Eksternt lektorat inden bygningsinformationsmodellering (BIM)

DTU Byg
torsdag 01 mar 18

Send ansøgning

Frist 22. marts 2018
Du kan søge om jobbet ved DTU Byg ved at udfylde den efterfølgende ansøgningsformular.

Ansøg online

DTU BYG underviser og forsker i en række bygningsrelevante emner samt bidrager gennem byggeteknisk vidensudvikling til kommerciel og samfundsrelevant værdiskabelse.

Du bliver ansat i Sektionen for Bygningsdesign som består af 54 medarbejdere fordelt på 32 videnskabelige medarbejdere, 6 AC teknisk administrative medarbejdere, 2 postdoc og 9 ph.d.-studerende, 5 erhvervsph.d.-studerende.

Jobbet
DTU søger en ekstern lektor inden for bygningsinformationsmodellering (BIM), visuel programmering, og parametrisk design.

Undervisningsomfang: 100 timer årligt.

Kvalifikationer
Stillingen kræver kandidateksamen samt yderligere kvalifikationer, der kan dreje sig om særlige specialer og kundskaber, særlig praksiserfaring eller andre særlige kvalifikationer på højt niveau. Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget.

Yderligere kvalifikationskrav:

  • Kendskab til og erfaring med bygningsinformationsmodellerings værktøjer (BIM)
  • Programmering af parametriske konstruktioner i et eller flere modelleringsværktøjer gennem brug af visuel programmering
  • Python programmering
  • Kendskab til og erfaring med metoder og formater udviklet af buildingSMART.

Bedømmelse
Ved vurderingen af ansøgeren lægges der bl.a. vægt på evne til at undervise og formidle.

Vi tilbyder
Vi tilbyder et spændende og udfordrende job i en international atmosfære med fokus på forskning, uddannelse, innovation og forskningsbaseret rådgivning til gavn for det omgivende samfund. Vi vægter en høj grad af faglighed blandt vores medarbejdere, og kompetenceudvikling er en organisatorisk naturlighed. Vi har stor fleksibilitet i jobbet. På det teknisk-naturvidenskabelige felt er DTU er en af Europas førende forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til aftale om eksterne lektorer ved universiteter m.fl..

Kontaktoplysninger
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til sektionsleder lektor Jan Karlshøj på 4525 1711 eller jak@byg.dtu.dk

Ansøgning
Vi skal modtage din online ansøgning senest 22. marts 2018.

Ansøgningen skal sendes i én samlet PDF fil, indeholdende det materiale, der skal tages med i bedømmelsen. Åbn linket "Ansøg online", hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter alle dine dokumenter i én PDF fil. Filen skal indeholde følgende:

  • Motiveret ansøgning
  • CV
  • Eksamensbeviser
  • Redegørelse for undervisningserfaring
  • Liste over eventuelle videnskabelige og undervisningsrelaterede publikationer eller en redegørelse for din erhvervsmæssige karriere og ansvarsområder

Ansøgninger og materiale modtaget efter ansøgningsfristens udløb tages ikke i betragtning.

Alle interesserede uanset alder, køn, race, handicap, religion eller etnisk tilhørshold opfordres til at søge.

Aktiviteterne på DTU Byg er organiseret i fem faglige sektioner: Bygningsdesign, Bygningsenergi, Indeklima, Geoteknik og Bærende Konstruktioner. Driften af instituttet varetages af tre teams: Sekretariatet, IT-afdelingen og Forsøgshal og Værksteder.

DTU er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og standard. Vores mission er at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. 11.000 studerende uddanner sig her til fremtiden, og 5.800 medarbejdere har hver dag fokus på uddannelse, forskning, innovation og forskningsbaseret rådgivning, som bidrager til øget vækst og velfærd. DTU stiller krav og giver muligheder uanset hvor i organisationen, man arbejder. Vi står for høj faglighed, kollegial respekt og ansvarlig handlefrihed.