Eksternt lektorat i stålkonstruktioner

DTU Byg
tirsdag 07 aug 18

Send ansøgning

Frist 21. august 2018
Du kan søge om jobbet ved DTU Byg ved at udfylde den efterfølgende ansøgningsformular.

Ansøg online

DTU Byg søger en ekstern lektor til at varetage undervisning i stålkonstruktioner. DTU Byg udvikler og nyttiggør naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet og en bæredygtig udvikling af byggeriet og det byggede miljø. DTU Byg består af seks faglige sektioner, hvor sektionen for Konstruktioner og Sikkerhed forsker og underviser bredt inden for bærende konstruktioner, herunder stålkonstruktioner.

Jobbet
Jobbet som ekstern lektor består i at varetage dele af undervisning i stålkonstruktioner og videregående stålkonstruktioner på bachelor og master niveau.  Der undervises på Lyngby og Ballerup Campus.
Den eksterne lektor skal hovedsagelig bidrage til undervisningen inden for boltede og svejste stålkonstruktioner med fokus på samlinger. Endvidere skal den eksterne lektor også fungere som vejleder for projektstuderende i forbindelse med eksamensprojekter.
Det forventes, at den eksterne lektor er villig til at bidrage og deltage i relevante forskningsprojekter.
Undervisningsomfanget forventes at være 100-250 timer årligt de næste 5 år med en årlig fastlæggelse af det forventede omfang.

Kvalifikationer
Stillingen kræver en kandidateksamen samt yderligere kvalifikationer, der kan dreje sig om særlige specialer og kundskaber, særlig praksiserfaring eller andre særlige kvalifikationer på højt niveau. Undervisningsmæssige kvalifikationer er en vigtig del af bedømmelses-grundlaget.

Stillingen kræver kendskab og praktisk erfaring fra projektering af bærende stålkonstruktioner. Endvidere er det et krav, at ansøgeren har kvalifikationer svarende til ph.d.-niveau inden for bærende stålkonstruktioner. Derudover er det en forudsætning, at ansøgeren har erfaring med vejledning og undervisning på kandidatniveau.

Bedømmelse
Ved vurderingen af ansøgeren lægges der bl.a. vægt på evne til at undervise og formidle.

Vi tilbyder
Vi tilbyder et spændende og udfordrende job i en international atmosfære med fokus på forskning, uddannelse, innovation og forskningsbaseret rådgivning til gavn for det omgivende samfund. Vi vægter en høj grad af faglighed blandt vores medarbejdere, og kompetenceudvikling er en organisatorisk naturlighed. Vi har stor fleksibilitet i jobbet. På det teknisk-naturvidenskabelige felt er DTU er en af Europas førende forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til aftale om eksterne lektorer ved universiteter m.fl..

Kontaktoplysninger
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Professor Jeppe Jönsson på 4525 1707.
Læs mere om ”instituttet” på www.byg.dtu.dk

Ansøgning
Vi skal modtage din online ansøgning senest 21. August 2018.

Ansøgningen skal sendes i én samlet PDF fil, indeholdende det materiale, der skal tages med i bedømmelsen. Åbn linket "Ansøg online", hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter alle dine dokumenter i én PDF fil. Filen skal indeholde følgende:

  • Motiveret ansøgning
  • CV
  • Eksamensbeviser
  • Redegørelse for undervisningserfaring
  • Liste over eventuelle videnskabelige og undervisningsrelaterede publikationer eller en redegørelse for din erhvervsmæssige karriere og ansvarsområder
Ansøgninger og materiale modtaget efter ansøgningsfristens udløb tages ikke i betragtning.

Alle interesserede uanset alder, køn, race, handicap, religion eller etnisk tilhørshold opfordres til at søge.

Som en del af et stærkt universitet leverer instituttet forskning, uddannelse, innovation og forskningsbaseret myndighedsrådgivning af højeste kvalitet inden for bygge- og anlægsteknik.

DTU Byg udvikler ny viden og løsninger til byggeriets udfordringer baseret på klassiske discipliner inden for byggeforskning samt monitering og afkodning af fysiske fænomener– vi kombinerer teori og anvendelse.
DTU Byg har en særlig opgave i at forske, uddanne og udvikle nye byggetekniske løsninger til arktiske forhold til gavn for det danske og det grønlandske samfund.
Aktiviteterne på DTU Byg er organiseret i faglige sektioner: Konstruktioner og sikkerhed, Design og Processer, Energi og Installationer, Indeklima, Geoteknik og Geologi, samt Materialer og Holdbarhed. Driften af instituttet varetages af tre teams: Sekretariatet, IT-afdelingen og Forsøgshal og Værksteder.

DTU er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og standard. Vores mission er at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. 11.200 studerende uddanner sig her til fremtiden, og 6.000 medarbejdere har hver dag fokus på uddannelse, forskning, innovation og forskningsbaseret rådgivning, som bidrager til øget vækst og velfærd. DTU stiller krav og giver muligheder uanset hvor i organisationen, man arbejder. Vi står for høj faglighed, kollegial respekt og ansvarlig handlefrihed.