Institut for Byggeri og Anlæg

Bæreevne og styrke forsøg september

DTU ødelægger hus for at tjekke computerprogram

Belastning af to-etagers byggeri skal afklare, om numeriske modeller i computerprogrammer sikrer tilstrækkelig styrke og bæreevne i konstruktioner.

Design & Processer

Designmetoder, byggeteknik, arktisk byggeri, digitale platforme, brandteknik og brandsikkerhed.

Energi & Installationer

Klimaskærme, bygningsinstallationer, energidesign, solenergi, bygningsdrift og smart cities.

Indeklima

Energieffektiv ventilation og klimastyring i bygninger, Beskrivelse af adfærd og interaktion hos brugere af bygninger, beskrivelse af menneskers optagelse af forurenende stoffer og udledninger. 

Materialer & Holdbarhed

Beskrivelse, modellering og optimering af materialeegenskaber, bygningsfysik og fugt, nedbrydning og reparation, genanvendelse og nyttiggørelse, byggematerialer i en arktisk kontekst.
 

Geoteknik & Geologi

Teknisk geologi, petrofysik og geofysik, geoteknik, belægningsteknik, arktisk infrastruktur.
 
Konstruktioner & Sikkerhed

Konstruktioner & Sikkerhed

Bærende konstruktioner, konstruktionsanalyse, vurdering af eksisterende konstruktioner, last på konstruktioner.