Erhvervssamarbejde

DTU Byg har et stærkt samarbejde med erhvervslivet og har som strategisk mål at udbygge kontakten med virksomheder inden for alle instituttets virkefelter. Vi modtager gerne ideer, samarbejdsønsker eller spørgsmål. Kontakt venligst de anførte personer inden for det ønskede område.

Forskning og udvikling

DTU Byg gennemfører forskning og udvikling sammen med virksomheder. Instituttet lægger særlig vægt samarbejde om ph.d.-projekter. 
Kontakt: Forskningsleder, institutdirektør Niels-Jørgen Aagaard

Konsulent- og testopgaver

DTU Bygs eksperter og tekniske faciliteter stilles til rådighed for virksomheder på kommercielle vilkår gennem projektorganisationen BYG•innovation.
Kontakt: Laboratorieleder Kristian Riskær Povlsen

Efteruddannelse

DTU Byg udbyder den kompetencegivende efteruddannelse Master i Brandsikkerhed. Instituttet udvikler skræddersyede efteruddannelsestilbud i samarbejde med virksomheder og kursusudbydere.Eksempelvis efteruddannelse af konstruktionsingeniører i samarbejde med Dansk Konstruktions- og Betoninstitut.

Virksomhedsnetværk

DTU Byg driver en række centre og netværk sammen med virksomheder og myndigheder:

Uddannelse

Erhvervslivet bidrager til DTU Bygs uddannelser gennem eksterne lektorater, gæsteforelæsere, tilbud om studenterprojekter og gennem praktikordninger.

Kontakt: Praktiksekretær Malene Schöne

IPU

Gennem IPU bliver den nyeste viden og 50 års erfaring i samarbejde mellem forskning og erhvervsliv oversat til konsulentydelser og produkter.

Læs mere

Ph.d.-uddannelsen ved DTU

Virksomheder og ph.d.-uddannelsen ved DTU. DTU samarbejder med en lang række virksomheder i forbindelse med uddannelse af ph.d.-studerende

Læs mere

 

SCION•DTU

Danmarks første og største forskerpark

Læs mere
http://www.byg.dtu.dk/om_instituttet/erhvervssamarbejde
23 MARTS 2019