 MB R-038 Henrik Monefeldt Tommerup
Jørgen Munch-Andersen (SBI)
Torben V. Rasmussen (SBI)
Betonelementer med bedre isolering og mindre kuldebroer 2000
24 MB R-032 Lin Qin
Simon Furbo
Vakuumrørsolfangere fra Kina 2000
2,5 MB R-030 Ole Holck Compilations of publications and results from project C2: Modelling of microclimate in collectors.
Working group on materials in solar thermal collectors
1999
4,0 MB R-029 Simon Furbo
Niels Kristian Vejen
Karsten Vinkler Frederiksen (DGC)
Solvarmeanlæg med naturgaskedel/solbeholder-unit og oliefyr/solbeholder-unit.
Ydelser og erfaringer fra praksis
1999
9,3 MB R-028 Kaj Jørgensen Transport and sustainability - with emphasis on grocery distribution 1998
11,3 MB R-027 Mikkel Kristian Kragh Microclimatic conditions at the external surface of building envelopes 1998
2,1 MB R-026 Jørgen M. Schultz Vinduer med 30% bedre energibalance 1998
Mb R-025 Finn Harken Kristiansen Lavenergirækkehuse.
IEA task 13
Målinger og beregninger
2000
12 MB R-024a
R-024b
Susanne Dyrbøl Heat transfer in Rockwool modelling and method of measurement 1998
5,7 MB R-023 Gerald Maureschat (ed.) Udvikling af flydende lågkonstruktioner til damvarmelagre 1998
8,6 MB R-022 Lin Qin Analysis, modelling and optimum design of solar domestic hot water systems 1998
2,4 MB R-021 Claus Rudbeck
Jørgen Rose
Svend Svendsen
Efterisoleringskatalog.
Oversigt og sammenligning af eterisoleringssystemer med mulige produktudviklinger
1998
21,7 MB R-020 Lars Schiøtt Sørensen Dataudveksling og -integration i byggesektoren ved brug af IT 1998
4,6 MB R-019 Louise Jivan Shah Varmeoverføringsmæssige forhold for kappebeholdere 1998
4,3 MB R-018 Lars Schiøtt Sørensen Registrering og analyse af en projekteringsproces.
Metode og forsøg
1997
0,4 MB R-017 Kristian Hertz Forslag til beregningsmetode til brandteknisk dimensionering af konstruktioner i letklinkerbeton 1997
17,4 MB R-016 Kirsten Engelund Thomsen
Jørgen M. Schultz
Svend Svendsen
Karsten Duer
Mikkel Kristian Kragh
Håndbog om vinduer og energi 1997
5,6 MB R-015 Finn Harken Kristiansen
Søren Østergaard Jensen (DTI)
Luft- og væskesolvarmeanlæg med varmepumpe; VP-sol 1998
1,6 MB R-014 Lars Schiøtt Sørensen IT-terminologi i byggesektoren 1997
3,1 MB R-013 Jørgen M. Schultz
Lars Thomsen Nielsen
Fuldskalaforsøg med aerogelvinduer under naturlige forhold 1997
2,0 MB R-012 Ole Holck Holdbarhedsprøve af solfangere med funktionskontrol ved cykliske påvirkninger 1997
2,7 MB R-011 Alfred J. Heller Floating lid constructions for pit water storage.
A survey
1997
4,5 MB R-010 Alfred J. Heller Investigation on floating lid construction.
Pit water storage Ottrupgaard, Denmark
1997
6,5 MB R-009 Louise Jivan Shah Små low flow solvarmeanlæg med kappebeholdere 1997
3,8 MB R-008 Niels Garde
Lars Thomsen Nielsen
Ole Holck
Deformationer i solfangere 1996
0,3 MB R-007 Alfred J. Heller
Lars Thomsen Nielsen
Bygningsintegreret sandlager.
Vejledning for designer og selvbygger
1996
6,7 MB R-006 Alfred J. Heller Undersøgelse af solvarme med bygningsintegreret sandlager 1996
0,9 MB R-005 Per Siverts Nielsen Energy conservation options for cooking with biomass in Ghana 1996
5,7 MB R-004 Lars Schiøtt Sørensen It undersøgelse '95.
En undersøgelse af den danske byggesektors IT-anvendelse
1996
0,8 MB R-003 Per Siverts Nielsen Efficiency tests on the pyrolysis garifier stove Peko Pe 1996
3,4 MB R-002 Bent T. Christensen
Niels I. Meyer
Vilhjálmur Nielsen
Carsten Søgaard
Biomasse til energi og økologisk jordbrug 1996
10,9 MB R-001 Louise Jivan Shah Undersøgelse af små solvarmeanlæg til brugsvandsopvarmning.
Ydelsesmålinger og beregninger
1996