Grafik: Christensen & Co arkitekter A/S

Bygning 130 - Beton- og Materialelaboratorium

DTU har afsat betydelige midler til at udvide og opgradere forsøgsfaciliteterne inden for beton- og materialeforskning til bygge- og anlægsbranchen. Investeringen indebærer dels en opgradering og understøttelse af de nuværende aktiviteter, og dels udvikling af helt nye rammer for materialeforskningen på DTU.

De nye beton- og materialelaboratorier omfatter en ny bygning på ca. 2.000 m2 for laboratoriefaciliteter samt renovering og nyindretning af eksisterende laboratoriearealer på ca. 400 m2 i den eksisterende laboratoriebygning.

Byggeriet er endnu ikke påbegyndt.

Læs mere om den kommende Bygning 130 her.

Kontakt

Henrik Stang
Vicedirektør, professor
DTU Byg
45 25 17 35