Ekstern lektor

DTU Byg
mandag 07 jan 19

Send ansøgning

Frist 21. januar 2019
Du kan søge om jobbet ved DTU Byg ved at udfylde den efterfølgende ansøgningsformular.

Ansøg online

DTU Byg søger en ekstern lektor til at varetage undervisning i ingeniørdesign i byskala. DTU Byg udvikler og nyttiggør naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet og en bæredygtig udvikling af byggeriet og det byggede miljø. DTU Byg består af seks faglige sektioner, hvor sektionen for Energi og Installationer forsker og underviser bredt inden for bygningers energieffektivitet.

 
Jobbet

Jobbet som ekstern lektor består i at varetage dele af undervisning i på bachelor niveau. Der undervises på Lyngby og Ballerup Campus.

 

Den eksterne lektor skal hovedsagelig bidrage til undervisningen inden for ingeniørdesign i byskala med fokus på forståelse og integration af teknisk viden og designmæssig indsigt inden for bygningsdesign og byrumskvalitet.

Det forventes, at den eksterne lektor er villig til at bidrage og deltage i relevante forskningsprojekter.

 

Undervisningsomfanget forventes at være 190 timer årligt de næste 5 år med en årlig fastlæggelse af det forventede omfang.

 
Kvalifikationer

Stillingen kræver en kandidateksamen samt yderligere kvalifikationer, der kan dreje sig om særlige specialer og kundskaber, særlig praksiserfaring eller andre særlige kvalifikationer på højt niveau. Undervisningsmæssige kvalifikationer er en vigtig del af bedømmelses-grundlaget.

 

Stillingen kræver kendskab og praktisk erfaring fra projektering i byskala med fokus på ingeniørmæssige metoder til at vurdere byrumskvalitet. Endvidere er det et krav, at ansøgeren har kvalifikationer svarende til kandidat-niveau inden for bygningsdesign. Derudover er det en forudsætning, at ansøgeren har erfaring med vejledning og undervisning på bachelorniveau.

 
Bedømmelse

Ved vurderingen af ansøgeren lægges der bl.a. vægt på evne til at undervise og formidle.

 
Vi tilbyder

Vi tilbyder et spændende og udfordrende job i en international atmosfære med fokus på forskning, uddannelse, innovation og forskningsbaseret rådgivning til gavn for det omgivende samfund. Vi vægter en høj grad af faglighed blandt vores medarbejdere, og kompetenceudvikling er en organisatorisk naturlighed. Vi har stor fleksibilitet i jobbet. På det teknisk-naturvidenskabelige felt er DTU er en af Europas førende forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

 
Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til aftale om eksterne lektorer ved universiteter m.fl.

 
Kontaktoplysninger

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til lektor Toke Rammer Nielsen på 4525 1860.

 

Læs mere om instituttet på www.byg.dtu.dk

 
Ansøgning
Vi skal modtage din online ansøgning senest 21. januar 2019.
 

Åbn linket "Ansøg online", hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter:

  • Motiveret ansøgning
  • CV
  • Eksamensbeviser
  • Redegørelse for undervisningserfaring
  • Liste over eventuelle videnskabelige og undervisningsrelaterede publikationer eller en redegørelse for din erhvervsmæssige karriere og ansvarsområder

Ansøgninger og materiale modtaget efter ansøgningsfristens udløb tages ikke i betragtning.

 

Alle interesserede uanset alder, køn, race, handicap, religion eller etnisk tilhørshold opfordres til at søge.


Ansøgninger og materiale modtaget efter ansøgningsfristens udløb tages ikke i betragtning.

 

Alle interesserede uanset alder, køn, race, handicap, religion eller etnisk tilhørshold opfordres til at søge.

 

Som en del af et stærkt universitet leverer instituttet forskning, uddannelse, innovation og forskningsbaseret myndighedsrådgivning af højeste kvalitet inden for bygge- og anlægsteknik.

 

DTU Byg udvikler ny viden og løsninger til byggeriets udfordringer baseret på klassiske discipliner inden for byggeforskning samt monitering og afkodning af fysiske fænomener– vi kombinerer teori og anvendelse.


DTU Byg har en særlig opgave i at forske, uddanne og udvikle nye byggetekniske løsninger til arktiske forhold til gavn for det danske og det grønlandske samfund.

 

Aktiviteterne på DTU Byg er organiseret i faglige sektioner: Konstruktioner og sikkerhed, Design og Processer, Energi og Installationer, Indeklima, Geoteknik og Geologi, samt Materialer og Holdbarhed. Driften af instituttet varetages af tre teams: Sekretariatet, IT-afdelingen og Forsøgshal og Værksteder.

 

DTU er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og standard. Vores mission er at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. 11.200 studerende uddanner sig her til fremtiden, og 6.000 medarbejdere har hver dag fokus på uddannelse, forskning, innovation og forskningsbaseret rådgivning, som bidrager til øget vækst og velfærd. DTU stiller krav og giver muligheder uanset hvor i organisationen, man arbejder. Vi står for høj faglighed, kollegial respekt og ansvarlig handlefrihed.


http://www.byg.dtu.dk/om_instituttet/jobliste_dtu_byg/job?id=2952e628-b945-4ccb-a1ed-db267855cd3f
18 JANUAR 2019