Institut for Byggeri og Anlæg

Foto: DTU Byg

Laboratorier og værksted

DTU Byg råder over flere værksteds- og forsøgsfaciliteter; lige fra store forsøgshaller til afprøvning af fuldskala bygningskonstruktioner over mindre laboratorier med elektronmikroskoper til materialeundersøgelser. På instituttet findes også udendørs prøvestande med afprøvning af solfangere m.v.