Institut for Byggeri og Anlæg

DTU Byg, bygning 118

DTU Byg er lukket
DTU har reorganiseret inden for områderne byggeri, mekanik og miljø og etableret to nye institutter: DTU Construct og DTU Sustain. DTU Byg, Institut for Byggeri og Anlæg, er ophørt som selvstændigt institut. Forskningssektionerne på DTU Byg er 1. marts 2022 overgået til de to nye institutter, mens Arctic DTU er overgået til DTU Space.

Denne hjemmeside er under afvikling. Følg de to nye institutter på construct.dtu.dk og sustain.dtu.dk og på LinkedIn: DTU Construct, DTU Sustain.

Konstruktioner & Sikkerhed

Sektion for Konstruktioner & Sikkerhed

Konstruktionsdesign, konstruktionsanalyse, vurdering af eksisterende konstruktioner, last og sikkerhed, digitale tvillinger.

Sektion for Indeklima

Energieffektiv klimastyring, avanceret ventilation og luftfordeling, luftkvalitet og forurening, indeklimaets påvirkning på bygningsbrugere, brugeradfærd.

Sektion for Materialer & Holdbarhed

Modellering og optimering af materialeegenskaber, bygningsfysik og fugt, nedbrydning, genanvendelse, udvikling af nye materialer, byggematerialer i Arktis.

Sektion for Energi & Installationer

Klimaskærme, bygningsinstallationer, energidesign, solenergi, bygningsdrift og smart cities.

Sektion for Design & Processer

Designmetoder, digitale værktøjer og platforme, byggesystemer, bæredygtige byggemetoder, arktisk byggeteknik, brandsikkerhed.

Sektion for Geoteknik & Geologi

Teknisk geologi, geofysik, geoteknik, mekaniske parametre for jord og sten, belægningsteknik, infrastruktur i Arktis.