Institut for Byggeri og Anlæg

Foto: DTU Byg

Laboratorier og værksted

DTU Byg råder over flere værksteds- og forsøgsfaciliteter; lige fra store forsøgshaller til afprøvning af fuldskala bygningskonstruktioner over mindre laboratorier med elektronmikroskoper til materialeundersøgelser. På instituttet findes også udendørs prøvestande med afprøvning af solfangere m.v.  
Laboratorier på DTU Byg

DTU Byg i pressen