Basisorganisation

DTU Byg består af en række sektioner, centre og teams, der er ansvarlige for hver deres faglige fokusområde. Ledelsen varetages af DTU Bygs ledelseskreds, der foruden institutdirektøren, vicedirektøren og instituttets uddannelsesansvarlige består af en sektions- og teamlederkreds.

Ledelse

Instituttets ledelse udgøres af DTU Bygs direktion, bestående af institutdirektør Niels-Jørgen Aagaard og vicedirektør Henrik Stang, samt uddannelsesleder Per Goltermann og en sektions- og teamlederkreds bestående af lederne af de enkelte sektioner, centre og teams på instituttet (se nedenfor).

Ansvarsfordeling

Institutdirektør Niels-Jørgen Aagaard har ansvar for forskning og forskningsbaseret rådgivning.

Viceinstitutdirektør Henrik Stang har ansvar for innovation og laboratorier.

Uddannelsesleder, Professor Per Goltermann har ansvar for uddannelsesaktiviteterne på instituttet.

Sektionsleder Geo Clausen er som forskningsintegritetskoordinator ansvarlig for, at instituttet efterlever DTU’s Code of Conduct.

Sektioner, centre og teams

DTU Byg er organiseret i en matrixorganisation, hvor medarbejderne er ansat i en af linjeorganisationens enheder.

Organisationen består af sektioner, centre og teams, der er opdelt efter faglige fokusområder.

Sektionerne og centrene er ansvarlige for den forskningsmæssige udvikling inden for egne specialer, mens de forskellige teams er instituttets koordinerende enheder.

Sektioner

DTU Byg har seks sektioner, som er opdelt efter faglige fokusområder:

Centre

DTU Byg har to tværgående centre:

DTU Byg varetager desuden sekretariatsfunktionen for DTU's tværgående arktiske center, Arctic DTU:

Teams

DTU Bygs teams er instituttets administrative og koordinerende enheder.

De tre teams, der koordinerer instituttets fælles ressourcer, er:

Organisationsdiagram

Herunder kan du få et overblik over DTU Bygs organisation.

De orange streger ved centrene angiver det primære faglige tilhørsforhold.

 

Se DTU Bygs organisationsdiagram som pdf.

http://www.byg.dtu.dk/om_instituttet/basisorganisation
23 MARTS 2019