Leder af kommunikation

DTU Byg
onsdag 06 dec 17

Send ansøgning

Frist 20. december 2017
Du kan søge om jobbet ved DTU Byg ved at udfylde den efterfølgende ansøgningsformular.

Ansøg online

DTU Byg opretter en ny stilling som faglig leder af instituttets kommunikationsaktiviteter. Du bliver ansvarlig for at drive udviklingen af instituttets interne og eksterne kommunikation og får mulighed for at integrere strategi, politik og kommunikation. Stillingen er ideel for dig, som ud over at besidde en skarp journalistisk næse, har en stærk analytisk sans og brænder for at sikre en kobling mellem forskning og det omkringliggende samfund, især byggeriet og arktiske forhold.

Nøgleperson med ansvar for kommunikationsstrategi
Du skal sørge for, at instituttets budskaber brænder klart og balanceret igennem i mediebilledet baseret på et troværdigt, kompetent og fagligt velfunderet grundlag. Den langsigtede kommunikationsstrategi vil i den forbindelse være en kerneopgave, og du vil få til opgave at sikre, at kommunikationsstrategien understøtter den overordnede forretningsstrategi for instituttet. 

Stillingen er organisatorisk placeret i sekretariatet, hvor kommunikationsteamet foruden dig består af 2-3 kommunikationsmedarbejdere, som du får det faglige ledelsesansvar for. Løsning af opgaverne vil ske i tæt samarbejde med DTU’s centrale kommunikationsenhed herunder instituttets kommunikationspartner.

De primære ansvarsområder
Du vil få ansvaret for den faglige kvalitet i kommunikationsteamet. Du får derfor mulighed for at sætte dit klare præg på udviklingen af instituttets kommunikation og den daglige opgaveløsning, der blandt andet tæller:

 • Udarbejdelse og implementering af kommunikationsstrategi
 • Pressemeddelelser og formidling af events
 • Kommunikation i tilknytning til forskningsprojekter
 • Instituttets publikationer og videnskabelige formidling
 • Intranet og intern kommunikation
 • Hjemmeside, brug af sociale medier og ekstern kommunikation
 • Markedsføring af efteruddannelser
 • Taler, præsentationer og debatindlæg
Herudover bliver det dine opgaver at:
 • rådgive om og kvalitetssikre instituttets eksterne kommunikation
 • være sparringspartner for instituttets ledelse på kommunikationsområdet
 • lede og koordinere opgaverne inden for kommunikation
Kommunikationserfaring og stort overblik
Vi søger en person, som brænder for kommunikation, og som tænker kommunikation såvel strategisk som kommercielt. Samtidig er du ikke bange for selv at tage del i opgaverne, og du har overblik og befinder dig godt i en travl hverdag med mange forskellige opgaver. Du arbejder struktureret og er god til at prioritere opgaverne. Som person er du proaktiv, udadvendt og kan lide at arbejde sammen med andre mennesker.

Du har kendskab til byggebranchen og ingeniørvidenskab, ligesom du kender universiteters vilkår for uddannelse, forskning, innovation og myndighedsrådgivning.

Samtidig forestiller vi os, at du:
 • har solid erfaring som kommunikationskonsulent eller tilsvarende
 • har dokumenteret ledelseserfaring inden for kommunikation
 • har en relevant uddannelse inden for kommunikation eller journalistik
 • har gode formuleringsevner - både skriftligt og mundtligt, på engelsk og dansk
Hvad tilbyder vi dig
Vi tilbyder en spændende arbejdsplads, hvor folk brænder for at skabe succes for instituttet i alle led. Du vil have stor indflydelse på planlægningen og løsningen af egne opgaver. Vi har flekstid og lægger vægt på gensidig fleksibilitet. Der er gode muligheder for faglig og personlig kompetenceudvikling, og vi vægter videndeling. Organisatorisk set vil du blive ansat i instituttets sekretariat, som varetager en bred vifte af støttefunktioner for instituttets forskere og undervisere og består af 17 medarbejdere og 3 studentermedhjælpere.

Som leder på DTU er du med til at sætte retningen på et af Europas førende forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Vores kerneforretninger er uddannelse, forskning, forskningsbaseret rådgivning og innovation, og vi arbejder for at være en drivkraft for velfærd og bæredygtig værdiskabelse såvel nationalt som internationalt. Din indsats er med til at skabe ny viden til gavn for samfundet. Du kan således se frem til stort ansvar og friheden til at forvalte det. Som leder på DTU er du med til at sætte rammen for en resultatorienteret, udfordrende og udviklende arbejdsplads.

DTU arbejder kontinuerligt med at professionalisere ledelse. Det arbejde er konkretiseret i DTU Lederrollen, der beskriver DTU’s forventninger til ledernes faglige og personlige kompetencer. DTU Lederrollen baserer sig på fire hjørnestene: Faglig ledelse, ressourceledelse, resultatskabende personaleledelse og strategisk ledelse. Derudover er det en forudsætning for at varetage en lederrolle på DTU, at den enkelte leder bringer det personlige lederskab i spil. Det betyder blandt andet at alle ledere har blik for at understøtte, at resultater skabes i samspil mellem mennesker. Du kan læse mere om DTU's lederrolle på hjemmesiden.

Løn og ansættelsesvilkår
Lønnen vil fastsættes ud fra jobbets indhold og dine kvalifikationer i overensstemmelse med AC-overenskomsten. Den ugentlige arbejdstid er 37 timer. Arbejdssted er DTU Lyngby Campus.

Ansøgning og kontakt
Vi skal modtage din online ansøgning senest den 20. december 2017. Åbn linket "ansøg online", hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter motiveret ansøgning, CV og eksamensbeviser.

Ønsker du flere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Anne Christiansen, 4525 1881 eller annch@byg.dtu.dk.

Alle interesserede uanset alder, køn, handicap, race, religion eller etnisk tilhørsforhold, opfordres til at søge stillingen.

Aktiviteterne på DTU Byg er organiseret i seks faglige sektioner: Bygningsdesign, Bygningsenergi, Indeklima, Geoteknik, Bærende Konstruktioner og Arktisk Teknologi. Driften af instituttet varetages af tre teams: Sekretariatet, IT-afdelingen og Forsøgshal og Værksteder.

DTU er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og standard. Vores mission er at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. 11.000 studerende uddanner sig her til fremtiden, og 5.800 medarbejdere har hver dag fokus på uddannelse, forskning, innovation og forskningsbaseret rådgivning, som bidrager til øget vækst og velfærd. DTU stiller krav og giver muligheder uanset hvor i organisationen, man arbejder. Vi står for høj faglighed, kollegial respekt og ansvarlig handlefrihed.