Cirkulært Byggeri & Anlæg

DTU Byg vil forske i cirkulært byggeri og anlæg inden for alle dets mulige aspekter og på alle niveauer, herunder produktion, genanvendelse, beskrivelse og nyttiggørelse af affald og byggematerialer. Derudover principper og systemer til genanvendelse af bygningsdele, bygningssektioner og hele bygninger gennem udvikling af renoveringsmetoder og byggesystemer, der kan demonteres og genanvendes.

En bæredygtig udvikling af samfundet kræver en mere cirkulær økonomi, og i den ambition spiller bygge- og anlægssektoren en afgørende rolle på grund af sit store materialeforbrug, jf. FN’s mål for bæredygtig udvikling

Kontakt

Lisbeth M. Ottosen
Professor, sektionsleder
DTU Byg
45 25 22 60
https://www.byg.dtu.dk/Forskning/Cirkulaert-Byggeri-og-Anlaeg
29 MARTS 2020